Miten eri yritysmuodot eroavat toisistaan?

9 min luku

Yritysmuotojen perustamisvaatimukset ja vastuut

Toiminimen perustaminen ja vastuut

Toiminimen perustaminen on nopeaa ja yksinkertaista. Yrittäjä voi aloittaa toimintansa ilman suuria alkupääomia. Toiminimiyrittäjä vastaa henkilökohtaisesti yrityksensä veloista ja sitoumuksista koko omaisuudellaan. Tämä tarkoittaa, että yrittäjä on täysin vastuussa yrityksen taloudellisista velvoitteista.

Osakeyhtiön perustaminen ja vastuut

Osakeyhtiön perustaminen vaatii vähintään yhden perustajan ja 2 500 euron osakepääoman. Osakeyhtiössä omistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön veloista, vaan vastuu rajoittuu sijoitettuun pääomaan. Osakeyhtiön omistajat voivat nostaa palkkaa ja osinkoja yhtiöstä.

Avoimen yhtiön perustaminen ja vastuut

Avoimen yhtiön perustaminen edellyttää vähintään kahta yhtiömiestä. Yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön veloista ja sitoumuksista. Tämä tarkoittaa, että kaikki yhtiömiehet ovat yhteisvastuullisia yrityksen taloudellisista velvoitteista. Avoimen yhtiön perustaminen voi olla hyvä vaihtoehto, jos halutaan jakaa vastuut ja tehtävät.

Kommandiittiyhtiön perustaminen ja vastuut

Kommandiittiyhtiön perustaminen vaatii vähintään yhden vastuunalaisen yhtiömiehen ja yhden äänettömän yhtiömiehen. Vastuunalainen yhtiömies vastaa henkilökohtaisesti yhtiön veloista, kun taas äänetön yhtiömies vastaa vain sijoitetulla pääomalla. Tämä yritysmuoto sopii erityisesti tilanteisiin, joissa halutaan yhdistää aktiivinen ja passiivinen sijoitus.

Osuuskunnan perustaminen ja vastuut

Osuuskunnan perustaminen vaatii vähintään kolme jäsentä. Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan veloista, vaan vastuu rajoittuu sijoitettuun osuuspääomaan. Osuuskunta toimii demokraattisesti, ja jäsenet voivat osallistua päätöksentekoon. Osuuskunnan perustaminen voi olla hyvä vaihtoehto, jos halutaan yhteisöllinen ja demokraattinen yritysmuoto.

Yhteenvetona, kun mietitään ”Miten eri yritysmuodot eroavat toisistaan?”, on tärkeää huomioida perustamisvaatimukset ja vastuut. Jokaisella yritysmuodolla on omat erityispiirteensä, jotka vaikuttavat yrittäjän rooliin ja vastuisiin.

Verotus ja taloudellinen raportointi eri yritysmuodoissa

Osakeyhtiö

Osakeyhtiössä verotus ja taloudellinen raportointi ovat tarkasti säädeltyjä. Osakeyhtiön tulee maksaa yhteisövero, joka on 20 % yhtiön voitosta. Osakeyhtiön osakkaat eivät maksa henkilökohtaisesti veroa yhtiön tuloksesta, vaan verotus tapahtuu vasta osinkojen jakamisen yhteydessä.

Osakeyhtiön taloudellinen raportointi on laajaa ja sen tulee laatia tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Tilinpäätös tulee toimittaa kaupparekisteriin.

Toiminimi

Toiminimellä toimiva yrittäjä maksaa verot henkilökohtaisesti. Toiminimen tulos lisätään yrittäjän henkilökohtaiseen verotukseen ja siitä maksetaan ansiotuloveroa. Toiminimen taloudellinen raportointi on yksinkertaisempaa kuin osakeyhtiössä.

Yrittäjän tulee laatia tilinpäätös, jos liikevaihto ylittää tietyn rajan. Muussa tapauksessa riittää yksinkertainen kirjanpito.

Avoin yhtiö

Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet verotetaan henkilökohtaisesti yhtiön tuloksesta. Yhtiön tulos jaetaan yhtiömiesten kesken ja he maksavat verot oman verotuksensa mukaan. Avoimen yhtiön taloudellinen raportointi on hieman laajempaa kuin toiminimellä, mutta kevyempää kuin osakeyhtiössä.

Avoimen yhtiön tulee laatia tilinpäätös, joka toimitetaan kaupparekisteriin, jos tietyt kriteerit täyttyvät.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet maksavat verot henkilökohtaisesti yhtiön tuloksesta. Äänettömät yhtiömiehet maksavat veroa vain saamastaan voitto-osuudesta. Kommandiittiyhtiön taloudellinen raportointi muistuttaa avoimen yhtiön raportointia.

Kommandiittiyhtiön tulee laatia tilinpäätös, jos tietyt kriteerit täyttyvät, ja toimittaa se kaupparekisteriin.

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjyydessä verotus ja taloudellinen raportointi ovat hyvin yksinkertaisia. Kevytyrittäjä toimii laskutuspalvelun kautta, joka huolehtii verojen maksamisesta ja taloudellisesta raportoinnista. Kevytyrittäjän tulot verotetaan ansiotuloina.

Kevytyrittäjyys on hyvä vaihtoehto niille, jotka haluavat välttää laajaa taloudellista raportointia ja keskittyä yrityksensä toimintaan.

Kun harkitset yritysmuodon valintaa, on tärkeää arvioida myös verotuksen ja taloudellisen raportoinnin vaikutukset. Tämä voi vaikuttaa myös siihen, minkälaista rahoitusta yrityksesi tarvitsee. Jos tarvitset lisätietoa yrityslainan hakemisesta, voit lukea lisää yrityslainaa netistä -sivultamme.

Mikäli harkitset auton hankintaa yritykselle, kannattaa tutustua artikkeliimme auto firman vai yrittäjän nimiin, jossa käsitellään asiaa tarkemmin.

Aloittavalle yritykselle voi olla haastavaa löytää sopivaa rahoitusta. Lue lisää yrityslaina aloittavalle yritykselle -sivultamme, jossa annetaan vinkkejä ja ohjeita yrityslainan hakemiseen.

Jos haluat vertailla eri lainatarjouksia, suosittelemme tutustumaan kilpailuta yrityslainat -sivuumme, jossa voit löytää parhaat tarjoukset yrityksellesi.

Yritysmuotojen rahoitusmahdollisuudet ja riskit

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on yksi suosituimmista yritysmuodoista Suomessa, ja sillä on hyvät rahoitusmahdollisuudet. Osakeyhtiön pääomaa voidaan kerätä osakeanneilla, jotka mahdollistavat ulkopuolisten sijoittajien mukaantulon. Tämä helpottaa suurempien investointien ja laajennusten rahoittamista.

 • Rahoitusmahdollisuudet: Osakeannit, lainat, joukkovelkakirjat
 • Riskit: Osakeyhtiön osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön veloista, mutta osakkeiden arvon lasku voi vaikuttaa sijoittajiin negatiivisesti.

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö tarjoaa joustavat rahoitusmahdollisuudet, mutta se vaatii vähintään kaksi yhtiömiestä. Yhtiömiehet vastaavat yrityksen veloista henkilökohtaisesti, mikä voi olla sekä etu että riski.

 • Rahoitusmahdollisuudet: Pankkilainat, yhtiömiesten omat sijoitukset, ulkopuoliset sijoittajat
 • Riskit: Yhtiömiesten henkilökohtainen vastuu yrityksen veloista ja sitoumuksista voi olla merkittävä riski.

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjyys on kasvattanut suosiotaan viime vuosina erityisesti freelancereiden ja yksinyrittäjien keskuudessa. Kevytyrittäjillä on rajoitetut rahoitusmahdollisuudet, mutta matalat riskit.

 • Rahoitusmahdollisuudet: Henkilökohtaiset säästöt, pienlainat, joukkorahoitus
 • Riskit: Rajoitetut rahoitusmahdollisuudet voivat estää yrityksen kasvua ja laajentumista.

Osakeyhtiön ja muiden yritysmuotojen vertailu

Osakeyhtiö tarjoaa parhaat rahoitusmahdollisuudet suurille ja keskisuurille yrityksille, kun taas avoin yhtiö sopii paremmin pienemmille yrityksille, joissa yhtiömiehet ovat valmiita kantamaan henkilökohtaisen vastuun. Kevytyrittäjyys on hyvä vaihtoehto yksinyrittäjille, jotka haluavat matalat riskit ja joustavat toimintamahdollisuudet.

Lisäksi on hyvä muistaa, että eri yritysmuotojen rahoitusmahdollisuudet voivat vaikuttaa myös toimialasta riippuen. Esimerkiksi yrityslaina siivousyritykselle voi olla helpompi saada, jos yritys on perustettu osakeyhtiöksi.

Yritysmuotojen vaikutus omistajuuteen ja päätöksentekoon

Omistajuus eri yritysmuodoissa

Yritysmuoto vaikuttaa merkittävästi omistajuuteen. Esimerkiksi, osakeyhtiössä omistajuus jakautuu osakkeiden mukaan, kun taas avoimessa yhtiössä omistus on yhtiömiesten kesken.

 • Osakeyhtiö: Omistajuus perustuu osakkeisiin, joita voivat omistaa yksityishenkilöt tai muut yritykset. Osakkeiden määrä määrittää omistajan äänivallan.
 • Avoin yhtiö: Omistajuus jaetaan yhtiömiesten kesken, ja jokainen yhtiömies osallistuu yrityksen toimintaan ja päätöksentekoon.
 • Kevytyrittäjyys: Kevytyrittäjyydessä yrittäjä toimii itsenäisesti ilman varsinaista yrityksen perustamista, jolloin omistajuus on henkilökohtainen.

Päätöksenteko eri yritysmuodoissa

Päätöksentekoprosessi voi vaihdella suuresti riippuen yritysmuodosta. Osakeyhtiössä päätökset tehdään osakeyhtiölain mukaisesti, kun taas avoimessa yhtiössä päätöksenteko on yhtiömiesten käsissä.

 • Osakeyhtiössä: Päätöksenteko tapahtuu yhtiökokouksissa, joissa osakkeenomistajat käyttävät äänivaltaansa. Hallitus ja toimitusjohtaja hoitavat päivittäiset päätökset.
 • Avoimessa yhtiössä: Päätökset tehdään yhtiömiesten kesken tasapuolisesti. Jokainen yhtiömies osallistuu aktiivisesti päätöksentekoon.
 • Kevytyrittäjyys: Päätökset tekee yksin yrittäjä itse, mikä mahdollistaa nopean ja joustavan toiminnan.

Omistajuuden ja päätöksenteon yhdistäminen

Omistajuuden ja päätöksenteon yhdistäminen eri yritysmuodoissa voi vaikuttaa myös yrityksen rahoitusratkaisuihin. Esimerkiksi, jos harkitset laskurahoitusta yritykselle, omistajuuden ja päätöksenteon rakenne voi vaikuttaa rahoituksen hakemiseen ja hallinnointiin.

Yhteenvetona, yritysmuodon valinta vaikuttaa merkittävästi sekä omistajuuteen että päätöksentekoon. On tärkeää valita yritysmuoto, joka parhaiten tukee yrityksesi tavoitteita ja toimintatapoja.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on toiminimen ja osakeyhtiön välillä verotuksen kannalta?

Toiminimen (yksityinen elinkeinonharjoittaja) tulo verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona, jolloin tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloksi. Osakeyhtiössä puolestaan yritys maksaa tuloksestaan yhteisöveroa, ja omistajat maksavat veroa osingoista ja mahdollisista palkoista. Toiminimiyrittäjä voi hyödyntää yrittäjävähennystä, kun taas osakeyhtiössä on mahdollista hyödyntää yhtiön kautta tehtäviä verosuunnitteluratkaisuja.

Milloin kannattaa valita kommandiittiyhtiö yritysmuodoksi?

Kommandiittiyhtiö sopii erityisesti tilanteisiin, joissa on tarvetta yhdistää aktiivisesti toimivan vastuunalaisen yhtiömiehen ja passiivisen sijoittajan (äänetön yhtiömies) roolit. Tämä yritysmuoto on hyvä valinta, kun halutaan rajoittaa passiivisen sijoittajan riskiä sijoitetun pääoman määrään. Lisäksi kommandiittiyhtiö on kevyempi hallinnollisesti verrattuna osakeyhtiöön ja mahdollistaa voitonjaon joustavasti yhtiömiehille.

Mitkä ovat avoimen yhtiön ja osakeyhtiön suurimmat erot vastuukysymyksissä?

Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön veloista ja velvoitteista koko omaisuudellaan. Osakeyhtiössä vastuu rajoittuu yhtiöön sijoitettuun pääomaan, eikä osakkeenomistajilla ole henkilökohtaista vastuuta yhtiön veloista.

Millaisia kustannuksia liittyy eri yritysmuotojen perustamiseen ja ylläpitoon?

Eri yritysmuotojen perustamiseen ja ylläpitoon liittyy vaihtelevia kustannuksia. Toiminimen perustaminen on edullista, usein vain muutamia kymmeniä euroja. Osakeyhtiön perustaminen on kalliimpaa, sillä siihen liittyy rekisteröintimaksuja ja mahdollisesti alkupääomavaatimuksia. Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön perustamiskustannukset asettuvat toiminimen ja osakeyhtiön väliin. Ylläpitokustannukset vaihtelevat myös yritysmuodon mukaan. Toiminimen ylläpito on yleensä edullisinta, sillä kirjanpitovaatimukset ovat kevyemmät. Osakeyhtiön ylläpito voi olla kalliimpaa johtuen laajemmista kirjanpitovaatimuksista ja mahdollisista tilintarkastuskustannuksista. Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön ylläpitokustannukset ovat yleensä kohtuullisia, mutta ne voivat vaihdella toiminnan laajuuden mukaan.

Kuinka yritysmuodon valinta vaikuttaa yrityksen rahoitusmahdollisuuksiin?

Yritysmuodon valinta vaikuttaa merkittävästi yrityksen rahoitusmahdollisuuksiin. Osakeyhtiöiden on yleensä helpompi saada ulkopuolista rahoitusta, kuten pankkilainoja ja sijoituksia, koska niiden rakenne tarjoaa paremman suojaa sijoittajille ja lainanantajille. Toiminimiyrittäjillä ja henkilöyhtiöillä voi olla vaikeampaa saada suuria lainoja, koska yrittäjä vastaa henkilökohtaisesti yrityksen veloista ja taloudellisesta tilanteesta. Myös osuuskunnat voivat saada rahoitusta, mutta niiden on usein osoitettava liiketoimintansa vakaus ja jäsenmääränsä kasvupotentiaali.

Jaa tämä artikkeli
Kerro kokemuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *