Lainaa yrityskauppaa varten

Yrityskauppalaina on tarkoitettu yrityskauppojen rahoittamiseen - käymme läpi keskeiset asiat mitä huomioida.

11 min luku

Yrityskauppojen rahoitusvaihtoehdot

Yrityskauppalainat ovat keskeinen osa monien yrityskauppojen rahoitusrakennetta. Eri lainatyypit tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia ja joustavuutta yrityskaupan toteuttamiseen. Tässä osiossa käsitellään yleisimpiä yrityskauppojen rahoitusvaihtoehtoja, niiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta eri tilanteisiin.

Perinteiset pankkilainat

Perinteiset pankkilainat ovat yleisin tapa rahoittaa yrityskauppoja. Pankit tarjoavat useita erilaisia lainatuotteita yrityskauppoihin, kuten investointilainoja tai käyttöpääomalainoja. Yleensä pankkilainojen saaminen edellyttää hyvää luottokelpoisuutta, vakuuksia ja riittävää takaisinmaksukykyä. Pankkilainojen etuna on usein kilpailukykyinen korkotaso ja mahdollisuus neuvotella lainaehdoista.

Yrityskauppalainat rahoitusyhtiöiltä

Rahoitusyhtiöt ovat erikoistuneet yrityslainojen tarjoamiseen ja voivat olla hyvä vaihtoehto pankkilainoille. Rahoitusyhtiöiden yrityskauppalainat voivat olla joustavampia kuin perinteiset pankkilainat, ja niiden saaminen voi olla helpompaa erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Rahoitusyhtiöt voivat myös tarjota räätälöityjä rahoitusratkaisuja, kuten osamaksusopimuksia tai leasingrahoitusta.

Vakuudelliset vs. vakuudettomat yrityskauppalainat

Yrityskauppalainat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: vakuudellisiin ja vakuudettomiin lainoihin. Vakuudellinen yrityskauppalaina edellyttää, että lainanottaja asettaa jonkin omaisuuserän lainan vakuudeksi. Tämä voi olla esimerkiksi kiinteistö, koneet tai muu liiketoiminnan omaisuus. Vakuudettomissa yrityskauppalainoissa ei vaadita erillistä vakuutta, mutta lainan saaminen voi olla haastavampaa ja korot korkeampia. Vakuudettomat lainat sopivat parhaiten pienempiin yrityskauppoihin ja sellaisiin tilanteisiin, joissa vakuuksien hankkiminen on hankalaa.

Joukkorahoitus ja vertaislainat

Joukkorahoitus ja vertaislainat ovat uusia rahoitusmuotoja, jotka ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Joukkorahoituksessa yrityskaupan rahoitus kerätään suurelta joukolta ihmisiä, jotka sijoittavat pieniä summia kauppaan. Vertaislainoissa taas lainaa tarjoavat yksityishenkilöt tai yritykset toisille yrityksille. Molemmat rahoitusmuodot voivat olla hyviä vaihtoehtoja perinteisille pankki- ja rahoitusyhtiölainoille, erityisesti silloin, kun vakuuksien hankkiminen on haastavaa tai perinteisten lainojen saaminen on muuten vaikeaa. Joukkorahoituksen ja vertaislainojen etuna on usein nopeampi hakuprosessi ja joustavammat ehdot, mutta niiden korkotaso voi olla korkeampi kuin perinteisillä lainoilla.

Yrityskaupan tarkoitus ja vaikutus lainan valintaan

Yrityskauppojen rahoitusvaihtoehtojen arvioinnissa on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää yrityskaupan tarkoitus, sillä se voi vaikuttaa merkittävästi lainan valintaan. Tässä osiossa käsitellään erilaisia yrityskauppatilanteita ja niiden vaikutusta lainavaihtoehtoihin.

Yrityksen ostaminen

Yrityksen ostaminen voi olla monimutkainen prosessi, jossa yritysostaja hankkii toisen yrityksen osakkeet tai liiketoiminnan, olkoon se sitten toiminimi tai osakeyhtiö. Yritysostajan on huomioitava useita tekijöitä yrityslainaa hakiessaan, kuten ostettavan yrityksen velat, varat ja liiketoiminnan arvo. Ostettavan yrityksen taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät vaikuttavat myös rahoituksen saantiin ja ehtoihin.

Erilaisia lainavaihtoehtoja ovat esimerkiksi perinteiset pankkilainat, vakuudelliset ja vakuudettomat yrityskauppalainat sekä joukkorahoitus. Lainavalinnassa on otettava huomioon muun muassa lainan korko, laina-aika, vakuudet ja takaukset. Ostettavan yrityksen kassavirta ja tulevat investoinnit vaikuttavat myös lainan takaisinmaksukykyyn ja valittavaan rahoitusmuotoon.

Omistajanvaihdokset ja sukupolvenvaihdokset

Omistajanvaihdoksessa tai sukupolvenvaihdoksessa yrityksen omistajuus siirtyy nykyiseltä omistajalta uudelle omistajalle, joka voi olla esimerkiksi perheenjäsen tai ulkopuolinen ostaja. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää huomioida, että lainantarjoaja arvioi hakijan kykyä jatkaa yritystoimintaa menestyksekkäästi ja vastata lainan takaisinmaksusta.

Rahoitusvaihtoehdot voivat olla samankaltaisia kuin yrityksen ostamisessa, mutta niiden painotukset saattavat vaihdella. Esimerkiksi pankkilainat voivat olla haastavampia saada, jos uusi omistaja ei ole vielä vakiinnuttanut asemaansa liiketoiminnassa. Toisaalta vakuudettomat yrityskauppalainat tai joukkorahoitus voivat tarjota joustavampia rahoitusmahdollisuuksia.

Franchising-sopimusten rahoitus

Franchising-sopimuksen solmiminen edellyttää usein merkittävää alkupääomaa, joka kattaa franchisemaksut, laitteet ja muut aloituskustannukset. Tällöin rahoituksen hankkiminen voi olla keskeinen osa sopimuksen solmimista. Rahoitusvaihtoehtoina voivat olla perinteiset pankkilainat, vakuudelliset ja vakuudettomat yrityskauppalainat sekä joukkorahoitus.

Franchising-sopimuksen rahoituksessa on tärkeää huomioida, että rahoituslaitokset arvioivat hakijan lisäksi myös franchising-antajan liiketoimintamallia ja sen menestysmahdollisuuksia. Lainan saaminen ja ehdot voivat riippua franchising-ketjun tunnettuudesta, kannattavuudesta ja kasvupotentiaalista.

Kun valitset parhaiten sopivan lainavaihtoehdon yrityskauppasi rahoitukseen, on tärkeää ottaa huomioon erilaiset yrityskauppatilanteet ja niiden vaikutus lainan valintaan. Yrityskaupan tarkoituksen ymmärtäminen auttaa sinua löytämään juuri sinun tarpeisiisi sopivan rahoituksen ja varmistamaan yrityskaupan onnistumisen.

Yrityskauppalainat: lainanhakuprosessin eri vaiheet

Yrityskauppalainojen hakeminen voi olla monimutkainen prosessi, joka vaatii huolellista valmistautumista ja ymmärrystä eri vaiheista. Tässä osiossa käymme läpi yrityskauppalainan hakuprosessin tärkeimmät vaiheet, joiden avulla voit varmistaa parhaan mahdollisen rahoitusvaihtoehdon löytämisen yrityskaupallesi.

Hakemuksen valmistelu

Ensimmäinen askel yrityskauppalainan hakemisessa on valmistella lainahakemus. Tähän sisältyy useiden asiakirjojen kokoaminen ja tietojen kerääminen sekä yrityksestä että ostettavasta kohteesta. Hakemuksessa tulee esittää muun muassa:

 • Henkilötiedot: Yrityksen omistajien ja johdon henkilöllisyys- ja yhteystiedot, mukaan lukien CV:t ja ammatillinen kokemus.
 • Yrityksen tiedot: Yrityksen perustiedot, kuten toimiala, perustamisvuosi, liikevaihto ja työntekijämäärä.
 • Kaupan kohteen tiedot: Ostettavan yrityksen tai liiketoiminnan segmentin perustiedot, kuten toimiala, liikevaihto ja arvioitu markkina-arvo.
 • Rahoitustarve: Selkeä kuvaus yrityskaupan rahoitustarpeesta ja -määrästä sekä rahoituksen käyttötarkoituksesta.

Liiketoimintasuunnitelma ja taloudelliset ennusteet

Rahoituslaitokset edellyttävät usein liiketoimintasuunnitelmaa, joka kuvaa ostettavan yrityksen tulevaisuuden näkymiä ja kasvumahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelman tulisi sisältää muun muassa:

 • Toimialan analyysi: Alan trendit, kilpailijat ja mahdollisuudet tulevaisuudessa.
 • Markkinointi- ja myyntistrategia: Miten aiotte saavuttaa markkinoita ja lisätä yrityksen myyntiä kaupan jälkeen?
 • Taloudelliset ennusteet: Yrityksen tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma seuraavalle 3-5 vuodelle, mukaan lukien oletukset ja perustelut.
 • Investointi- ja rahoitustarpeet: Kuinka paljon tarvitsette investointeihin ja mihin ne kohdistuvat.
 • Riskienhallinta: Mahdolliset riskit ja niiden hallintastrategiat liiketoiminnassa.

Takaisinmaksukyvyn arviointi

Rahoittajat haluavat varmistaa, että yritys pystyy maksamaan lainan takaisin ajallaan ja täydellisesti. Tämän vuoksi on tärkeää osoittaa takaisinmaksukyky hakemuksessa. Yrityksen kannattavuus, kassavirta ja velkaantuneisuusaste ovat keskeisiä tekijöitä, joiden perusteella rahoittaja arvioi maksukykyä. On suositeltavaa esittää:

 • Taloudellinen historia: Yrityksen viimeisten 2-3 vuoden tilinpäätökset, jotta rahoittaja voi nähdä yrityksen aiemman taloudellisen suorituskyvyn.
 • Kassavirtalaskelma: Näyttää kuinka yritys pystyy kerryttämään käteisvaroja lainan lyhennyksiin ja korkoihin.
 • Maksuvalmiuden analyysi: Tilanteet, joissa yrityksen maksuvalmius saattaa heikentyä ja miten niihin on varauduttu.

Näiden asiakirjojen ja tietojen avulla voit valmistautua yrityskauppalainan hakuprosessiin ja parantaa mahdollisuuksiasi saada rahoitus edullisin ehdoin. Muista, että hyvin tehty hakemus antaa rahoittajalle kattavan kuvan niin ostettavasta yrityksestä kuin omasta liiketoiminnastasi, mikä lisää luottamusta ja helpottaa lainapäätöksen saamista.

Lainatarjousten arviointi ja sopimuksen solmiminen

Kun olet hakenut yrityskauppalainaa ja saat erilaisia lainatarjouksia, on tärkeää arvioida ne huolellisesti ja valita paras vaihtoehto yrityskaupan rahoittamiseen. Tässä osiossa käsitellään, miten vertailla lainatarjouksia, neuvotella ehtoja ja solmia sopimus.

Tarjousten vertailu eri rahoituslaitoksilta

Ensimmäisenä askeleena on kerätä ja vertailla eri rahoituslaitosten antamia lainatarjouksia. Vertailussa kannattaa kiinnittää huomiota mm. lainan korkoon, takaisinmaksuaikaan, vakuuksiin, takauksiin ja mahdollisiin lisämaksuihin. Vertailun avulla voit löytää parhaan vaihtoehdon juuri sinun yrityskaupallesi.

Koron vertailu

Korko on yksi tärkeimmistä tekijöistä lainatarjousten vertailussa. Eri rahoituslaitokset saattavat tarjota hyvinkin erilaisia korkoja, joten on tärkeää tarkastella sekä nimelliskorkoa että todellista vuosikorkoa (sisältää kaikki lainan kokonaiskustannukset).

Laina-aika ja muut ehdot

Laina-ajan vertaileminen on myös tärkeää, sillä se vaikuttaa kuukausittaisten lyhennysten määrään ja siten yrityksen kassavirtaan. Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota lainan muihin ehtoihin, kuten mahdollisiin lisämaksuihin tai erilaisten vakuuksien vaatimuksiin.

Parhaan rahoitusvaihtoehdon valinta

Kun olet vertaillut eri rahoituslaitosten lainatarjouksia, on aika valita paras vaihtoehto yrityskaupallesi. Valinnassa kannattaa ottaa huomioon yrityksen tarpeet ja tulevaisuuden näkymät sekä rahoituksen kokonaiskustannukset.

Yrityksen tarpeet ja tulevaisuuden näkymät

Valitessasi parasta rahoitusvaihtoehtoa, muista ottaa huomioon yrityksen tarpeet ja tulevaisuuden näkymät. Esimerkiksi, jos yritys tarvitsee nopeasti lisärahoitusta investointeja varten, voi joustavampi tai nopeammin saatava lainaratkaisu olla parempi vaihtoehto kuin edullisempi, mutta hitaammin saatava vaihtoehto.

Rahoituksen kokonaiskustannukset

Valitessasi rahoitusvaihtoehtoa, muista ottaa huomioon kokonaiskustannukset eikä pelkästään korkoa. Kokonaiskustannuksiin lasketaan esimerkiksi lainan järjestelypalkkiot, vakuuksien kustannukset ja mahdolliset lisämaksut.

Neuvottelu ja sopimuksen allekirjoittaminen

Kun olet valinnut parhaan rahoitusvaihtoehdon, on aika neuvotella lainan ehdoista ja allekirjoittaa sopimus. Neuvotteluvaiheessa on mahdollista pyrkiä saamaan parempia ehtoja lainalle, kuten alhaisempi korko tai joustavampi takaisinmaksuaika.

Neuvottelutaktiikat

Yksi keino saada parempia ehtoja lainalle on esittää kilpailevien rahoituslaitosten tarjouksia ja pyytää nykyistä rahoittajaa vastaamaan niihin. Jos et ole tyytyväinen saamiisi tarjouksiin, voit myös harkita uusien tarjousten pyytämistä eri rahoituslaitoksilta.

Sopimuksen allekirjoittaminen

Kun olet neuvotellut parhaat mahdolliset ehdot yrityskauppalainallesi, on aika allekirjoittaa sopimus. Muista vielä tarkistaa sopimuksen ehdot huolellisesti ennen allekirjoittamista ja varmistaa, että ymmärrät kaikki velvoitteesi lainanottajana.

Yrityskauppalainan hankkiminen on monivaiheinen prosessi, johon kuuluu lainanhakuprosessin valmistelu, tarjousten vertailu ja lopulta sopimuksen solmiminen. Huolellinen valmistautuminen ja vertailu auttavat sinua löytämään parhaan mahdollisen rahoitusvaihtoehdon yrityskaupallesi.

Usein kysytyt kysymykset

1. Mitä yrityskauppalaina tarkoittaa?

Yrityskauppalaina on rahoitusvaihtoehto, jossa yritys tai sen omistaja hakee lainaa yrityskauppaa varten. Tämä voi koskea esimerkiksi uuden yrityksen ostamista, toisen yrityksen osakkeiden hankkimista tai yritysjärjestelyjä, kuten yhdistymisiä ja jakautumisia.

2. Minkälaisia yrityskauppalainoja on tarjolla?

Yrityskauppalainat voivat olla erilaisia tarkoitusten ja ehtojen mukaan. Yleisimpiä ovat pankkilainat, joukkovelkakirjalainat, rahoitusyhtiöiden tarjoamat lainat ja vaihtoehtoiset rahoitusmuodot (esim. vertaislaina). Lainaehtoihin vaikuttavat mm. haettava summa, takaisinmaksuaika ja vakuudet.

3. Miten haetaan yrityskauppalainaa?

Yrityskauppalainan hakeminen alkaa sopivan rahoittajan valinnasta ja lainahakemuksen täyttämisestä. Hakemuksessa tulee kertoa muun muassa yrityskaupan tarkoitus, haettava lainasumma, takaisinmaksusuunnitelma ja mahdolliset vakuudet. Rahoittaja arvioi hakemuksen perusteella yrityksen maksukyvyn ja tekee päätöksen lainan myöntämisestä.

4. Tarvitaanko yrityskauppalainaa varten vakuuksia?

Vakuuksien tarve vaihtelee rahoittajasta ja lainatyypistä riippuen. Pankkilainat vaativat usein vakuuksia, kuten kiinteistöjä tai yrityksen omaisuutta. Vaihtoehtoiset rahoitusmuodot voivat olla joustavampia vakuusvaatimuksissa.

5. Voiko yrityskauppalainaan saada tukea tai avustuksia?

Kyllä, esimerkiksi Business Finland ja ELY-keskukset tarjoavat erilaisia tukia ja avustuksia yrityskauppaprojekteihin liittyen. Nämä voivat olla esimerkiksi investointi-, kehittämis- tai kansainvälistymistukia.

6. Mikä on tyypillinen takaisinmaksuaika yrityskauppalainalle?

Takaisinmaksuaika vaihtelee lainatyypistä ja rahoittajasta riippuen. Yleisesti ottaen yrityskauppalainojen takaisinmaksuaika on 1-10 vuotta, mutta joissakin tapauksissa se voi olla pitempikin.

7. Miten yrityskauppalainan korko määräytyy?

Yrityskauppalainan korko määräytyy rahoittajan ja markkinatilanteen perusteella. Korkoon vaikuttavat muun muassa yrityksen riskiprofiili, lainan tyyppi ja ehdot sekä yleinen korkotaso markkinoilla. Lainaehdotuksesta käy ilmi, onko kyseessä kiinteä vai vaihtuva korko.

8. Voiko yrityskauppalainaa käyttää myös yrityksen kehittämiseen?

Yrityskauppalainaa voidaan tietyin ehdoin käyttää myös yrityksen kehittämiseen esimerkiksi investointien tai laajentumisen yhteydessä. Tällöin lainan käyttötarkoitus tulee kuitenkin selvittää rahoittajalle tarkasti.

9. Millaisia riskejä yrityskauppalainaan liittyy?

Yrityskauppalainaan liittyy riskejä, kuten maksukyvyttömyys, vakuutena olevan omaisuuden arvon aleneminen tai markkinatilanteen muutokset. On tärkeää tehdä realistinen suunnitelma takaisinmaksusta ja varautua mahdollisiin muutoksiin.

10. Mitä tapahtuu, jos yrityskauppalainaa ei pysty maksamaan takaisin?

Mikäli yritys ei pysty maksamaan lainaa takaisin, rahoittaja voi käyttää mahdollisia vakuuksia lainan kattamiseen. Lisäksi rahoittaja voi periä viivästyskorkoa ja muita maksuja. Tilanteesta riippuen voidaan neuvotella uusista maksuehdoista tai järjestellä velkoja.

Jaa tämä artikkeli
Kerro kokemuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *