Lainaa yrittäjälle

Yrityslainapalvelut
17 min luku

Yrittäjän henkilökohtaiset lainavaihtoehdot

Yrittäjänä toimiminen voi vaatia erilaisten rahoitusvaihtoehtojen harkitsemista yrityksen perustamisessa, kehittämisessä tai laajentamisessa. Yksi näistä vaihtoehdoista on yrittäjän henkilökohtaisten lainojen hyödyntäminen. Tämän osion tarkoituksena on tutustuttaa sinut kolmeen suosittuun henkilökohtaiseen lainavaihtoehtoon: kulutusluotot, joustoluotot ja yrittäjälainat.

1.

4.2 / 5

Lainaa jopa 10000000€

2.

3.9 / 5

Lainaa jopa 3000000€

3.

3.8 / 5

Lainaa jopa 100000€

4.

3.4 / 5

Lainaa jopa 350000€

5.

3.3 / 5

Lainaa jopa 250000€

6.

3.1 / 5

Lainaa jopa 10000€

7.

3 / 5

Lainaa jopa 200000€

Kulutusluotot

Kulutusluotto on yleinen henkilökohtainen lainatyyppi, joka voidaan myöntää yrittäjälle tämän oman taloudellisen tilanteen ja tarpeiden mukaan. Kulutusluotto maksetaan kertaluontoisesti ja se tulee maksaa takaisin sovitun aikataulun mukaisesti kuukausierissä. Kulutusluoton korot voivat vaihdella pankkien ja rahoituslaitosten välillä sekä hakijan luottokelpoisuuden mukaan. Yrittäjät voivat käyttää kulutusluottoa esimerkiksi yritystoiminnan aloittamiseen tai investointeihin. Kulutusluotto on oiva vaihtoehto silloin, kun halutaan hakea lainaa yrittäjälle.

Joustoluotot

Joustoluotto on toinen henkilökohtainen lainavaihtoehto, joka tarjoaa lainaa yrittäjälle sekä joustavuutta rahoituksen suhteen. Joustoluotto toimii luottorajan puitteissa, jolloin yrittäjä voi nostaa lainaa tarvitsemansa määrän aina luottorajaan asti. Joustoluoton etuna on, että korkoa maksetaan vain todellisesta nostetusta lainasummasta ja takaisinmaksuaikataulu on usein joustava. Yrittäjät voivat hyödyntää joustoluottoa esimerkiksi kausiluonteisen liiketoiminnan rahoittamiseen tai odottamattomien menojen kattamiseen.

Yrittäjälainat

Yrittäjälaina

Yrittäjälaina on henkilökohtainen lainavaihtoehto, joka on erityisesti suunnattu yrittäjille ja heidän tarpeisiinsa. Yrittäjälainat ovat usein vakuudettomia ja niiden ehdot voivat olla yksilöllisempiä kuin perinteisten kulutusluottojen tai joustoluottojen. Yrittäjälainan saaminen edellyttää usein yritystoiminnan näyttöä ja liiketoimintasuunnitelman esittämistä rahoituslaitokselle. Yrittäjälainaa voidaan käyttää monipuolisesti yrityksen tarpeisiin, kuten investointeihin, käyttöpääoman lisäämiseen tai markkinointiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yrittäjän henkilökohtaiset lainavaihtoehdot tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia rahoittaa yritystoimintaa ja saada lainaa yrittäjälle. On tärkeää vertailla eri lainavaihtoehtojen ehtoja ja kustannuksia sekä miettiä, mikä lainatyyppi sopii parhaiten oman yrityksen tilanteeseen ja tarpeisiin.

Yrittäjän yrityslainavaihtoehdot

Yrittäjille on tarjolla monenlaisia lainavaihtoehtoja riippuen yrityksen toiminnan luonteesta ja tarpeista. Yrityslainat voidaan jakaa eri kategorioihin sen mukaan, minkälaiselle yritysmuodolle ne on tarkoitettu. Tässä käsitellään millaista lainaa yritykselle voi saada sekä toiminimen, osakeyhtiön, kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön lainavaihtoehtoja sekä siten miten parhaiten saa lainaa yrittäjälle.

Toiminimelle tarjolla olevat lainatyypit

Toiminimi on yksityisen elinkeinonharjoittajan valitsema yritysmuoto. Toiminimiyrittäjät voivat hakea sekä vakuudellisia, että vakuudettomia lainoja pankista tai muilta rahoituslaitoksilta. Lainan saaminen voi kuitenkin olla haastavampaa kuin muissa yritysmuodoissa, sillä toiminimiyrittäjät ovat usein vastuussa lainasta henkilökohtaisesti.

 • Kulutusluotto: Toiminimiyrittäjät voivat hakea kulutusluottoa henkilökohtaiseen tai yritystoimintaan liittyvään käyttöön. Kulutusluotto on yleensä vakuudeton ja sen korko voi olla korkeampi kuin muissa lainatyypeissä.
 • Joustoluotto: Joustoluotto on toinen vaihtoehto toiminimiyrittäjille. Se on vakuudeton luotto, joka sopii hyvin lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen. Joustoluoton etuna on joustava takaisinmaksu ja mahdollisuus nostaa lisää luottoa tarpeen mukaan.
 • Yrittäjälaina: Yrittäjälaina on nimenomaan lainaa yrittäjille ja se voi olla joko vakuudellinen tai vakuudeton. Lainan korko ja ehdot vaihtelevat pankista ja rahoituslaitoksesta toiseen.

Lue tarkemmat tiedot artikkelistamme: Lainaa toiminimelle

Osakeyhtiölle tarjolla olevat lainatyypit

Osakeyhtiö on yksi suosituimmista yritysmuodoista, ja sen rahoitusvaihtoehdot ovat monipuoliset. Osakeyhtiölle voidaan myöntää erilaisia lainoja, kuten:

 • Investointilaina: Investointilaina on tarkoitettu osakeyhtiön pitkäaikaisten investointien, kuten kiinteistöjen, koneiden tai laitteiden hankintaan. Investointilainaa haetaan usein pankista, ja se on yleensä vakuudellinen.
 • Käyttöpääomalaina: Käyttöpääomalaina on tarkoitettu osakeyhtiön lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen, kuten laskujen maksamiseen tai varaston täydentämiseen. Käyttöpääomalainaa voi olla saatavilla sekä vakuudellisena että vakuudettomana.
 • Limiitti: Limiitti toimii osakeyhtiölle samalla tavalla kuin joustoluotto yksityishenkilölle. Se on vakuudeton luotto, jonka puitteissa yritys voi nostaa rahaa tarpeensa mukaan. Limiitin etuna on joustava takaisinmaksu ja mahdollisuus nostaa lisää luottoa tarpeen mukaan.

Lue tarkemmat tiedot artikkelistamme: Lainaa osakeyhtiölle

Kommandiittiyhtiölle tarjolla olevat lainatyypit

Kommandiittiyhtiöt ovat yritysmuotoja, joissa vastuunalaiset yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista. Kommandiittiyhtiölle sopivat lainavaihtoehdot voivat olla esimerkiksi:

 • Kulutusluotto: Kommandiittiyhtiö voi hakea kulutusluottoa investointeihin tai muihin yritystoiminnan tarpeisiin. Kulutusluotto on yleensä vakuudeton ja sen korko voi olla korkeampi kuin muissa lainatyypeissä.
 • Yrittäjälaina: Yrittäjälaina on toinen vaihtoehto kommandiittiyhtiölle, silloin kun lainaa yrittäjälle on tarve saada. Lainan korko ja ehdot vaihtelevat pankista ja rahoituslaitoksesta toiseen, ja se voi olla joko vakuudellinen tai vakuudeton.

Avoin yhtiö -lainavaihtoehdot

Avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista. Avoimelle yhtiölle sopivat lainavaihtoehdot voivat olla esimerkiksi:

 • Kulutusluotto: Avoin yhtiö voi hakea kulutusluottoa investointeihin tai muihin yritystoiminnan tarpeisiin. Kulutusluotto on yleensä vakuudeton ja sen korko voi olla korkeampi kuin muissa lainatyypeissä.
 • Yrittäjälaina: Yrittäjälaina on toinen vaihtoehto avoimelle yhtiölle. Lainan korko ja ehdot vaihtelevat pankista jarahoituslaitoksesta toiseen, ja se voi olla joko vakuudellinen tai vakuudeton.

Kaiken kaikkiaan yrittäjän yrityslainavaihtoehdot riippuvat yritysmuodosta ja rahoituksen tarpeesta. On tärkeää vertailla eri lainantarjoajien ehtoja ja korkoja löytääkseen parhaiten omaan tilanteeseen sopivan ratkaisun.

Vakuudelliset ja vakuudettomat lainat yrittäjille

Yrittäjän rahoitusvaihtoehdot

Lainaa hakevalle yrittäjälle on tarjolla sekä vakuudellisia että vakuudettomia lainavaihtoehtoja. Molempien tyyppisten lainojen saamiseen vaikuttavat useat tekijät, kuten hakijan luottokelpoisuus, yrityksen taloudellinen tilanne ja lainantarjoajan asettamat ehdot. Tässä osiossa käsittelemme erilaisia vakuudellisia ja vakuudettomia lainoja sekä niiden merkitystä lainanhakuprosessissa yrittäjille.

Vakuudelliset lainat

Vakuudelliset lainat ovat lainaa yrittäjälle, joissa lainanantaja vaatii jonkinlaisen vakuuden suojaksi siltä varalta, että yrittäjä ei pysty maksamaan lainaa takaisin sovitussa ajassa. Vakuuksina voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen tai yrittäjän omistamia kiinteistöjä, koneita, laitteita tai muita arvokkaita omaisuuseriä. Myös henkilötakaus voi toimia vakuutena.

Vakuudellisissa lainoissa korko on usein alhaisempi kuin vakuudettomissa lainoissa, koska niiden riski on pienempi lainanantajalle. Vakuudelliset lainat ovat yleisempiä yrityslainoissa, ja niitä tarjoavat pankit sekä muut rahoituslaitokset. Vakuudellisen lainan saaminen edellyttää usein vakituista toimintaa ja hyvää taloudellista tilannetta, jotta vakuuksien arvo on riittävä.

Vakuudettomat lainat

Vakuudettomat lainat ovat lainaa yrittäjälle, joissa ei vaadita vakuuksia tai takuita. Näiden lainojen saaminen perustuu yrittäjän tai yrityksen luottokelpoisuuteen, liiketoiminnan kannattavuuteen ja tulevaisuudennäkymiin. Vakuudettomia lainoja myöntävät esimerkiksi pankit, rahoitusyhtiöt ja vertaislainapalvelut.

Vakuudettomien lainojen korko on yleensä korkeampi kuin vakuudellisten lainojen korko, koska niiden riski on suurempi lainanantajalle. Yrittäjän kannalta vakuudeton laina voi olla helpompi ja nopeampi vaihtoehto, mutta samalla se voi olla myös kalliimpi ratkaisu pitkällä tähtäimellä.

Vakuuksien merkitys lainanhakuprosessissa

Vakuuksilla on merkittävä rooli lainanhakuprosessissa, sillä ne vaikuttavat sekä lainan saantiin että sen kustannuksiin. Vakuuksien olemassaolo voi parantaa yrityksen mahdollisuuksia saada lainaa, varsinkin jos yrityksellä ei ole vielä pitkää toimintahistoriaa tai vakaata taloudellista tilannetta.

Toisaalta vakuudettoman lainan hakeminen voi olla nopeampi ja joustavampi prosessi, mutta se voi tarkoittaa myös korkeampia korkokustannuksia. Yrittäjän onkin arvioitava omaa tilannettaan ja mietittävä, millainen lainaratkaisu sopii parhaiten yrityksen tarpeisiin.

On tärkeää muistaa, että lainan saamisen edellytykset vaihtelevat eri rahoituslaitosten välillä. Siksi yrittäjän kannattaa vertailla eri lainantarjoajien ehtoja ja vasta sitten hakea lainaa yrittäjälle.

Eri rahoituslaitosten tarjoamat lainavaihtoehdot

Yrittäjän on hyvä tietää eri rahoituslaitosten tarjoamista lainavaihtoehdoista, jotta hän voi valita itselleen ja yritykselleen sopivimman ratkaisun. Rahoituslaitoksia ovat esimerkiksi pankit, rahoitusyhtiöt sekä vertaislainapalvelut ja joukkorahoituspalvelut.

Pankkien tarjoamat lainat

Perinteiset pankit ovat yleisimpiä lainanantajia silloin, kun tarvitaan lainaa yrittäjälle. Pankkilainat voivat olla vakuudellisia tai vakuudettomia, ja niiden ehdot vaihtelevat pankista toiseen. Yrittäjän kannattaa tutustua eri pankkien tarjontaan ja pyytää tarjouksia useammasta eri pankista, jotta hän voi vertailla niitä keskenään.

Pankkilainojen etuina ovat usein kilpailukykyiset korot ja laaja valikoima lainatuotteita. Toisaalta pankit saattavat vaatia tiukempia ehtoja lainansaannille, kuten vakuuksia tai henkilötakauksia.

Yrityslainat

Yrityslaina on tarkoitettu yrityksen käyttöpääoman tai investointien rahoittamiseen. Yrityslainan määrä, korko ja takaisinmaksuaika vaihtelevat yrityksen tarpeiden ja pankin ehtojen mukaan.

Käyttöpääomalainat

Käyttöpääomalaina on tarkoitettu yrityksen lyhytaikaisen rahoitustarpeen kattamiseen, esimerkiksi silloin kun yritys odottaa saatavia maksuun tai tarvitsee lisää rahaa varaston täydentämiseen. Käyttöpääomalaina voi olla vakuudellinen tai vakuudeton, ja sen korko voi olla kiinteä tai vaihtuva.

Rahoitusyhtiöiden tarjoamat lainat

Rahoitusyhtiöt ovat erikoistuneet erilaisten rahoituspalvelujen, kuten henkilökohtaista lainaa yrittäjälle, tarjoamiseen. Ne voivat tarjota esimerkiksi leasingrahoitusta, factoring-palveluja tai erilaisia lainavaihtoehtoja. Rahoitusyhtiöiden etuna on usein nopeampi lainanhakuprosessi ja joustavammat ehdot verrattuna perinteisiin pankkilainoihin.

Leasingrahoitus

Leasingrahoituksella yritys voi hankkia käyttöönsä esimerkiksi koneita, laitteita tai ajoneuvoja ilman, että niitä tarvitsee ostaa omaksi. Leasingrahoituksessa yritys vuokraa kohteen rahoitusyhtiöltä ja maksaa siitä kuukausittaista vuokraa. Leasing-sopimuksen päättyessä yritys voi joko lunastaa kohteen omaksi tai palauttaa sen rahoitusyhtiölle.

Factoring-palvelut

Factoring eli laskusaatavien myynti rahoitusyhtiölle on eräs tapa parantaa yrityksen käyttöpääomaa ja nopeuttaa saatavien kertymistä. Rahoitusyhtiö maksaa yritykselle suurimman osan laskun summasta etukäteen, ja vastaa sen jälkeen laskun perinnästä asiakkaalta. Factoring-palvelusta peritään yleensä kuluja prosenttiosuutena laskun summasta.

Vertaislainapalvelut ja joukkorahoitus

Vertaislainapalvelut ja joukkorahoitus ovat uudempia rahoitusmuotoja, jotka perustuvat useiden yksityishenkilöiden tai yritysten väliseen lainanantoon ja voikin olla oiva vaihtoehto, kun lainaa yrittäjälle tarvitsee saada. Nämä palvelut tarjoavat usein joustavampia ehtoja ja nopeampaa lainanhakuprosessia verrattuna perinteisiin pankkilainoihin.

Vertaislainat

Vertaislainapalveluissa yksityishenkilöt tai yritykset voivat hakea lainaa toisiltaan ilman välikäsiä, kuten pankkeja. Vertaislainapalvelu toimii välittäjänä ja vastaa lainasopimuksen solmimisesta sekä takaisinmaksun valvonnasta. Vertaislainojen korot ja ehdot vaihtelevat lainantarjoajien mukaan.

Joukkorahoitus

Joukkorahoituspalvelut tarjoavat yrityksille mahdollisuuden hankkia rahoitusta useilta sijoittajilta samanaikaisesti. Joukkorahoitusta voi olla esimerkiksi osakepohjaista, jolloin yritys myy osakkeitaan sijoittajille, tai velkapohjaista, jolloin yritys ottaa vastaan useita pienempiä lainoja yksityishenkilöiltä tai muilta yrityksiltä. Joukkorahoituksen ehdot ja korot vaihtelevat palveluiden ja kampanjoiden mukaan.

Lainaa yrittäjälle – hakuprosessi

Lainanhakuprosessi yrittäjälle voi olla monimutkainen ja aikaa vievä, mutta hyvin valmistautumalla voit lisätä mahdollisuuksiasi saada rahoitus tarvitsemallesi summalle. Tässä osassa käymme läpi lainahakemuksen valmistelun, liiketoimintasuunnitelman ja taloudellisten ennusteiden laatimisen sekä lainaneuvottelut ja sopimuksen solmimisen.

Lainahakemuksen valmistelu

Ennen lainahakemuksen täyttämistä on tärkeää tutustua eri rahoituslaitosten tarjoamiin lainavaihtoehtoihin ja vertailla niitä keskenään, vasta sen jälkeen siirtyä hakemaan lainaa yrittäjälle. Valitse itsellesi sopivin lainatyyppi ja rahoituslaitos huomioiden yritysmuotosi, toimialasi ja rahoituksen tarve. Kun olet valinnut sopivan rahoituslaitoksen ja lainatyypin, täytä lainahakemus huolellisesti. Hakemukseen tulee yleensä sisällyttää henkilökohtaiset tiedot, yrityksen perustiedot, liiketoimintasuunnitelma ja taloudelliset ennusteet. Hakemuksessa tulee perustella myös hakemuksen tarkoitus ja mihin rahoitusta aiotaan käyttää.

Liiketoimintasuunnitelman ja taloudellisten ennusteiden laatiminen

Liiketoimintasuunnitelma on yksi tärkeimmistä dokumenteista lainanhakuprosessissa, sillä se kertoo rahoituslaitokselle yrityksen toiminnasta, tavoitteista ja strategiasta. Hyvä liiketoimintasuunnitelma sisältää ainakin seuraavat osiot: yhtiön kuvaus, tuotteet ja palvelut, markkinat, kilpailijat, markkinointi- ja myyntistrategia sekä organisaatio ja henkilöstö. Taloudelliset ennusteet ovat olennainen osa liiketoimintasuunnitelmaa, ja ne antavat rahoituslaitokselle kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Taloudelliset ennusteet tulisi sisältää ainakin kolmen vuoden ajalle ja niihin kuuluu tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma sekä tunnusluvut.

Lainaneuvottelut ja sopimuksen solmiminen

Kun olet täyttänyt lainahakemuksen ja liittänyt siihen tarvittavat dokumentit, lähetä hakemus valitsemallesi rahoituslaitokselle. Rahoituslaitos käsittelee hakemuksesi ja tekee päätöksen rahoituksen myöntämisestä. Jos päätös on myönteinen, siirrytään lainaneuvotteluihin. Lainaneuvotteluissa on tärkeää olla hyvin valmistautunut ja perillä yrityksesi taloudellisesta tilanteesta sekä tulevaisuuden näkymistä. Neuvotteluissa käydään läpi lainan ehdot, kuten korko, maksuaika ja vakuudet. Muista, että neuvotteluissa voit esittää omia toiveitasi ja tarvittaessa pyrkiä neuvottelemaan itsellesi parempia ehtoja. Kun olette päässeet yhteisymmärrykseen lainan ehdoista, solmitaan lainasopimus. Tutustu sopimukseen huolellisesti ennen allekirjoittamista ja varmista, että ymmärrät kaikki ehdot ja velvoitteet. Allekirjoita sopimus vasta, kun olet varma siitä, että se on sinulle ja yrityksellesi sopiva.

Apurahat, avustukset ja tuet yrittäjille

Yrittäjän ei aina tarvitse hakea lainaa yritystoiminnan rahoittamiseksi. Apurahat, avustukset ja erilaiset tukimuodot ovat myös käytettävissä olevia vaihtoehtoja. Tässä osiossa käsitellään yrittäjille suunnattuja apurahoja, avustuksia ja tukia, jotka voivat auttaa heitä rahoittamaan liiketoimintaansa.

Yrittäjän starttiraha

Yrittäjän starttiraha on tarkoitettu uusille yrittäjille, jotka aloittavat ensimmäistä kertaa yritystoimintaa tai laajentavat olemassa olevaa toimintaansa. Starttirahan tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentulo alkuvaiheen aikana, jolloin yritystoiminta ei välttämättä vielä tuota riittävästi tuloja. Starttirahaa voi hakea TE-toimistosta, ja sen myöntämisen edellytyksenä on muun muassa realistinen liiketoimintasuunnitelma ja päätoiminen työskentely yrityksessä. Starttirahan määrä ja kesto määritellään hakijakohtaisesti.

Innovaatiorahoitus

Innovaatiorahoitus on tarkoitettu yrityksille ja yrittäjille, jotka kehittävät uusia innovatiivisia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja. Innovaatiorahoitusta voi hakea esimerkiksi Business Finlandilta, joka tarjoaa erilaisia rahoitusinstrumentteja kuten avustuksia, lainoja ja pääomasijoituksia. Innovaatiorahoituksen saamisen edellytyksenä on usein ainutlaatuinen liikeidea ja sen kaupallistamispotentiaali. Hakemuksen yhteydessä tulee esittää liiketoimintasuunnitelma, jossa kuvataan muun muassa innovaation hyödyt, markkinapotentiaali ja toteutusaikataulu.

ELY-keskusten tarjoamat avustukset ja tuet

ELY-keskukset (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset) tarjoavat erilaisia avustuksia ja tukimuotoja pk-yrityksille ja yrittäjille. ELY-keskusten rahoitustarjonta voi sisältää esimerkiksi:

 • Investointiavustuksia yritysten investointien rahoittamiseen
 • Energiatukea energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin
 • Maaseuturahaston tukia maatalous- ja maaseutuyrityksille
 • Kehittämisavustuksia yritysten kehittämishankkeisiin ja innovaatiotoimintaan

ELY-keskusten tarjoamat avustukset ja tuet vaihtelevat alueellisesti, joten yrittäjän kannattaa tutustua oman alueensa ELY-keskuksen tarjontaan. Hakuprosessi voi vaatia liiketoimintasuunnitelman ja taloudellisten ennusteiden laatimista sekä projektisuunnitelmaa ja selvityksiä rahoituksen käyttötarkoituksesta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yrittäjille on tarjolla monipuolisesti erilaisia apurahoja, avustuksia ja tukimuotoja, jotka voivat auttaa heitä rahoittamaan yritystoimintaansa. Näiden rahoitusinstrumenttien hyödyntäminen voi olla erinomainen vaihtoehto tai täydentää perinteistä lainaa, jolloin yrittäjän ei tarvitse ottaa koko rahoitusta velkarahoituksena.

Usein kysytyt kysymykset

1. Millaisia lainaa yrittäjille on tarjolla?

Yrittäjille on tarjolla monenlaisia lainavaihtoehtoja, kuten pankkilainat, yrityslainat, joukkorahoitus ja erilaiset tukirahat. Lainan valinnassa kannattaa ottaa huomioon yrityksen tarpeet, lainan kustannukset ja maksuaika.

2. Miten yrittäjän kannattaa valmistautua lainanhakuun?

Lainanhakuun valmistautuminen kannattaa aloittaa laatimalla selkeä liiketoimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi yrittäjän tulee olla valmis esittämään henkilökohtaisia taloustietoja ja mahdollisia vakuuksia.

3. Voiko start-up -yritys saada lainaa yrittäjälle?

Kyllä, start-up -yritykset voivat saada lainaa, mutta heidän voi olla haastavampi saada perinteistä pankkilainaa ilman vakuuksia tai takauksia. Start-up -yritysten kannattaa tutustua esimerkiksi joukkorahoitukseen ja erilaisiin rahoitustukiin.

4. Mitä vakuuksia yrittäjän tulee tarjota lainaa yrittäjälle hakiessaan?

Lainan vakuuksiksi käyvät esimerkiksi kiinteistöt, arvopaperit, yrityksen myyntisaamiset tai liikekalusto. Joissakin tapauksissa myös henkilötakaus voi olla mahdollinen.

5. Miten yrittäjän maksuhäiriömerkintä vaikuttaa lainanhakuun?

Maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa lainansaantia, sillä se kertoo rahoittajalle mahdollisista aiemmista taloudellisista vaikeuksista. Joskus lainaa voi kuitenkin saada, jos yrittäjällä on vahva liiketoimintasuunnitelma ja hyvät perusteet merkinnän syntymiselle.

6. Mitkä ovat yleisimmät lainaehtojen neuvottelukohteet?

Yleisiä neuvottelukohteita ovat esimerkiksi lainan korko, maksuaika, lyhennysvapaiden kuukausien määrä ja mahdolliset ennenaikaisen takaisinmaksun ehdot.

7. Onko mahdollista saada lainaa yrittäjälle ilman vakuuksia tai takaajia?

Kyllä, joissakin tapauksissa lainaa yrittäjälle voi saada ilman vakuuksia tai takaajia. Esimerkiksi Finnveran alkutakaus on suunnattu pienyrityksille, jotka tarvitsevat lisävakuutta lainalleen.

8. Miten yrittäjän kannattaa vertailla eri lainatarjouksia?

Lainatarjouksia vertaillessa kannattaa kiinnittää huomiota lainan kokonaiskustannuksiin, kuten korkoon, marginaaliin ja mahdollisiin palkkioihin. Lisäksi on hyvä tarkastella lainan maksuaikaa ja muita ehtoja.

9. Miten yrittäjälle myönnetty laina maksetaan takaisin?

Yrittäjälle myönnetty laina maksetaan takaisin tyypillisesti kuukausittain sovitun mukaisesti. Lainan lyhentämistapa ja -aika vaihtelevat kuitenkin sopimuksen mukaan.

10. Mitä seurauksia on, jos yrittäjä ei pysty maksamaan lainaa takaisin ajallaan?

Jos yrittäjä ei pysty maksamaan lainaa takaisin ajallaan, se voi johtaa esimerkiksi lisäkustannuksiin, kuten viivästyskorkoihin ja perintäkulujen kasvuun. Pitkittyneessä tilanteessa on mahdollista, että rahoittaja vaatii vakuuksien realisointia tai käynnistää konkurssimenettelyn.

Jaa tämä artikkeli
Kerro kokemuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *