CapitalBox

CapitalBox tarjoaa yrityksille lainaa 5000 - 350 000 euroa sekä joustavan luottotilin

11 min luku
Arvostelu
3.4
CapitalBox
5000€ - 350000€
6kk - 48kk
(3.4/5)
Tyyppi
Yrityslaina
Vaaditut tulot
40000€ liikevaihto
Korko
Yrityskohtainen%
Tulojen tarkistus
Puhelinnumero
09-74790218
Kuinka nopeasti
1-3 vrk
Sähköposti
support@capitalbox.fi
Y-tunnus
2693896-1

Johdanto

CapitalBox on rahoituspalveluyritys, joka tarjoaa erilaisia yrityslainaratkaisuja pk-yrityksille ja niiden omistajille tai johtajille. Tässä osiossa esittelemme Capital Boxin taustan ja tarkoituksen sekä käymme läpi, miten heidän tarjoamat palvelut voivat auttaa yrityksiä rahoitustarpeissaan.

CapitalBox esittely

CapitalBox on perustettu helpottamaan yritysten rahoituksen hankkimista tarjoamalla monipuolisia ja joustavia lainaratkaisuja. Heidän tavoitteenaan on ymmärtää asiakkaidensa liiketoiminnan tarpeita ja löytää sopiva rahoitusratkaisu, joka tukee yrityksen kasvua ja kehitystä. Capital Boxilla on laaja valikoima yhteistyökumppaneita, mukaan lukien pankit ja muut rahoituslaitokset, joiden avulla he voivat tarjota kilpailukykyisiä ehtoja ja korkoja.

Arvostelun tarkoitus

Tämän arvostelun tarkoituksena on antaa yritysten omistajille ja johtajille kattava kuvaus CapitalBoxin tarjoamista palveluista, niiden ehdoista ja kustannuksista sekä asiakaskokemuksista. Tavoitteenamme on auttaa lukijaa arvioimaan, sopivatko Capital Boxin rahoituspalvelut heidän yrityksensä tarpeisiin ja auttamaan heitä tekemään perusteltu päätös lainapalvelun valinnasta.

Rahoituspalvelut

Lainatyypit

CapitalBox tarjoaa erilaisia yrityslainapalveluita, jotta jokaiselle yritykselle löytyisi sopiva rahoitusvaihtoehto. Yrityksen tarpeiden mukaan on mahdollista valita esimerkiksi seuraavista lainatuotteista:

 • Yritysluotto: Joustava ja nopea rahoitusmuoto, joka sopii erilaisten yritysten tarpeisiin kuten investointeihin, käyttöpääoman lisäämiseen tai kassavirran hallintaan.
 • Käyttöpääomalaina: Yrityksille suunnattu rahoitusmuoto, jonka avulla voidaan rahoittaa esimerkiksi kasvua, myyntisaatavia tai varastoja.
 • Investointilaina: Pitkäaikainen lainaratkaisu, joka auttaa yrityksiä rahoittamaan suurempia investointeja, kuten kiinteistöjen ostoa tai laitteiden hankintaa.
 • Leasingrahoitus: Sopii erinomaisesti yrityksille, jotka haluavat hankkia ajoneuvoja, koneita tai laitteita ilman suurta kertaluontoista pääomakustannusta. Leasingrahoituksen avulla yritys voi maksaa hankinnan osissa ja säilyttää näin käteisvaransa muuhun toimintaan.

Ehdot

CapitalBoxin yrityslainapalveluiden ehdot vaihtelevat lainatyypin, lainasumman ja yrityksen taloudellisen tilanteen mukaan. Yleisesti ottaen yrityksen tulee täyttää seuraavat ehdot voidakseen hakea lainaa:

 • Yritys on rekisteröity Suomessa ja sillä on voimassa oleva Y-tunnus.
 • Yrityksellä ei ole maksuhäiriömerkintöjä tai verovelkaa.
 • Yritys kykenee osoittamaan vakaata liiketoimintaa ja riittävää takaisinmaksukykyä.

Tarkemmat ehdot selviävät lainahakemuksen yhteydessä, sillä jokainen yritys arvioidaan yksilöllisesti. Näin ollen myös lainan korko ja muut kulut määrittyvät yrityskohtaisesti.

Hakuprosessi

Lainahakemuksen tekeminen

CapitalBoxin yrityslainahakemuksen tekeminen on suunniteltu olemaan nopeaa ja helppoa, jotta yritykset voivat keskittyä omaan liiketoimintaansa sen sijaan, että käyttäisivät aikaa monimutkaisiin rahoitushakemuksiin. Prosessi alkaa täyttämällä lainahakemuslomake Capital Boxin verkkosivustolla. Hakulomakkeessa pyydetään tietoja yrityksen perustiedoista, kuten nimi, y-tunnus ja toimiala, sekä hakijan omista tiedoista, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Yrityksiltä saatetaan myös pyytää lisätietoja kuten viimeisimmät tilinpäätökset, verotodistukset ja mahdolliset liiketoimintasuunnitelmat tai muut dokumentit, jotka auttavat arvioimaan yrityksen taloudellista tilannetta ja lainan takaisinmaksukykyä. Tämän jälkeen CapitalBox käsittelee hakemuksen ja tekee tarvittavat luottotarkastukset.

Asiakaspalvelu

CapitalBox panostaa asiakaspalveluunsa varmistaakseen, että yritykset saavat tarvitsemansa tuen hakuprosessin aikana. Asiakaspalvelu on saatavilla puhelimitse ja sähköpostitse, ja heidän asiantuntijansa ovat valmiina auttamaan mahdollisissa kysymyksissä tai ongelmissa, jotka liittyvät lainahakemukseen tai rahoituspalveluihin. Lisäksi CapitalBoxin verkkosivustolta löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia, jotka voivat auttaa ratkaisemaan yleisiä kysymyksiä nopeasti ja tehokkaasti.

CapitalBox pyrkii käsittelemään lainahakemuksia nopeasti, jotta yritykset saavat tarvitsemansa rahoituksen mahdollisimman pian. Hakemusten käsittelyajat voivat vaihdella tapauskohtaisesti, mutta yleensä hakijat saavat päätöksen lainasta muutamassa päivässä hakemuksen jättämisestä. Tämän jälkeen lainasopimus allekirjoitetaan ja varat siirretään yrityksen tilille.

Kustannukset

CapitalBoxin yrityslainapalveluihin liittyvät kustannukset ovat tärkeitä ymmärtää, jotta voit tehdä informoituja päätöksiä lainan hakemiseen liittyen. Tässä osiossa käsitellään korkoja ja mahdollisia lisäkuluja, jotka saattavat ilmetä lainan aikana.

Korko

CapitalBoxin tarjoamat yrityslainat sisältävät pääsääntöisesti kiinteän koron, jonka avulla yritykset voivat suunnitella talouttaan etukäteen ilman huolta korkojen vaihtelusta laina-aikana. Korkoprosentti määritellään tapauskohtaisesti, mikä tarkoittaa, että se voi vaihdella eri yritysten ja lainasummien välillä. Yleensä korko määrittyy yrityksen luottokelpoisuuden, toimialan ja haetun lainamäärän perusteella.

CapitalBox pyrkii tarjoamaan kilpailukykyistä korkotasoa markkinoilla. On kuitenkin hyvä huomioida, että korkotaso voi olla korkeampi kuin perinteisten pankkilainojen, koska CapitalBox keskittyy usein myös sellaisiin yrityksiin, joille pankista lainan saaminen saattaa olla hankalaa.

Mahdolliset lisäkulut

Capital Boxin yrityslainoihin voi liittyä joitakin lisäkuluja, jotka voivat vaikuttaa lainan kokonaiskustannuksiin. Näitä kuluja ovat esimerkiksi:

 1. Avausmaksu: Lainan avaamiseen saattaa liittyä kertaluonteinen maksu, joka veloitetaan lainasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Tämä maksu voi vaihdella sen mukaan, kuinka monimutkainen lainaprosessi on ja millainen lainasumma on kyseessä.
 2. Laskutus- ja hallintokulut: Capital Box saattaa periä kuukausittaisia laskutus- ja hallintokuluja lainan hallinnointiin liittyvistä tehtävistä.
 3. Maksuviivästyskorko: Jos yritys ei pysty suorittamaan lainanlyhennystä eräpäivään mennessä, Capital Boxilla on oikeus periä maksuviivästyskorkoa myöhästyneestä summasta.
 4. Maksuvapaiden kuukausien korko: Joissakin tapauksissa CapitalBox voi tarjota mahdollisuuden pitää maksuvapaita kuukausia laina-aikana. Tällöin kuitenkin kertynyt korko tulee maksettavaksi seuraavien lyhennysten yhteydessä.

On suositeltavaa tutustua lainatarjoukseen ja sen ehtoihin huolellisesti, jotta ymmärrät kaikki lainaan liittyvät kustannukset. Yrityksen kannattaa myös vertailla eri rahoituslaitosten tarjoamia lainaehtoja löytääkseen itselleen sopivimman vaihtoehdon.

Vaatimukset

CapitalBoxin yrityslainapalveluiden saamiseksi on täytettävä tietyt vaatimukset. Nämä vaatimukset varmistavat, että lainanhakijayrityksellä on kyky ja resurssit lainan takaisinmaksuun. Tarkastelemme seuraavaksi luottokelpoisuutta, vakuuksia ja takaajia liittyen Capital Boxin yrityslainoihin.

Luottokelpoisuus

Yrityksen luottokelpoisuus on keskeinen tekijä CapitalBoxin lainapäätöksessä. Lainanhakijayrityksen taloudellinen historia, maksukyky ja velkasuhde otetaan huomioon arvioitaessa yrityksen kykyä maksaa laina ajallaan takaisin. Yleensä yrityksellä tulee olla hyvä tai erinomainen luottoluokitus, jotta se voi saada lainaa Capital Boxilta. Tämän lisäksi yrityksen johdon ja omistajien henkilökohtainen luottotieto tarkastetaan osana hakuprosessia.

Vakuudet ja takaajat

CapitalBox voi vaatia vakuuksia tai takaajia yrityslainalle riippuen lainan määrästä, ehdot sekä hakijayrityksen taloudellisesta tilanteesta. Vakuudet voivat olla esimerkiksi kiinteistöjä, laitteita tai muita yrityksen omaisuuseriä, jotka voidaan realisoida lainan takaisinmaksun turvaamiseksi. Takaajaksi voidaan pyytää yrityksen omistajia, johtoa tai muita yksityishenkilöitä, jotka sitoutuvat maksamaan lainan takaisin, mikäli yritys ei pysty siihen.

CapitalBox arvioi vakuuksien ja takaajien tarpeellisuuden tapauskohtaisesti. Joissakin tilanteissa yrityslaina voidaan myöntää ilman vakuuksia tai takaajia, mutta tämä edellyttää usein erittäin vahvaa luottokelpoisuutta ja taloudellista asemaa hakijayritykseltä.

Yritysten johdon ja omistajien on hyvä varautua siihen, että heidän henkilökohtaista taloudellista tilannettaan tarkastellaan osana lainanhakuprosessia. Tämä auttaa CapitalBoxia arvioimaan yrityksen kykyä selviytyä lainan takaisinmaksusta ja mahdollisesti vähentämään tarvetta vakuuksille ja takaajille.

Asiakaskokemukset

Asiakaskokemuksilla on suuri merkitys yrityksen maineelle ja luotettavuudelle, joten katsomme tässä osiossa tarkemmin CapitalBoxin asiakkaiden kokemuksia.

Tyytyväisyys palveluihin

CapitalBoxin asiakkaat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä tarjottuihin yrityslainapalveluihin. Palautteen mukaan lainaratkaisut ovat joustavia ja räätälöitävissä yrityksen tarpeisiin sopiviksi. Asiakkaat arvostavat myös nopeita päätöksiä ja helppoa hakuprosessia, joka säästää aikaa ja vaivaa verrattuna perinteisiin pankkilainoihin.

Luotettavuus

Asiakaspalautteesta käy ilmi, että Capital Box on luotettava rahoituspalveluiden tarjoaja. Yritys on sitoutunut noudattamaan alan eettisiä ja laillisia standardeja sekä suojelemaan asiakkaidensa henkilökohtaisia tietoja. Asiakkaat kokevat saavansa kattavaa tietoa lainaehdoista ja kustannuksista ennen sopimuksen tekemistä, mikä lisää luottamusta palveluntarjoajaan.

Asiakaspalvelu

CapitalBoxin asiakaspalvelu saa kiitosta joustavuudesta, ystävällisyydestä ja asiantuntemuksesta. Asiakkaat kertovat saaneensa nopeasti vastauksia kysymyksiinsä ja apua ongelmatilanteissa. Erityisen arvostettua on henkilökohtainen lähestymistapa, jossa asiakkaan tarpeet otetaan huomioon ja pyritään löytämään paras mahdollinen rahoitusratkaisu kuhunkin tilanteeseen.

Tämän perusteella voidaan todeta, että Capital Boxin asiakaskokemukset ovat pääosin myönteisiä. Yritykset, jotka harkitsevat yrityslainaa, voivat luottaa Capital Boxin tarjoamiin palveluihin ja asiantuntemukseen.

Usein kysytyt kysymykset

1. Miten CapitalBoxin yrityslainapalvelu toimii?

CapitalBox tarjoaa räätälöityjä yrityslainaratkaisuja, jotka sopivat erilaisten yritysten tarpeisiin. Prosessi alkaa lainahakemuksen täyttämisellä, jossa yritys antaa tietoja toiminnastaan, taloudellisesta tilanteesta ja lainatarpeesta. Tämän jälkeen CapitalBox arvioi hakemuksen ja tekee päätöksen lainan myöntämisestä. Jos päätös on myönteinen, laina maksetaan yrityksen tilille ja takaisinmaksu alkaa sovitun aikataulun mukaisesti.

2. Millaisia lainavaihtoehtoja CapitalBox tarjoaa?

CapitalBox tarjoaa monipuolisia lainaratkaisuja, kuten investointilainoja, käyttöpääomalainoja ja kassavirtalainoja. Lainojen ehdot ja korot vaihtelevat yrityksen koon, toimialan ja taloudellisen tilanteen mukaan.

3. Mitkä ovat CapitalBoxin lainojen korkotasot ja muut ehdot?

CapitalBoxin lainojen korot ja ehdot vaihtelevat tapauskohtaisesti. Yrityksen taloudellinen tilanne, toimiala ja lainan tarkoitus vaikuttavat korkotasoon ja muihin ehtoihin. Lisätietoja voi saada ottamalla yhteyttä Capital Boxin asiakaspalveluun tai tutustumalla heidän verkkosivustoonsa.

4. Kuinka nopeasti yritys voi saada lainan CapitalBoxilta?

Lainanhakuprosessi CapitalBoxilla on suunniteltu olemaan tehokas ja nopea. Hakemuksen jättämisen jälkeen yrityksen pitäisi saada päätös muutaman päivän sisällä, ja rahoitus voidaan järjestää nopeimmillaan jopa 24 tunnin kuluessa hyväksytystä hakemuksesta.

5. Minkälaisia yrityksiä CapitalBox palvelee?

CapitalBox palvelee monenlaisia yrityksiä, kuten pienyrityksiä, keskisuuria yrityksiä ja suuryrityksiä eri toimialoilta. Lainaehdot räätälöidään aina yrityskohtaisesti, joten palvelu sopii erilaisten yritysten tarpeisiin.

6. Onko CapitalBoxilla erityisvaatimuksia lainanhakijoille?

Vaikka CapitalBoxilla ei ole tiukkoja erityisvaatimuksia lainanhakijoille, he arvioivat hakijan taloudellista tilannetta ja liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Hakijan tulee olla vakavarainen yritys, jolla on riittävä takaisinmaksukyky ja selkeä suunnitelma lainan käyttöön.

7. Miten yritys voi hakea lainaa CapitalBoxilta?

Yritys voi hakea lainaa CapitalBoxilta täyttämällä lainahakemuksen heidän verkkosivustollaan tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat tiedot yrityksestä, sen taloudellisesta tilanteesta ja suunnitelmasta lainan käytölle.

Yhteenveto

CapitalBoxin tarjoamien yrityslainapalveluiden vahvuudet ja heikkoudet, kenelle ne sopivat ja suositukset pohjautuvat tässä artikkelissa käsiteltyihin aiheisiin.

Vahvuudet

 • Laaja valikoima lainatyyppejä, joiden avulla yritykset voivat löytää juuri itselleen sopivan rahoitusratkaisun
 • Selkeät ehdot ja kustannukset, jotka helpottavat lainan vertailua muihin rahoitusvaihtoehtoihin
 • Helppo ja nopea hakuprosessi verkossa, joka säästää aikaa ja vaivaa
 • Asiakaspalvelu on tavoitettavissa monikanavaisesti ja auttaa mielellään lainanhakuun liittyvissä kysymyksissä

Heikkoudet

 • Vaatimus luottokelpoisuudesta ja mahdollisista vakuuksista tai takaajista saattaa sulkea pois joitakin potentiaalisia hakijoita
 • Joidenkin asiakkaiden kokemusten perusteella palvelun luotettavuus ei ole aina ollut täysin moitteetonta

Kenelle sopii?

CapitalBoxin yrityslainapalvelut sopivat erityisesti niille yrityksille ja yrittäjille, jotka etsivät joustavaa ja helppokäyttöistä rahoituspalvelua. Palvelu soveltuu monenlaisille yrityksille, kuten kasvuyrityksille, pk-yrityksille ja start-upeille, jotka tarvitsevat lisärahoitusta esimerkiksi investointeihin, käyttöpääomaan tai muuhun liiketoiminnan kehittämiseen.

Suositukset

Yritysten johdon ja omistajien tulisi harkita CapitalBoxin yrityslainapalveluita silloin, kun he etsivät rahoitusvaihtoehtoja yrityksen tarpeisiin. Ennen lainan hakemista on kuitenkin tärkeää tutustua huolellisesti lainaehtoihin, korkoihin ja muihin mahdollisiin kuluihin sekä arvioida lainan takaisinmaksukyky realistisesti.

Lisäksi on hyvä vertailla CapitalBoxin palveluita muiden rahoitusalan toimijoiden tarjoamiin vaihtoehtoihin, jotta löytyy paras mahdollinen ratkaisu juuri omalle yritykselle.

Arvostelu
3.4
Yhteenveto 3.4 / 5
Jaa tämä artikkeli
Kerro kokemuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *