Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin

Yrityslainapalvelut
16 min luku

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin on erinomainen ratkaisu monille yrityksille, jotka ovat suunnittelemassa osakeantia, mutta tarvitsevat rahoitusta sen toteuttamiseen. Tämä rahoitusmuoto on suunniteltu sillaksi, joka auttaa yritystä ylittämään rahoituskatkoksen ennen osakeannin toteutumista.

1.

4.2 / 5

Lainaa jopa 10000000€

2.

3.9 / 5

Lainaa jopa 3000000€

3.

3.8 / 5

Lainaa jopa 100000€

4.

3.4 / 5

Lainaa jopa 350000€

5.

3.3 / 5

Lainaa jopa 250000€

6.

3.1 / 5

Lainaa jopa 10000€

7.

3 / 5

Lainaa jopa 200000€

Miksi yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin?

Osakeannin toteuttaminen voi olla aikaa vievää ja kallista. Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin tarjoaa yritykselle mahdollisuuden saada tarvittava rahoitus nopeasti ja joustavasti. Tämä mahdollistaa osakeannin suunnittelun ja toteutuksen ilman, että yrityksen täytyy odottaa osakeannin tuottoja.

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin ja kassavaje

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin voi olla erityisen hyödyllinen, jos yrityksellä on kassavaje. Siltarahoituksen avulla yritys voi saada rahoitusta, jota se tarvitsee kattamaan kassavajettaan osakeannin aikana. Tämä on tärkeää, sillä kassavaje voi aiheuttaa vakavia ongelmia yrityksen toiminnalle. Lisätietoa aiheesta löydät täältä.

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin suurelle yrityslainalle

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin voi olla myös hyvä vaihtoehto suuren yrityslainan hankkimiselle. Suuret yrityslainat voivat olla haastavia hankkia ja niiden ehdot voivat olla yritykselle epäedulliset. Siltarahoituksen avulla yritys voi saada tarvitsemansa rahoituksen nopeasti ja joustavasti, mikä voi olla erityisen hyödyllistä suurille yrityksille. Lisätietoa suuresta yrityslainasta voit lukea täältä.

Miten yrityslaina voi toimia siltarahoituksena?

Yrityslaina on tehokas ja joustava ratkaisu moniin yrityksen rahoitustarpeisiin. Erityisesti silloin, kun yritys on suunnittelemassa osakeantia, yrityslaina voi toimia siltarahoituksena. Tässä osiossa käydään läpi, miten se on mahdollista ja mitä etuja siitä voi olla yritykselle.

Yrityslaina siltana osakeannin aikana

Osakeantiin valmistautuminen voi olla aikaa vievää ja kallista. Yrityslaina voi tarjota tarvittavan siltarahoituksen, joka mahdollistaa sujuvan siirtymän osakeannin toteutukseen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kustannusten kattamista tai liiketoiminnan pyörittämistä ennen osakeannista saatavaa rahoitusta.

Yrityslainan edut siltarahoituksena

 • Joustavuus: Yrityslaina on joustava rahoitusmuoto, jonka ehdot voidaan räätälöidä yrityksen tarpeisiin sopiviksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että laina-aika ja takaisinmaksuehdot voidaan suunnitella yrityksen osakeantiajankohdan mukaan.
 • Nopeus: Yrityslainan hakeminen ja hyväksyminen on usein nopeaa, mikä mahdollistaa rahoituksen saamisen lyhyellä aikavälillä. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun yritys tarvitsee rahoitusta nopeasti esimerkiksi osakeannin valmisteluun.
 • Kustannustehokkuus: Yrityslaina voi olla kustannustehokas ratkaisu siltarahoitukseen, sillä lainan korko on usein kilpailukykyinen verrattuna muihin rahoitusmuotoihin.

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin voi siis tarjota yritykselle joustavan, nopean ja kustannustehokkaan ratkaisun rahoituksen tarpeeseen. Kuitenkin, on tärkeää muistaa, että yrityslainan käyttö siltarahoituksena vaatii huolellista suunnittelua ja talouden hallintaa.

Yrityslainan hyödyt siltarahoituksena

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin on erinomainen tapa turvata yrityksen rahoitus ja jatkuvuus. Tämä rahoitusmuoto tarjoaa monia etuja, joita käsittelemme seuraavaksi.

Parantaa likviditeettiä

Yrityslaina siltarahoituksena parantaa yrityksen likviditeettiä. Se antaa yritykselle mahdollisuuden jatkaa toimintaansa ilman katkoksia, vaikka osakeanti ei olisi vielä valmistunut. Yrityslaina auttaa yritystä selviytymään taloudellisista haasteista ja mahdollistaa liiketoiminnan jatkumisen.

Mahdollistaa joustavuuden

Yrityslaina siltarahoituksena tarjoaa yritykselle joustavuutta. Se antaa yritykselle mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa osakeanti omassa aikataulussaan ilman ulkopuolisten paineita. Lisäksi yrityslaina on usein joustavampi rahoitusmuoto kuin perinteinen pankkilaina.

Tarjoaa taloudellista turvaa

Yrityslaina siltarahoituksena tarjoaa yritykselle taloudellista turvaa. Se antaa yritykselle mahdollisuuden keskittyä liiketoimintaansa ja strategiaansa ilman jatkuvaa huolta rahoituksen riittävyydestä. Tämä rahoitusmuoto toimii sillanrakentajana yrityksen ja sen tulevan osakeannin välillä, tarjoten yritykselle taloudellista turvaa ja varmuutta.

Edistää kasvua ja kehitystä

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin voi edistää yrityksen kasvua ja kehitystä. Se antaa yritykselle mahdollisuuden investoida uusiin projekteihin, laajentaa toimintaansa tai kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Tämä rahoitusmuoto voi olla ratkaiseva tekijä yrityksen kasvun ja menestyksen kannalta.

Mitä tulee ottaa huomioon yrityslainaa hakiessa siltarahoitukseen?

Siltarahoitus on erinomainen ratkaisu yrityksille, jotka tarvitsevat nopeasti rahoitusta suunnitteilla olevaan osakeantiin. Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin mahdollistaa yritystoiminnan jatkumisen ilman katkosta. Tässä osiossa käsittelemme tärkeitä seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon haettaessa yrityslainaa siltarahoitukseen.

Yrityksen rahoitustarpeen arviointi

On tärkeää ymmärtää, kuinka paljon rahoitusta yritys tarvitsee. Tämä auttaa määrittämään lainan suuruuden, mikä vaikuttaa lainan kustannuksiin ja takaisinmaksuaikaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun haetaan yrityslainaa liiketoiminnan kehittämiseen.

Takaisinmaksusuunnitelman laatiminen

Takaisinmaksusuunnitelma on olennainen osa lainanhakuprosessia. Suunnitelman tulee olla realistinen ja sen tulee perustua yrityksen tuleviin tulovirtoihin. Tämä on merkittävää etenkin, kun haetaan yrityslainaa liiketoiminnan laajentamiseen.

Lainan kustannusten ymmärtäminen

On tärkeää ymmärtää lainan kustannukset, kuten korot ja muut mahdolliset kulut. Tämä auttaa yritystä varautumaan tuleviin menoihin ja välttämään yllätyksiä. Tämä on erityisen tärkeää, kun haetaan kulutusluottoa yritykselle.

Siltarahoituksen erityispiirteiden ymmärtäminen

Siltarahoitus eroaa monista muista lainatuotteista. Sen tarkoituksena on tarjota yritykselle lyhytaikaista rahoitusta, kunnes se saa rahoituksen osakeannista. Tämä on erityisen tärkeää, kun haetaan käyttöpääomalainaa yritykselle.

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin voi olla tehokas tapa kattaa yrityksen rahoitustarpeet osakeannin aikana. On kuitenkin tärkeää huomioida nämä seikat lainaa haettaessa, jotta yritys voi tehdä informoidun päätöksen ja varmistaa yritystoiminnan jatkuvuuden.

Yrityslainan hakuprosessi siltarahoituksena

Yrityslainan hakeminen siltarahoituksena osakeantiin on prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Siltarahoitus on yleensä väliaikainen rahoitusratkaisu, joka auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa ja mahdollistaa osakeannin toteutumisen.

Siltarahoituksen hakeminen yrityslainana

Hakuprosessi alkaa yrityksen taloudellisen tilanteen arvioinnilla. Yrityksen tulee olla selvillä siitä, kuinka paljon rahoitusta tarvitaan ja miten se aikoo käyttää nämä varat. Yrityksen tulee myös pystyä osoittamaan, että se pystyy maksamaan lainan takaisin sovitussa ajassa.

Yrityslainan hakuprosessi

Yrityslainan hakuprosessi siltarahoituksena alkaa yleensä yrityksen omien taloudellisten tietojen keräämisellä. Tämä tieto on välttämätöntä lainahakemuksen tekemiseksi. Hakemuksen tekeminen on usein yksinkertainen prosessi, joka voidaan tehdä verkossa. Hakemuksessa tulee yleensä ilmoittaa yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala, yhteyshenkilön tiedot ja pyydetty lainasumma.

On tärkeää huomioida, että autokorjaamoille suunnattu yrityslaina saattaa poiketa siltarahoituksena haettavasta yrityslainasta. Autokorjaamon yrityslainassa korostuvat usein toimialakohtaiset seikat, kun taas siltarahoituksessa keskitytään yrityksen yleiseen taloudelliseen tilanteeseen ja osakeannin toteutumiseen.

Hakemuksen jättäminen ja lainapäätös

Kun yrityslainahakemus on valmis, se jätetään lainapalvelulle tarkastettavaksi. Hakemuksen käsittelyaika vaihtelee palveluntarjoajasta riippuen. Lainapäätöksen saapumisen jälkeen yritys voi päättää, hyväksyykö se lainatarjouksen. Mikäli yritys hyväksyy tarjouksen, laina maksetaan yrityksen tilille ja se voi aloittaa siltarahoituksen käyttämisen.

Käytännön esimerkkejä yrityslainasta siltarahoituksena osakeantiin

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin on tehokas tapa rahoittaa yrityksen kasvua ja kehitystä. Seuraavaksi esittelemme muutamia käytännön esimerkkejä, jotka havainnollistavat, miten yrityslaina voi toimia siltarahoituksena osakeantiin.

Esimerkki 1: Kasvuyrityksen rahoitus

Kasvuyritys suunnittelee osakeantia rahoittaakseen uuden tuotteen lanseerauksen. Osakeannin järjestely ja toteutus vievät kuitenkin aikaa, ja yritys tarvitsee rahoitusta heti tuotekehityksen aloittamiseksi. Tässä tapauksessa yrityslaina voi toimia siltarahoituksena, joka mahdollistaa tuotekehityksen aloittamisen välittömästi ja rahoituksen takaisinmaksun osakeannista saatavilla varoilla.

Esimerkki 2: Yrityskaupan rahoitus

Yritys aikoo laajentaa toimintaansa yrityskaupan avulla, mutta osakeantiin liittyvät järjestelyt vievät aikaa. Yrityslaina siltarahoituksena mahdollistaa yrityskaupan toteuttamisen nopeasti, ja osakeannista saatavilla varoilla voidaan maksaa laina takaisin.

Esimerkki 3: Kassavirran tasapainottaminen

Yritys odottaa merkittävää rahavirtaa tulevasta osakeannista, mutta tarvitsee lyhytaikaista rahoitusta kassavirran tasapainottamiseen. Yrityslaina siltarahoituksena mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkumisen ilman katkoksia, kunnes osakeannista saatavat varat ovat käytettävissä.

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin on joustava ratkaisu moniin eri tilanteisiin. Se mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkumisen ja kasvun rahoittamisen ilman, että yrityksen tarvitsee odottaa osakeannin toteutumista. Lisätietoa yrityksen rahoitusvaihtoehdoista, kuten esimerkiksi luottolimiitistä yritykselle, löydät yrityslainapalvelut.fi -sivuston muilta sivuilta.

Yrityslainapalvelut.fi:n rooli yrityslainan tarjoajana siltarahoitukseen

Yrityslainapalvelut.fi toimii luotettavana välikätenä yrityksen ja rahoittajan välillä. Palvelumme piiriin kuuluu kattavasti erilaisia yrityslainavaihtoehtoja, mukaan lukien yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin. Tässä roolissaan Yrityslainapalvelut.fi auttaa yrityksiä löytämään parhaiten sopivan rahoitusmuodon ja rahoittajan.

Miten Yrityslainapalvelut.fi auttaa yrityksesi siltarahoituksessa?

Yrityslainapalvelut.fi tarjoaa yrityksille mahdollisuuden vertailla eri rahoitusvaihtoehtoja ja rahoittajia, tarjoten siten yrityksille mahdollisuuden löytää paras mahdollinen yrityslaina siltarahoitukseen. Käyttämällä Yrityslainalaskuria voit arvioida yrityksesi lainatarpeen ja saada kattavan yleiskuvan eri rahoitusvaihtoehdoista.

Yrityslainapalvelut.fi:n rooli rahoitusprosessissa

Yrityslainapalvelut.fi:n tehtävänä on auttaa yrityksiä löytämään parhaiten sopiva yrityslaina. Palvelumme avulla yritykset voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa, kun rahoitusasiat hoituvat luotettavasti ja tehokkaasti. Yrityslainapalvelut.fi toimii yrityksen tukena koko rahoitusprosessin ajan, aina lainahakemuksen tekemisestä lainan saamiseen asti.

Yrityslainapalvelut.fi – luotettava kumppani rahoitusasioissa

Yrityslainapalvelut.fi on luotettava kumppani yrityksen rahoitusasioissa. Palvelumme kattaa erilaiset yrityslainavaihtoehdot, mukaan lukien yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin. Olemme sitoutuneet tarjoamaan yrityksille parhaat mahdolliset rahoitusvaihtoehdot ja auttamaan niitä löytämään juuri heidän tarpeisiinsa sopivan rahoitusratkaisun.

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin – miksi ja milloin se kannattaa?

Miksi yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin?

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin on tehokas tapa turvata yrityksen rahoitus ja vakauttaa taloudellinen asema ennen osakeantia. Se tarjoaa yritykselle mahdollisuuden jatkaa normaalia toimintaansa, kun taas perinteiset rahoitusmuodot saattavat johtaa liiketoiminnan keskeytymiseen tai viivästymiseen.

Yrityslainan käyttäminen siltarahoituksena osakeantiin antaa yritykselle myös mahdollisuuden parantaa osakkeenomistajien asemaa. Esimerkiksi, se voi auttaa yritystä välttämään osakkeiden laimentumisen tai antaa yritykselle aikaa hankkia parempi arvostus ennen osakeantia.

Milloin yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin kannattaa?

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin kannattaa, kun yritys on suunnittelemassa osakeantia, mutta tarvitsee välittömästi rahoitusta liiketoimintansa ylläpitämiseen. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi, jos yritys on kasvuvaiheessa tai jos sillä on merkittäviä investointeja tai kuluja, jotka on katettava ennen osakeantia.

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin voi olla myös hyvä vaihtoehto, jos yritys haluaa välttää osakkeiden laimentumisen tai parantaa osakkeenomistajien asemaa. Lisäksi se voi olla hyvä ratkaisu, jos yritys haluaa hankkia paremman arvostuksen ennen osakeantia.

Kuten Yrityslimiitti, joka tarjoaa yritykselle joustavuutta rahoituksessa, yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin voi tarjota yritykselle tarvittavan rahoituksen ja joustavuuden, jotta se voi keskittyä liiketoimintansa kasvattamiseen ja kehittämiseen.

Plussat

 • Yrityslaina siltarahoituksena mahdollistaa osakeannin toteuttamisen suunnitellussa aikataulussa, vaikka yrityksen kassavirta olisi tilapäisesti heikko.
 • Siltarahoitus tarjoaa yritykselle joustavuutta ja mahdollistaa strategisten investointien tekemisen, vaikka yrityksen tase olisi tilapäisesti heikko.
 • Siltarahoitus voi parantaa yrityksen neuvotteluasemaa osakeannin yhteydessä, koska yritys ei ole täysin riippuvainen osakeannista saaduista varoista.
 • Yrityslaina siltarahoituksena voi olla edullisempi rahoitusmuoto kuin osakeanti, riippuen markkinatilanteesta ja yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Miinukset

 • Yrityslaina siltarahoituksena lisää yrityksen velkaantumisastetta, mikä voi heikentää yrityksen taloudellista vakavaraisuutta.
 • Siltarahoitus on usein kalliimpaa kuin pitkäaikainen rahoitus, koska siihen liittyy suurempi riski rahoittajalle.
 • Yrityslaina siltarahoituksena voi johtaa osakeannin laimentumiseen, jos osakeannin ehdot eivät ole yritykselle suotuisat.
 • Siltarahoituksen käyttö voi olla merkki yrityksen taloudellisista vaikeuksista, mikä voi heikentää yrityksen mainetta sijoittajien silmissä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin ja miten se toimii?

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin tarkoittaa lainaa, jonka yritys ottaa sen välittömien rahoitustarpeiden kattamiseksi ennen osakeantia. Se on väliaikainen ratkaisu, joka mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkumisen, kunnes osakeanti on saatu päätökseen ja uudet varat ovat käytettävissä. Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin on tyypillisesti lyhytaikainen ja korollinen laina, joka maksetaan takaisin osakeannista saatavilla varoilla. Tämä rahoitusmuoto on usein välttämätön yrityksen toiminnan turvaamiseksi, mutta se voi myös sisältää riskejä, kuten korkean koron tai mahdollisuuden, ettei osakeanti tuotakaan toivottua rahasummaa.

Miten yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin eroaa tavallisesta yrityslainasta?

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin on tarkoitettu väliaikaiseksi rahoitusratkaisuksi, joka sillan tavoin yhdistää kaksi rahoituskautta. Se eroaa tavallisesta yrityslainasta siten, että sen tarkoituksena on rahoittaa yrityksen toimintaa siihen asti, kun se saa rahoitusta osakeannista. Yleensä tämä tyyppinen laina on lyhytaikainen ja sen korot ovat korkeammat kuin tavallisissa yrityslainoissa.

Mikä on siltarahoituksen rooli osakeannin yhteydessä?

Siltarahoituksen rooli osakeannin yhteydessä on toimia väliaikaisena rahoituksena yrityksen tarpeisiin ennen varsinaisen osakeannin toteutumista. Se auttaa yritystä jatkamaan toimintaansa ja mahdollisesti kehittämään liiketoimintaansa ennen osakeannin tuomaa lisärahoitusta. Siltarahoitus voi myös vähentää yrityksen rahoitusriskiä, jos osakeanti viivästyy tai epäonnistuu.

Missä tilanteissa yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin on hyvä vaihtoehto?

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun yritys on suunnitellut osakeannin toteuttamista, mutta tarvitsee rahoitusta ennen osakeannin toteutumista. Tällöin yrityslaina toimii sillanrakentajana, joka mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkumisen suunnitellun osakeannin aikana. Siltarahoitusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen käyttöpääoman tarpeisiin, investointeihin tai muihin yrityksen toimintaan liittyviin menoihin.

Mitä hyötyjä ja riskejä liittyy yrityslainan käyttämiseen siltarahoituksena osakeantiin?

Yrityslainan käyttäminen siltarahoituksena osakeantiin tuo mukanaan useita hyötyjä, mutta myös joitakin riskejä. Lainan suurin etu on se, että se voi tarjota yritykselle nopean ja joustavan rahoitusratkaisun, joka mahdollistaa liiketoiminnan jatkumisen ilman katkoksia. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä, jos yritys on kasvuvaiheessa ja tarvitsee pääomaa investointeihin. Lisäksi laina voi parantaa yrityksen maksuvalmiutta ja liiketoiminnan vakautta.Toisaalta yrityslainan käyttöön liittyy myös riskejä. Yksi suurimmista riskeistä on se, että yritys ei pysty maksamaan lainaa takaisin. Tämä voi johtaa taloudellisiin vaikeuksiin ja jopa yrityksen konkurssiin. Lisäksi lainan ottaminen voi lisätä yrityksen velkaantumisastetta ja heikentää sen taloudellista asemaa. Myös korkokustannukset voivat olla merkittäviä, erityisesti jos korkotaso nousee laina-aikana.On tärkeää, että yritys arvioi huolellisesti lainan ottamisen hyödyt ja riskit ennen päätöksentekoa. Yrityksen on myös tärkeää suunnitella lainan takaisinmaksu huolellisesti ja varmistaa, että sillä on riittävät resurssit lainan takaisinmaksuun.

Miten yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin vaikuttaa yrityksen talouteen ja kassavirtaan?

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin voi vaikuttaa yrityksen talouteen ja kassavirtaan monin tavoin. Ensinnäkin, se voi tarjota välitöntä rahoitusta, joka auttaa yritystä jatkamaan toimintaansa ennen osakeannin toteutumista. Tämä voi parantaa yrityksen maksuvalmiutta ja vähentää taloudellista stressiä. Toisaalta, lainan takaisinmaksu osakeannista saaduilla varoilla voi vähentää yrityksen nettotulosta ja kassavirtaa. Lisäksi, jos osakeanti ei toteudu suunnitellusti, yrityksen on silti maksettava laina takaisin, mikä voi johtaa taloudellisiin vaikeuksiin.

Miten yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin vaikuttaa yrityksen osakkeenomistajiin?

Yrityslaina siltarahoituksena osakeantiin voi vaikuttaa yrityksen osakkeenomistajiin useilla tavoilla. Ensinnäkin, se voi laimentaa nykyisten osakkeenomistajien omistusosuutta, jos laina muutetaan osakkeiksi osakeannissa. Toisaalta, se voi myös tarjota yritykselle tarvittavaa pääomaa kasvuun tai investointeihin, mikä voi parantaa yrityksen taloudellista asemaa ja siten nostaa osakkeiden arvoa pitkällä aikavälillä. Lisäksi, siltarahoitus voi myös vähentää yrityksen velkaantumisastetta, mikä voi olla positiivinen signaali markkinoille ja sijoittajille.

Minkälaisia ehtoja ja kustannuksia yrityslainaan siltarahoituksena osakeantiin liittyy?

Yrityslainan ehdot ja kustannukset siltarahoituksena osakeantiin voivat vaihdella riippuen yrityksen taloudellisesta tilanteesta, lainan määrästä ja lainanantajasta. Tyypillisesti tällaiseen lainaan liittyvät ehdot voivat sisältää takaisinmaksuaikataulun, koron ja mahdolliset vakuudet. Kustannukset voivat koostua korosta, tilinhoitomaksuista ja mahdollisista lainan järjestelypalkkioista. Lisäksi on mahdollista, että siltarahoitukseen liittyy ehtoja, jotka liittyvät tulevaan osakeantiin, esimerkiksi miten laina muutetaan osakkeiksi tai miten se vaikuttaa osakeannin ehtoihin. Tarkat ehdot ja kustannukset selviävät aina lainasopimuksessa.

Miten yritys voi hakea lainaa siltarahoitukseksi osakeantiin?

Yritys voi hakea siltarahoitusta osakeantiin ottamalla yhteyttä yrityslainapalveluihin. Prosessi alkaa yleensä lainahakemuksen täyttämisellä, jossa yrityksen tulee kertoa rahoituksen tarpeestaan, yrityksen taloudellisesta tilanteesta sekä suunnitellun osakeannin yksityiskohdista. Lainapalvelu arvioi hakemuksen ja tekee päätöksen lainan myöntämisestä. Hakemusprosessiin voi kuulua myös neuvottelut lainaehdoista ja takaisinmaksusuunnitelmasta.

Jaa tämä artikkeli
Kerro kokemuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *