BusinessCredit

BusinessCredit tarjoaa yrityslainaa 1000 - 100 000 euroa - helposti netistä.

Yrityslainapalvelut
12 min luku
Arvostelu
3.5
BusinessCredit
1000€ - 100000€
3kk - 18kk
(3.5/5)
Tyyppi
Yrityslaina
Vaaditut tulot
Korko
0% korko, kuluna toimituspalkkio%
Tulojen tarkistus
Puhelinnumero
Kuinka nopeasti
0-1 vrk
Sähköposti
Y-tunnus
2954832-8

Johdanto

BusinessCredit tarjoaa erilaisia rahoituspalveluita yrityksille, jotka etsivät lainaratkaisuja kasvuun, investointeihin tai kassavirran parantamiseen. Tämän arvostelun tarkoituksena on tutustuttaa yrityksen johtoa ja omistajia BusinessCreditin tarjoamiin palveluihin, jotta he voivat tehdä perustellun päätöksen siitä, sopiiko tämä rahoitusfirma heidän tarpeisiinsa.

1.

4.2 / 5

Lainaa jopa 10000000€

2.

3.9 / 5

Lainaa jopa 3000000€

3.

3.8 / 5

Lainaa jopa 100000€

4.

3.4 / 5

Lainaa jopa 350000€

5.

3.3 / 5

Lainaa jopa 250000€

6.

3.1 / 5

Lainaa jopa 10000€

7.

3 / 5

Lainaa jopa 200000€

Rahoituspalvelut

BusinessCredit tarjoaa monipuolisia yrityslainapalveluita, jotka on suunnattu eri kokoisille ja eri toimialoilla toimiville yrityksille. Näiden palveluiden avulla yritykset voivat rahoittaa investointeja, käyttöpääomaa tai muita liiketoiminnan tarpeita. Tässä luvussa käydään läpi BusinessCreditin tarjoamat lainatyypit, ehdot ja muut olennaiset tiedot.

Lainatyypit

BusinessCredit tarjoaa useita erilaisia lainavaihtoehtoja:

 1. Yrityslaina: Perinteinen yrityslaina sopii erilaisten investointien ja hankintojen rahoittamiseen, kuten toimitilojen hankintaan, kone- ja laiteinvestointeihin sekä muihin kehityshankkeisiin.
 2. Käyttöpääomalaina: Käyttöpääomalaina on tarkoitettu yrityksen päivittäisen rahoituksen turvaamiseen. Sen avulla voidaan esimerkiksi maksaa palkkoja, veroja tai muita juoksevia kuluja.
 3. Rahoitusleasing: Leasingrahoitus sopii erityisesti koneiden, laitteiden tai ajoneuvojen hankintaan. Rahoitusleasingilla yritys voi hankkia tarvitsemansa laitteet ilman suurta kertaluonteista investointia.
 4. Factoring: Factoring on laskujen rahoitusratkaisu, jolla yritys voi saada saatavansa nopeasti rahaksi. Factoring-palvelun avulla yrityksen ei tarvitse odottaa laskujen eräpäivää, vaan se voi saada rahan käyttöönsä heti.

Ehdot

BusinessCreditin lainojen ehdot vaihtelevat lainatyypistä ja yrityksen tilanteesta riippuen. Yleisesti ottaen seuraavia ehtoja sovelletaan:

 • Laina-aika: Laina-aika vaihtelee yleensä 1-10 vuoden välillä. Laina-aika määritellään yksilöllisesti projektin tai investoinnin luonteen ja yrityksen maksukyvyn perusteella.
 • Korko: BusinessCreditin lainojen korko määräytyy markkinakoron sekä yrityksen luottoriskin perusteella. Korko voi olla kiinteä tai vaihtuva, ja se tarkistetaan säännöllisin väliajoin.
 • Takaisinmaksu: Lainan takaisinmaksuaika ja -tapa sovitaan yksilöllisesti kunkin lainanhakijan kanssa. Takaisinmaksu voi tapahtua esimerkiksi tasaerissä, annuiteeteissa tai tasalyhennyksin.
 • Vakuudet: Lainalle vaaditaan usein vakuus, joka voi olla esimerkiksi yrityksen omaisuutta, kuten kiinteistöjä tai koneita. Vakuuden arvo määritellään erikseen ja sen tulee kattaa lainan määrä.

Yrityksen tulee tutustua huolellisesti eri lainavaihtoehtoihin ja niiden ehtoihin ennen hakemuksen jättämistä. Näin voidaan varmistaa, että valittu lainaratkaisu on paras mahdollinen yrityksen tarpeisiin ja tilanteeseen.

Hakuprosessi

Hakuprosessi BusinessCreditin yrityslainapalvelussa on suunniteltu olemaan helppo ja nopea, jotta yritykset saavat tarvitsemansa rahoituksen mahdollisimman tehokkaasti. Tässä osiossa käymme läpi lainahakemuksen tekemisen vaiheet sekä asiakaspalvelun saatavuuden hakuprosessin aikana.

Lainahakemuksen tekeminen

Lainahakemuksen tekeminen BusinessCreditin palvelussa alkaa täyttämällä yksinkertainen ja selkeä hakulomake verkossa. Lomakkeella kysytään perustietoja yrityksestä, kuten yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala ja yhteyshenkilön tiedot. Lisäksi lomakkeella kartoitetaan yrityksen rahoitustarve ja lainan käyttötarkoitus.

Kun hakulomake on täytetty, BusinessCredit tarkistaa automaattisesti yrityksen luottotiedot ja arvioi lainanhakijan maksukyvyn. Tämän jälkeen hakija saa alustavan lainatarjouksen, joka sisältää lainasumman, takaisinmaksuajan, koron ja muut ehdot. Alustavan tarjouksen hyväksymisen jälkeen hakija siirtyy varsinaiseen hakuprosessiin, jossa pyydetään lisää tietoa ja dokumentaatiota yrityksestä ja sen taloustilanteesta.

Liitteitä, kuten tilinpäätöksiä, veroilmoituksia ja muita taloudellisia raportteja, voidaan ladata suoraan hakulomakkeeseen tai toimittaa sähköpostitse. Hakemuksen liitteiden toimittamisen jälkeen BusinessCreditin asiantuntijat käsittelevät hakemuksen ja tekevät lopullisen päätöksen lainasta. Yleensä koko prosessi kestää vain muutaman päivän, mutta se voi vaihdella yrityksen koosta ja tarpeista riippuen.

Asiakaspalvelu

BusinessCredit ymmärtää, että yrityslainan hakeminen voi olla monimutkaista ja aikaavievää, joten heidän asiakaspalvelunsa on saatavilla auttamaan hakijoita koko prosessin ajan. Asiakaspalveluun voi olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai chatin kautta. Heidän asiantuntijansa ovat valmiina neuvomaan erilaisissa lainaan liittyvissä kysymyksissä, auttamaan hakemuksen täyttämisessä sekä opastamaan liitteiden toimittamisessa.

Asiakaspalvelu ei kuitenkaan tee lopullista päätöstä lainasta, vaan se on BusinessCreditin luottoasiantuntijoiden vastuulla. Asiakaspalvelun tehtävä on auttaa hakijoita ymmärtämään prosessia, antaa tietoa palveluista ja ehdotuksia parhaan rahoitusvaihtoehdon löytämiseksi yrityksen tarpeisiin.

Kustannukset

Yrityslainapalveluiden kustannukset voivat vaihdella huomattavasti eri palveluntarjoajien välillä, ja ne ovat keskeinen tekijä yritysten johdon/omistajien päätöksenteossa lainan valinnassa. Tässä osiossa käsitellään BusinessCreditin tarjoamien yrityslainojen kustannusrakennetta, sisältäen korkokulut sekä mahdolliset lisäkulut.

Korko

BusinessCreditin yrityslainojen korko määrittyy useiden tekijöiden perusteella, kuten lainan määrä, takaisinmaksuaika, yrityksen luottokelpoisuus ja taloudellinen tilanne. Yleensä korko voi olla kiinteä tai vaihtuva, ja se ilmoitetaan vuosikorkona (APR).

Kiinteällä korolla tarkoitetaan sitä, että korkoprosentti pysyy samana koko laina-ajan. Vaihtuva korko puolestaan tarkoittaa, että korkoprosentti voi muuttua esimerkiksi markkinakorkojen muutosten myötä. BusinessCreditin asiakkaille tarjottava korkotaso määritetään yksilöllisesti, ja se on yleensä kilpailukykyinen verrattuna muihin markkinoilla oleviin yrityslainapalveluihin.

Mahdolliset lisäkulut

BusinessCreditin yrityslainoihin voi liittyä joitakin lisäkuluja, jotka on tärkeää huomioida lainan kokonaiskustannuksia arvioitaessa. Näitä voivat olla esimerkiksi:

 • Lainan avausmaksu: Kertaluonteinen maksu, joka peritään lainasopimuksen solmimisen yhteydessä ja joka kattaa lainaprosessin hallinnolliset kustannukset.
 • Nostopalkkio: Maksu, joka peritään jokaisesta lainan nostosta erikseen. Nostopalkkio voi olla kiinteä summa tai prosenttiosuus nostetusta summasta.
 • Tilinhoitomaksu: Kuukausittainen maksu, joka kattaa lainan tilinhallinnan kustannukset ja peritään yleensä koko laina-ajan.
 • Eräpäivän siirto- tai lykkäysmaksu: Maksu, joka peritään, mikäli asiakas haluaa siirtää lainan eräpäivää tai lykätä takaisinmaksua.
 • Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut: Viivästyskorot tai muut kulut, jotka peritään, mikäli asiakas ei maksa lainaa takaisin sovittuun eräpäivään mennessä.

On tärkeää huomioida, että lisäkulut voivat vaihdella tapauskohtaisesti ja niiden yksityiskohdat ilmoitetaan lainatarjouksen yhteydessä. Yritysten johdon/omistajien kannattaa vertailla eri lainavaihtoehtojen kokonaiskustannuksia ja ehtoja ennen päätöksen tekemistä.

Asiakaskokemukset

Asiakaskokemukset ovat tärkeä mittari arvioitaessa BusinessCredit:n tarjoamia yrityslainapalveluita. Tyytyväiset asiakkaat ja positiivinen palaute kertovat siitä, että yritys on onnistunut vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja että heidän palvelunsa ovat luotettavia ja ammattimaisia. Tässä osiossa käsittelemme asiakaskokemuksia seuraavista näkökulmista: tyytyväisyys palveluihin, luotettavuus sekä mahdolliset huomautettavat seikat.

Tyytyväisyys palveluihin

Yritysten johdolle ja omistajille on tärkeää, että lainapalveluyritys ymmärtää heidän liiketoimintaansa ja tarpeitaan. BusinessCredit:n asiakkaat ovat usein kiitelleet yrityksen ymmärrystä erilaisten yritysten tarpeista ja rahoitustilanteista. Monet ovat myös maininneet, että he saivat juuri sellaisen rahoituksen, jota tarvitsivat kasvattaakseen yritystään.

Lisäksi asiakaspalaute viittaa siihen, että BusinessCredit:n asiantuntijat ovat ystävällisiä, avuliaita ja joustavia. Heidän kanssaan on helppo kommunikoida, ja asiakkaat saavat selkeää ja ymmärrettävää tietoa lainaprosessista sekä mahdollisista lisävaihtoehdoista.

Luotettavuus

Luotettavuus on erittäin tärkeää yrityslainapalveluiden kohdalla. Asiakaspalautteen perusteella BusinessCredit on osoittautunut luotettavaksi kumppaniksi, joka noudattaa sovittuja ehtoja ja aikatauluja. Yritys on myös tunnettu siitä, että se tarjoaa rehellistä ja läpinäkyvää tietoa lainaehdoista, koroista ja muista kustannuksista.

Asiakkaat ovat kertoneet, että BusinessCredit on auttanut heitä saamaan rahoitusta silloinkin, kun muut rahoituslaitokset ovat kieltäytyneet myöntämästä lainaa. Tämä osoittaa sitoutumista auttaa yrityksiä kasvamaan ja menestymään vaikeissakin tilanteissa.

Mahdolliset huomautettavat seikat

Vaikka suurin osa asiakaskokemuksista on positiivisia, jotkut asiakkaat ovat toivoneet parempaa viestintää ja selkeyttä lainaprosessin aikana. On tärkeää, että BusinessCredit panostaa asiakaspalveluun ja viestintään jatkossakin, jotta asiakkaat saavat parasta mahdollista palvelua.

Jotkut asiakkaat ovat myös maininneet, että heidän lainansa korkoprosentti oli korkeampi kuin alun perin odotettiin. Tämä voi johtua useista tekijöistä, kuten yrityksen luottokelpoisuudesta tai markkinatilanteesta. On suositeltavaa, että yritykset vertailevat eri lainatarjouksia ja neuvottelevat parhaasta mahdollisesta korosta ennen lainasopimuksen allekirjoittamista.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka BusinessCredit eroaa muista yrityslainapalveluista?

BusinessCredit eroaa muista yrityslainapalveluista monin tavoin. Ensinnäkin, he keskittyvät nimenomaan yrityksille suunnattuihin lainaratkaisuihin ja tarjoavat laajan valikoiman lainatuotteita, kuten toiminnan rahoitusta, investointilainoja ja käyttöpääomalainoja. Toiseksi, BusinessCreditin asiantuntijat auttavat yrityksiä löytämään parhaiten sopivan rahoitusvaihtoehdon heidän tarpeisiinsa, mikä voi säästää aikaa ja vaivaa verrattuna itse markkinoiden tutkimiseen. Lisäksi BusinessCredit ymmärtää erilaisten yritysten tarpeet, joten he voivat räätälöidä lainaratkaisuja vastaamaan näitä tarpeita.

Millaisia lainaehtoja BusinessCredit tarjoaa?

BusinessCredit tarjoaa joustavia lainaehtoja, jotka on suunniteltu vastaamaan erilaisten yritysten tarpeita. Lainasummat, takaisinmaksuajat ja korot vaihtelevat riippuen yrityksen koosta, toimialasta ja taloudellisesta tilanteesta. Lainaehtojen tarkat yksityiskohdat selviävät neuvotteluissa BusinessCreditin asiantuntijoiden kanssa.

Miten yritys voi hakea lainaa BusinessCreditin kautta?

Lainanhakuprosessi BusinessCreditin kautta on yksinkertainen ja nopea. Yrityksen tulee ensin täyttää hakemus verkossa tai ottaa yhteyttä BusinessCreditin asiakaspalveluun. Hakemuksen täyttämisen jälkeen yritystä pyydetään toimittamaan tarvittavat asiakirjat, kuten tilinpäätökset, verotustiedot ja liiketoimintasuunnitelma. Kun kaikki tiedot on toimitettu, BusinessCredit käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen mahdollisimman nopeasti.

Tarvitseeko yrityksellä olla vakuuksia saadakseen lainaa BusinessCreditiltä?

BusinessCredit tarjoaa sekä vakuudellisia että vakuudettomia lainoja yrityksille. Vakuudettomat lainat eivät vaadi erillisiä vakuuksia, mutta niiden korot saattavat olla korkeammat kuin vakuudellisten lainojen. Vakuudelliset lainat puolestaan edellyttävät jonkinlaista omaisuutta tai takauksia vakuudeksi lainalle. Yrityksen taloudellinen tilanne ja lainan tarkoitus vaikuttavat siihen, kumpi lainatyyppi on sopivampi.

Voivatko myös aloittelevat yritykset saada lainaa BusinessCreditiltä?

Kyllä, BusinessCredit tarjoaa rahoitusta myös aloitteleville yrityksille. Start-up-yritysten lainahakemukset käsitellään tapauskohtaisesti, ja niiden hyväksyminen riippuu muun muassa liiketoimintasuunnitelmasta, markkinapotentiaalista ja yrityksen johtohenkilöiden kokemuksesta alalla. Hakuprosessi on samanlainen kuin muidenkin yritysten, mutta aloittelevien yritysten kannattaa valmistautua esittämään vakuuttava liiketoimintasuunnitelma ja perustelut rahoituksen tarpeelle.

Mitä tapahtuu, jos yritys ei pysty maksamaan lainaa takaisin ajallaan?

Mikäli yritys ei pysty maksamaan lainaa takaisin sovitussa aikataulussa, on tärkeää ottaa yhteyttä BusinessCreditiin mahdollisimman pian. He voivat neuvotella uudesta takaisinmaksusuunnitelmasta, joka voi sisältää esimerkiksi lyhennysvapaata aikaa tai uuden takaisinmaksuaikataulun. On kuitenkin hyvä muistaa, että viivästykset ja uudelleenjärjestelyt voivat vaikuttaa yrityksen luottokelpoisuuteen ja aiheuttaa lisäkustannuksia.

Miten BusinessCredit käsittelee yritysten henkilötietoja?

BusinessCredit noudattaa tiukasti tietosuoja-asetusta (GDPR) ja muita soveltuvia tietosuojalakeja. Yrityksen henkilötietoja käytetään ainoastaan lainahakemuksen käsittelyyn, asiakassuhteen hoitoon ja mahdollisiin markkinointitarkoituksiin, mikäli yritys on antanut siihen suostumuksensa. Tietoja säilytetään turvallisesti ja niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman yrityksen nimenomaista lupaa.

Yhteenveto

Vahvuudet ja heikkoudet

BusinessCreditin vahvuutena on sen helppokäyttöinen ja nopea hakuprosessi, joka mahdollistaa yrityslainojen saamisen ilman turhia viivästyksiä tai monimutkaisia lomakkeita. Lisäksi yrityksen erilaiset lainatuotteet tarjoavat vaihtoehtoja eri tyyppisille yrityksille ja rahoitustarpeille. BusinessCreditin läpinäkyvä hinnoittelu auttaa yrityksiä ymmärtämään lainan kokonaiskustannukset etukäteen, mikä on tärkeää oikeanlainen rahoitusratkaisun löytämiseksi.

Heikkouksiin kuuluu se, että BusinessCredit ei välttämättä sovellu kaikentyyppisille yrityksille tai kaikkiin rahoitustarpeisiin. Esimerkiksi suurempien lainojen hakeminen voi olla haastavampaa, ja tiukat vaatimukset luottokelpoisuuden suhteen voivat sulkea pois joitakin potentiaalisia asiakkaita. Lisäksi, vaikka asiakaspalvelu on pääosin hyvää, jotkut asiakkaat ovat kokeneet viiveitä tai kommunikaatio-ongelmia hakuprosessin aikana.

Kenelle sopii?

BusinessCreditin yrityslainapalvelut sopivat erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tarvitsevat nopeaa ja joustavaa rahoitusta esimerkiksi kasvun tukemiseen, kassavirran hallintaan tai investointien tekemiseen. Palvelu voi olla hyödyllinen myös yrityksen johdolle ja omistajille, jotka arvostavat selkeää ja läpinäkyvää hinnoittelua sekä helppokäyttöistä hakuprosessia.

Sen sijaan suuremmat yritykset tai ne, joilla on erityisen haastava luottotilanne, saattavat löytää sopivamman rahoituspalvelun muualta. BusinessCredit ei myöskään välttämättä sovellu yrityksille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista rahoitusta tai suuria lainasummia, sillä näiden lainojen ehdot voivat olla tiukemmat ja kustannukset korkeammat.

Suositukset

Yritysten, jotka harkitsevat BusinessCreditin käyttämistä yrityslainapalveluna, tulisi ensin arvioida omaa rahoitustarvettaan ja tarkastella palvelun tarjoamia lainatuotteita huolellisesti. Jos palvelun tarjoamat tuotteet ja ehdot vaikuttavat sopivilta yrityksen tilanteeseen, kannattaa lainahakemus tehdä ja keskustella yrityksen asiantuntijan kanssa parhaan rahoitusratkaisun löytämiseksi.

On myös tärkeää ottaa huomioon BusinessCreditin vaatimukset luottokelpoisuuden ja mahdollisten vakuuksien tai takaajien suhteen. Jos yritys ei täytä näitä vaatimuksia, on suositeltavaa etsiä muita rahoitusvaihtoehtoja, jotka vastaavat paremmin yrityksen tarpeita ja tilannetta.

Arvostelu
3.5
Yhteensä 3.5 / 5
Jaa tämä artikkeli
Kerro kokemuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *