Yrittäjän kilometrikorvaus

Yrityslainapalvelut
16 min luku

Yrittäjän kilometrikorvaus: yleiskatsaus

Yrittäjän kilometrikorvaus on taloudellinen korvaus, jonka yrittäjä voi vähentää verotuksessaan liiketoimintaan liittyvistä matkakuluista. Tämä korvaus kattaa tyypillisesti auton käytöstä aiheutuvat kulut, kuten polttoaineen, huollot ja vakuutukset. Kilometrikorvaus on yksi tapa, jolla yrittäjä voi hallinnoida yritystoimintaansa liittyviä kuluja ja tehdä liikematkustamisesta kustannustehokkaampaa.

1.

4.2 / 5

Lainaa jopa 10000000€

2.

3.9 / 5

Lainaa jopa 3000000€

3.

3.8 / 5

Lainaa jopa 100000€

4.

3.4 / 5

Lainaa jopa 350000€

5.

3.3 / 5

Lainaa jopa 250000€

6.

3.1 / 5

Lainaa jopa 10000€

7.

3 / 5

Lainaa jopa 200000€

Mikä on yrittäjän kilometrikorvaus?

Yrittäjän kilometrikorvaus on verovähennyskelpoinen etuus, joka on tarkoitettu kattamaan yrittäjän liiketoimintaan liittyvät matkakulut. Korvaus lasketaan yleensä matkan pituuden perusteella ja se voi sisältää esimerkiksi ajoneuvon käyttökulut, polttoainekulut sekä ajoneuvon ylläpitoon liittyvät kulut. Korvaus on tarkoitettu auttamaan yrittäjää hallitsemaan yritystoimintaansa liittyviä kustannuksia ja se on yksi keino, jolla yrittäjä voi optimoida liiketoimintansa taloudellista tehokkuutta. Tämä rahoitusinstrumentti on erityisen hyödyllinen konsulttiyrityksille, joille matkakulut voivat muodostua merkittäväksi osaksi liiketoiminnan kuluja.

Kenelle yrittäjän kilometrikorvaus on tarkoitettu?

Yrittäjän kilometrikorvaus on tarkoitettu kaikille yrittäjille, jotka tekevät liiketoimintaansa liittyviä matkoja. Kilometrikorvaus on siis hyödyllinen etuus kaikille yrittäjille, jotka käyttävät omaa ajoneuvoaan liiketoiminnassa. Se on erityisen hyödyllinen yrittäjille, joiden liiketoiminta vaatii paljon matkustamista tai joiden liiketoimintaan liittyy paljon asiakastapaamisia. Yrittäjän kilometrikorvaus on myös erittäin tärkeä tekijä, kun otetaan huomioon osingon verotus, koska se voi vaikuttaa yrittäjän verotettavaan tuloon ja sitä kautta osinkojen verotukseen.

Yrittäjän kilometrikorvauksen laskeminen

Yrittäjän kilometrikorvaus on tärkeä osa yrityksen talouden hallintaa. Se auttaa kattamaan liiketoiminnan kannalta välttämättömät matkakulut ja siten tukee yrityksen kannattavuutta. Kilometrikorvauksen laskeminen vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta, sillä sen suuruuteen vaikuttavat useat eri tekijät.

Mitkä tekijät vaikuttavat kilometrikorvauksen määrään?

Yrittäjän kilometrikorvauksen määrään vaikuttavat useat tekijät. Nämä voivat vaihdella yrityksen toimialan, liiketoiminnan luonteen ja tehdyt matkat mukaan lukien.

 • Kilometrien määrä: Kilometrikorvaus lasketaan yleensä ajettujen kilometrien perusteella. Mitä enemmän ajat, sitä suurempi korvaus on.
 • Ajoneuvon tyyppi: Käytössä olevan ajoneuvon tyyppi voi myös vaikuttaa korvauksen määrään. Esimerkiksi moottoripyörällä ajetuista kilometreistä maksettava korvaus on eri suuruinen kuin henkilöautolla ajetuista.
 • Matkan tarkoitus: Matkan tarkoitus voi myös vaikuttaa korvaukseen. Liiketoimintaan liittyvät matkat korvataan yleensä kokonaan, kun taas esimerkiksi kotiin ja työpaikan väliset matkat eivät ole täysin korvattavissa.

Esimerkkejä yrittäjän kilometrikorvauksen laskemisesta

Seuraavaksi esittelemme muutamia esimerkkejä yrittäjän kilometrikorvauksen laskemisesta.

 1. Esimerkki 1: Yrittäjä ajaa henkilöautolla 100 kilometriä liiketoimintaan liittyvän matkan. Kilometrikorvaus lasketaan kertomalla ajettu matka verottajan vahvistamalla korvausmäärällä.
 2. Esimerkki 2: Yrittäjä ajaa moottoripyörällä 50 kilometriä liiketoimintaan liittyvän matkan. Tässä tapauksessa korvaus lasketaan kertomalla ajettu matka moottoripyörällä ajettujen kilometrien korvausmäärällä.
 3. Esimerkki 3: Yrittäjä ajaa henkilöautolla 30 kilometriä kotiin ja työpaikan välisen matkan. Tällöin korvaus lasketaan kertomalla ajettu matka kotiin ja työpaikan välisen matkan korvausmäärällä.

Kilometrikorvauksen laskeminen on tärkeä osa yrittäjän talouden hallintaa. Se auttaa kattamaan liiketoiminnan kannalta välttämättömät matkakulut ja tukee siten yrityksen kannattavuutta.

Kilometrikorvauksen vaikutus yrityksen talouteen

Yrittäjän kilometrikorvaus on merkittävä tekijä yrityksen taloudellisessa suunnittelussa. Se vaikuttaa sekä yrityksen kustannusten hallintaan että verosuunnitteluun, ja sitä voidaan pitää yhtenä yrityksen taloudellisen menestyksen avaintekijöistä.

Kilometrikorvauksen rooli yrityksen kustannusten hallinnassa

Kilometrikorvauksen avulla yritys voi hallita autoilusta aiheutuvia kuluja. Yrittäjän kilometrikorvaus on verovapaa korvaus, joka kattaa auton käytöstä aiheutuvat kulut. Se voi sisältää esimerkiksi polttoainekulut, auton huolto- ja korjauskulut sekä vakuutusmaksut. Kilometrikorvauksen avulla yritys voi siis hallita näitä kuluja ja pitää ne kurissa.

Yrityksen taloudellisen suunnittelun kannalta on tärkeää, että kilometrikorvauksen suuruus on riittävä kattamaan todelliset auton käyttökulut. Jos korvaus on liian pieni, yritys joutuu maksamaan auton käytöstä aiheutuvat kulut omasta taskustaan. Toisaalta, jos korvaus on liian suuri, se voi johtaa veroseuraamuksiin. Yrityslaina pankista tai rahoitusyhtiöltä voi auttaa yritystä selviytymään näistä kuluista, jos ne ovat liian suuria.

Kilometrikorvauksen merkitys yrityksen verosuunnittelussa

Kilometrikorvaus on tärkeä osa yrityksen verosuunnittelua. Se on verovapaa korvaus, joten se ei lisää yrityksen verotettavaa tuloa. Tämä tarkoittaa, että yritys voi vähentää auton käyttökulut verotuksessaan ilman, että se vaikuttaa yrityksen verotettavaan tuloon.

Kilometrikorvauksen suuruus on kuitenkin tarkkaan säädelty. Se ei saa ylittää Verohallinnon vahvistamaa enimmäismäärää. Jos yritys maksaa yrittäjälle liian suurta kilometrikorvausta, se voi johtaa veroseuraamuksiin. Siksi on tärkeää, että yritys seuraa tarkasti kilometrikorvauksen suuruutta ja pitää sen Verohallinnon sääntöjen mukaisena.

Yrityksen on myös tärkeää huomioida, että kilometrikorvauksen saamiseksi on oltava riittävät tositteet. Yrittäjän tulee pitää ajopäiväkirjaa, josta ilmenee ajettujen kilometrien määrä ja ajon tarkoitus. Tämä on tärkeää, sillä Verohallinto voi tarkastaa ajopäiväkirjan ja jos siitä ei ilmene ajettujen kilometrien määrä ja ajon tarkoitus, yritys voi joutua maksamaan veroseuraamuksia.

Kilometrikorvauksen merkitystä yrityksen taloudellisessa suunnittelussa ei siis voi vähätellä. Se on tärkeä osa yrityksen kustannusten hallintaa ja verosuunnittelua. Kilometrikorvauksen avulla yritys voi hallita auton käyttökuluja ja optimoida verotuksensa. Vakuudellinen yrityslaina voi olla hyvä ratkaisu, jos yritys tarvitsee lisärahoitusta auton käyttökuluihin.

Kilometrikorvauksen hakeminen

Kilometrikorvauksen hakeminen on yksinkertainen prosessi, joka vaatii vain muutaman askeleen. Yrittäjän tulee ensin pitää tarkkaa päiväkirjaa ajokilometreistään. Tämä päiväkirja tulisi sisältää tiedot ajoneuvolla tehdyistä matkoista, matkojen pituudesta sekä matkojen tarkoituksesta.

Muista, että kilometrikorvaus on tarkoitettu kattamaan auton käyttökulut, kuten polttoaine, huollot ja vakuutus. Matkojen täytyy liittyä yritystoimintaan, jotta ne ovat oikeutettuja korvaukseen. Esimerkiksi matkat asiakastapaamisiin tai autokorjaamolle voidaan korvata, mutta työmatka kodin ja yrityksen välillä ei ole korvattava.

Kilometrikorvauksen maksaminen

Kilometrikorvauksen maksaminen tapahtuu yleensä kuukausittain tai matkan päätyttyä. Yrittäjä laskuttaa korvauksen yritykseltään ja maksaa sen itselleen palkan tai osingon yhteydessä. Kilometrikorvaus ei ole veronalaista tuloa, joten se ei nosta yrittäjän tuloveroprosenttia.

On tärkeää muistaa, että kilometrikorvauksen suuruus määräytyy Verohallinnon vuosittain vahvistaman verovapaan kilometrikorvauksen mukaan. Tämä tieto on hyvä huomioida budjetoinnissa, jotta yrittäjä osaa arvioida tulevat matkakulut oikein.

Kilometrikorvauksen hakeminen ja maksaminen on osa yrittäjän rutiineja, joka auttaa pitämään yrityksen talouden tasapainossa. Se on myös yksi tapa, jolla yrittäjä voi vähentää yritystoiminnan kuluja ja optimoida tulot.

Yleisimmät virheet yrittäjän kilometrikorvauksen yhteydessä

Yrittäjän kilometrikorvauksen laskeminen on usein monimutkainen prosessi, johon liittyy monia yleisiä virheitä. Nämä virheet voivat johtaa virheellisiin korvauksiin, rahallisiin menetyksiin ja jopa verotarkastuksiin.

Väärin lasketut kilometrit

Yksi yleisimmistä virheistä on väärin lasketut matkakilometrit. Yrittäjän tulee aina pitää tarkkaa kirjaa ajokilometreistä ja varmistaa, että ne vastaavat todellisuutta.

Väärän korvausmäärän käyttö

Toinen yleinen virhe on väärän korvausmäärän käyttö. Verottaja määrittää vuosittain, kuinka paljon kilometrikorvausta voi saada, ja tämän summan tulee olla oikein laskettu.

Puutteelliset todisteet

Kolmas yleinen virhe on puutteelliset todisteet ajokilometreistä. Yrittäjän tulee säilyttää kaikki tositteet, kuten polttoainekuitit ja huoltokirjan merkinnät, jotka osoittavat ajettujen kilometrien määrän.

Miten välttää yleisimmät virheet kilometrikorvauksen laskemisessa?

Välttääksesi yleisimmät virheet kilometrikorvauksen laskemisessa, on tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita:

 1. Pidä tarkkaa kirjaa ajokilometreistä.
 2. Tarkista aina ajantasainen korvausmäärä verottajalta.
 3. Säilytä kaikki tositteet, jotka liittyvät ajokilometreihin.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että kilometrikorvauksesi lasketaan oikein ja välttää mahdolliset ongelmat.

Mitä seurauksia virheellisesti lasketulla kilometrikorvauksella voi olla?

Virheellisesti laskettu kilometrikorvaus voi johtaa moniin negatiivisiin seurauksiin. Ensinnäkin, se voi johtaa rahallisiin menetyksiin, jos korvaus on laskettu liian alhaiseksi. Toiseksi, se voi aiheuttaa ongelmia verotarkastuksessa, jos verottaja havaitsee virheen. Kolmanneksi, se voi johtaa kielteisiin seurauksiin yrittäjän maineelle, jos virhe paljastuu julkisesti.

Kilometrikorvauksen hyödyntäminen yrityslainan hakemisessa

Yrittäjän kilometrikorvaus on yksi niistä tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa yrityslainan saantiin. Tämä johtuu siitä, että se voi parantaa yrityksen kassavirtaa ja siten lisätä yrityksen kykyä hoitamaan lainanlyhennykset. Tässä osiossa käsittelemme tarkemmin, miten yrittäjän kilometrikorvaus vaikuttaa yrityslainan hakemiseen ja annamme joitakin vinkkejä kilometrikorvauksen hyödyntämiseen yrityslainan hakemisessa.

Miten kilometrikorvaus vaikuttaa yrityslainan hakemiseen?

Yrittäjän kilometrikorvaus voi vaikuttaa yrityslainan hakemiseen monin tavoin. Ensinnäkin, se voi parantaa yrityksen kassavirtaa, mikä on yksi tärkeimmistä tekijöistä, kun pankit ja muut lainanantajat arvioivat yrityksen kykyä maksaa laina takaisin.

Toiseksi, yrittäjän kilometrikorvaus voi olla merkki yrityksen aktiivisesta toiminnasta. Esimerkiksi, jos yrittäjä matkustaa paljon tapaamaan asiakkaita tai toimittajia, se voi olla merkki siitä, että yrityksellä on vahva asema markkinoilla ja se on sitoutunut liiketoimintansa kehittämiseen. Tämä voi tehdä yrityksestä houkuttelevamman lainanantajille.

Kolmanneksi, yrittäjän kilometrikorvaus voi olla osa yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa. Esimerkiksi, jos yrittäjä suunnittelee laajentaa yritystään kansainvälisille markkinoille, kilometrikorvaus voi olla merkittävä osa tätä suunnitelmaa.

Vinkkejä kilometrikorvauksen hyödyntämiseen yrityslainan hakemisessa

Kilometrikorvauksen hyödyntäminen yrityslainan hakemisessa vaatii suunnittelua ja strategista ajattelua. Tässä on muutamia vinkkejä, jotka voivat auttaa:

 • Hyödynnä kilometrikorvaus osana liiketoimintasuunnitelmaasi. Jos suunnittelet esimerkiksi laajentumista uusille markkinoille tai uusien tuotteiden lanseeraamista, voit sisällyttää kilometrikorvauksen näiden suunnitelmien rahoitukseen.
 • Seuraa kilometrikorvauksen käyttöä. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, kuinka paljon rahaa voit säästää ja kuinka se voi parantaa yrityksesi kassavirtaa.
 • Käytä kilometrikorvausta osoittamaan yrityksesi aktiivisuutta. Jos matkustat paljon tapaamaan asiakkaita tai toimittajia, se voi olla merkki siitä, että yrityksesi on aktiivinen ja sitoutunut kehittämään liiketoimintaansa.
 • Pidä mielessä, että yrittäjän kilometrikorvaus on vain yksi tekijä, joka vaikuttaa yrityslainan saantiin. On tärkeää myös keskittyä muihin tekijöihin, kuten yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ja liiketoimintasuunnitelmaan.

Kilometrikorvaus on yksi monista tekijöistä, jotka voivat auttaa sinua hankkimaan yrityslainaa. Hyödyntämällä sitä oikein, voit parantaa mahdollisuuksiasi saada lainaa ja tehdä yrityksestäsi houkuttelevamman pääomasijoitusyhtiöille.

Kilometrikorvauksen tulevaisuuden näkymät

Miten kilometrikorvauksen määrä on kehittynyt viime vuosina?

Kilometrikorvauksen määrä on viime vuosina näyttänyt suhteellisen vakaata kehitystä. Verottaja päivittää kilometrikorvauksen määrää vuosittain inflaation, polttoaineiden hintojen ja auton käyttökustannusten muutosten mukaan. Viime vuosina korvausten määrä on pysynyt suhteellisen samana, sillä suurempia muutoksia esimerkiksi polttoaineiden hinnoissa ei ole tapahtunut.

Yrittäjänä on tärkeää seurata kilometrikorvauksen määrän kehitystä, sillä se voi vaikuttaa yrityksen talouteen ja mahdollisesti jopa yrityslainan tarpeeseen.

Mitkä tekijät vaikuttavat kilometrikorvauksen määrään tulevaisuudessa?

Kilometrikorvauksen määrää tulevaisuudessa tulevat todennäköisesti määrittämään samat tekijät kuin tähänkin asti: inflaatio, polttoaineiden hinnat ja auton käyttökustannukset. Lisäksi myös uudet tekijät, kuten sähköautojen yleistyminen ja niiden latauskustannukset, saattavat tulevaisuudessa vaikuttaa korvausten määrään.

Esimerkiksi sähköautojen yleistyminen saattaa tuoda muutoksia kilometrikorvauksiin. Sähköautojen käyttökustannukset ovat erilaiset kuin polttomoottoriautojen, ja tämä saattaa vaikuttaa tulevaisuuden korvausten määrään. Yrittäjänä onkin tärkeää seurata ajankohtaisia muutoksia ja niiden vaikutuksia yritystoimintaan.

Tulevaisuudessa myös ympäristöystävällisyys saattaa vaikuttaa enemmän korvausten määrään. Esimerkiksi ympäristöystävällisempien kulkuvälineiden käyttäminen saattaa tuoda lisäkorvauksia.

Miksi yrittäjän on tärkeää ymmärtää kilometrikorvauksen merkitys?

Yrittäjän kilometrikorvaus on osa yrityksen taloudenhallintaa, jonka ymmärtäminen on tärkeää. Se on paitsi kuluerä, myös mahdollisuus säästöihin ja tehokkaaseen taloudenhoitoon. Kilometrikorvauksen avulla yrittäjä voi vähentää yrityksen verotettavaa tuloa, mikä voi tuoda merkittäviä säästöjä pitkällä aikavälillä.

Kilometrikorvauksen laskeminen ja seuranta on olennainen osa yrityksen taloudenhallintaa. Se on yksi niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen kuluihin ja tuloihin, ja siten myös yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ja kannattavuuteen.

On tärkeää huomata, että vaikka kilometrikorvaus voi tuoda säästöjä, se ei ole ilmainen raha. Se on korvaus yrittäjän todellisista kuluista, jotka syntyvät esimerkiksi auton käytöstä yritystoiminnassa. Siksi on tärkeää pitää tarkkaa kirjaa ajokilometreistä ja niihin liittyvistä kuluista.

Miten yrittäjä voi hyödyntää kilometrikorvausta parhaalla mahdollisella tavalla?

Yrittäjän kilometrikorvauksen hyödyntäminen tehokkaasti vaatii suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, kuinka voit hyödyntää kilometrikorvausta parhaalla mahdollisella tavalla:

 • Kilometrien seuranta: Pidä tarkkaa kirjaa ajokilometreistä. Tämä helpottaa korvausten laskemista ja tekee niistä läpinäkyvämpiä.
 • Kilometrikorvauksen laskeminen: Käytä Verohallinnon vahvistamaa kilometrikorvausta laskiessasi korvauksia. Näin varmistat, että korvaukset ovat verotuksellisesti hyväksyttäviä.
 • Ajon tarkoituksen dokumentointi: Kirjaa aina ylös ajon tarkoitus. Tämä auttaa osoittamaan, että ajo liittyy yritystoimintaan ja on siten korvattavaa.

Yrittäjänä sinun on hyvä muistaa, että kilometrikorvaus on vain yksi osa yrityksen taloudenhallintaa. On tärkeää tarkastella sitä osana kokonaisuutta, johon kuuluu myös esimerkiksi yrityslainan hankkiminen taksille tai muuta ajoneuvoa varten, jota käytetään yritystoiminnassa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on yrittäjän kilometrikorvaus ja miten se määritellään?

Yrittäjän kilometrikorvaus on rahamäärä, jonka yrittäjä voi vähentää verotuksessaan työmatkoihin liittyvistä kustannuksista. Kilometrikorvauksen määrä määritellään vuosittain ja se on sidottu autoilun yleiseen kustannustasoon. Kilometrikorvaus kattaa auton käyttökustannukset, kuten polttoaine-, huolto- ja korjauskulut. Verohallinto vahvistaa vuosittain kilometrikorvauksen suuruuden. Yrittäjä voi vähentää verotuksessaan matkakulut, jotka ovat aiheutuneet yritystoimintaan liittyvistä matkoista.

Miten yrittäjä voi hakea kilometrikorvausta?

Yrittäjä voi hakea kilometrikorvausta tekemällä matkalaskun, johon merkitään ajoneuvon käyttötarkoitus, ajettu matka kilometreissä, ajankohdat sekä matkan kohde. Yrittäjän tulee säilyttää tositteet mahdollisista matkakuluista, kuten polttoainekustannuksista. Kilometrikorvaus lasketaan verottajan vahvistaman korvaussumman mukaan, joka on tällä hetkellä 0,44 euroa per kilometri. Kilometrikorvaus ilmoitetaan veroilmoituksessa, josta se vähennetään verotuksessa yrityksen tuloksesta.

Onko yrittäjän kilometrikorvauksessa maksimimäärää tai rajoituksia?

Yrittäjän kilometrikorvauksessa ei ole maksimimäärää, mutta se on verovapaa vain tiettyyn rajaan asti. Verohallinto määrittelee vuosittain, kuinka suuren kilometrikorvauksen yrittäjä voi saada verovapaasti. Ylittävä osa on veronalaista tuloa. Lisäksi on huomioitava, että korvauksen saaminen edellyttää ajopäiväkirjan pitämistä, josta ilmenee ajon tarkoitus ja ajokilometrit.

Miten yrittäjän kilometrikorvaus vaikuttaa verotukseen?

Yrittäjän kilometrikorvaus vaikuttaa verotukseen siten, että se vähentää yrittäjän verotettavaa tuloa. Kilometrikorvaus on verovapaa korvaus, jonka yrittäjä voi saada yrityksensä puolesta ajamistaan kilometreistä. Se kattaa auton käytöstä aiheutuvat kulut, kuten polttoaineen, huollot ja vakuutukset. Kilometrikorvauksen määrä on ennalta määrätty ja se perustuu Verohallinnon vahvistamaan verovapaaseen kilometrikorvaukseen. Kilometrikorvauksen saaminen edellyttää, että yrittäjä pitää ajopäiväkirjaa, josta käy ilmi ajon tarkoitus, ajettu matka ja ajankohdat.

Voiko yrittäjän kilometrikorvaus olla verovapaa?

Kyllä, yrittäjän kilometrikorvaus voi olla verovapaa, kunhan se maksetaan Verohallinnon vahvistaman enimmäismäärän mukaisesti. Sen ylittävä osuus on veronalaista tuloa.

Miten yrittäjän kilometrikorvaus lasketaan ja mitä kuluja se kattaa?

Yrittäjän kilometrikorvaus lasketaan matkakulujen perusteella, jotka muodostuvat ajoneuvon käytöstä liiketoiminnassa. Verottaja määrittelee korvauksen määrän vuosittain. Vuonna 2021 korvaus on 0,44 euroa per kilometri. Kilometrikorvaus kattaa ajoneuvon käytöstä aiheutuvat kulut, kuten polttoaine-, huolto- ja korjauskulut. Lisäksi se kattaa ajoneuvon arvonalenemisen. Kilometrikorvaukseen ei sisällytetä ajoneuvon hankintahintaa, vakuutusmaksuja tai ajoneuvoveroa.

Millaisia dokumentaatiovaatimuksia yrittäjän kilometrikorvauksessa on?

Yrittäjän kilometrikorvausta varten on oltava ajopäiväkirja, josta ilmenevät kaikki työajoista johtuvat kilometrit. Ajopäiväkirjasta tulee käydä ilmi ajon päivämäärä, ajetut kilometrit, ajoon käytetty ajoneuvo, ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä ajon tarkoitus. Lisäksi ajoneuvon käyttöönottoajankohta ja vuotuinen ajomäärä on dokumentoitava. Ajopäiväkirjan tulee olla luotettava ja sen tulee perustua ajantasaiseen seurantaan. Ajoneuvon käyttöönottoajankohta ja vuotuinen ajomäärä on esitettävä pyydettäessä verottajalle.

Voiko yrittäjän kilometrikorvaus olla osa liiketoiminnan kuluja?

Kyllä, yrittäjän kilometrikorvaus voi olla osa liiketoiminnan kuluja. Se on verotuksessa vähennyskelpoinen kulu, jos se liittyy suoraan yritystoimintaan.

Miten yrittäjän kilometrikorvaus eroaa työntekijän kilometrikorvauksesta?

Yrittäjän kilometrikorvaus määräytyy verottajan vuosittain vahvistaman verovapaan kilometrikorvauksen mukaan, kuten työntekijöidenkin korvaus. Ero on kuitenkin siinä, että yrittäjän tulee maksaa kilometrikorvauksista arvonlisävero. Lisäksi yrittäjän on itse pidettävä kirjaa ajokilometreistään ja perusteltava niiden liittyminen yritystoimintaan. Työntekijän kilometrikorvaukset sen sijaan maksetaan suoraan työnantajan toimesta ja ne ovat usein verovapaita.

Jaa tämä artikkeli
Kerro kokemuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *