Vinkkilista yritysluottoa hakevalle

11 min luku

Yritysluoton tarpeen arviointi

Yrityksen taloudellisen tilanteen selvittäminen

Ennen kuin lähdet hakemaan yritysluottoa, on tärkeää arvioida yrityksesi taloudellinen tilanne. Tarkastele yrityksen kassavirtaa, tuloslaskelmaa ja tasetta. Näin voit selvittää, onko yritykselläsi riittävät resurssit lainan takaisinmaksuun.

Lainasumman tarpeen arviointi

Yritysluoton määrän arvioiminen on olennainen osa lainan tarpeen selvittämistä. Mieti tarkkaan, kuinka paljon rahaa yrityksesi todella tarvitsee ja mihin tarkoitukseen laina käytetään. Näin varmistat, että et hae liian suurta tai liian pientä lainaa.

Lainan käyttötarkoituksen määrittely

Yritysluoton käyttötarkoitus vaikuttaa merkittävästi lainan ehtoihin ja korkoon. Käyttötarkoituksia voivat olla esimerkiksi investoinnit, käyttöpääoman kasvattaminen tai liiketoiminnan laajentaminen. Selkeä käyttötarkoitus helpottaa sopivan lainan löytämistä.

Yrityksen maksukyvyn arviointi

Ennen lainahakemuksen jättämistä on tärkeää arvioida yrityksesi maksukyky realistisesti. Laske, kuinka paljon yrityksesi voi maksaa lainanlyhennyksiä kuukausittain ilman, että se vaarantaa yrityksen taloudellisen tilanteen.

Riskien arviointi

Yritysluoton hakemiseen liittyy aina riskejä. Arvioi, mitä riskejä lainan ottamiseen liittyy ja miten ne vaikuttavat yrityksesi toimintaan. Varaudu mahdollisiin ongelmiin suunnittelemalla etukäteen, miten selviydyt mahdollisista maksuvaikeuksista.

Vaihtoehtoisten rahoituslähteiden kartoitus

Yritysluoton lisäksi on hyvä kartoittaa muita rahoitusvaihtoehtoja, kuten sijoittajat, joukkorahoitus tai myyntisaatavien rahoitus. Näin voit varmistaa, että yrityksesi saa parhaan mahdollisen rahoitusratkaisun.

Yhteenveto

Yritysluoton tarpeen arviointi on kriittinen vaihe onnistuneen lainaprosessin kannalta. Selvitä yrityksesi taloudellinen tilanne, määrittele lainan käyttötarkoitus ja arvioi maksukyky realistisesti. Näin varmistat, että yrityksesi saa juuri tarvitsemansa rahoituksen ja pystyy maksamaan lainan takaisin sovitusti.

Parhaiden lainavaihtoehtojen vertailu

Kun haet yritysluottoa, on tärkeää vertailla eri lainavaihtoehtoja, jotta löydät parhaan mahdollisen ratkaisun yrityksellesi. Tässä on muutamia vinkkejä, jotka auttavat sinua tekemään oikean valinnan.

Korot ja kulut

Yrityslainaa hakiessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota korkoihin ja kuluihin. Eri lainantarjoajat voivat tarjota erilaisia korkoja ja kuluja, joten on hyvä vertailla näitä huolellisesti. Muista tarkistaa myös mahdolliset piilokulut, jotka voivat vaikuttaa lainan kokonaiskustannuksiin.

Lainan takaisinmaksuaika

Toinen tärkeä tekijä on lainan takaisinmaksuaika. Lainaa voidaan myöntää eri pituisille ajanjaksoille, ja takaisinmaksuaika vaikuttaa suoraan kuukausierien suuruuteen. Yleensä lyhyempi takaisinmaksuaika tarkoittaa korkeampia kuukausieriä, mutta alhaisempia kokonaiskustannuksia. Vastaavasti pidempi takaisinmaksuaika jakaa kustannukset pidemmälle ajalle, mutta saattaa lisätä kokonaiskustannuksia korkojen muodossa.

Lainan saannin nopeus

Jos yrityksesi tarvitsee rahaa nopeasti, kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka nopeasti lainan voi saada tilille. Moni lainantarjoaja lupaa rahat tilille jopa samana päivänä, mutta tämä ei ole aina sääntö. Tarkista lainan saannin nopeus ja varmista, että se vastaa yrityksesi tarpeita.

Lainasumman joustavuus

Yrityslainaa hakevalle on tärkeää, että lainasumma voidaan räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaan. Jotkin lainantarjoajat tarjoavat joustavampia lainasummia kuin toiset, joten vertaile eri vaihtoehtoja huolellisesti. Jos tarvitset vain pienen lainan, tutustu pieneen lainaan yrittäjälle – se voi olla juuri sinulle sopiva ratkaisu.

Ehdot ja vaatimukset

Yrityslainoihin liittyy yleensä erilaisia ehtoja ja vaatimuksia, kuten vakuudet ja yrityksen taloudellinen tilanne. Vertaile eri lainantarjoajien ehtoja ja varmista, että ne ovat yrityksellesi sopivia. Jotkin lainat voivat vaatia vakuuksia, kun taas toiset voivat olla vakuudettomia.

Erityyppiset lainat

Yritykselle on tarjolla erilaisia lainatyyppejä, kuten käyttöpääomalaina ja investointilaina. On tärkeää valita juuri oikea lainatyyppi yrityksesi tarpeisiin. Jos tarvitset rahaa päivittäisiin menoihin, käyttöpääomalaina voi olla hyvä ratkaisu.

Vertailemalla huolellisesti eri lainavaihtoehtoja, voit löytää yrityksellesi parhaiten sopivan ratkaisun, joka tukee liiketoimintasi kasvua ja menestystä.

Hakemuksen valmistelu ja dokumenttien kerääminen

Kun harkitset yritysluoton hakemista, on oleellista valmistella hakemus huolellisesti ja kerätä kaikki tarvittavat dokumentit etukäteen. Tämä prosessi voidaan jakaa useisiin vaiheisiin, jotka auttavat varmistamaan, että hakemuksesi käsitellään nopeasti ja tehokkaasti.

Yrityksen taloudelliset tiedot

Ensimmäinen vaihe yritysluoton hakemuksen valmistelussa on yrityksen taloudellisten tietojen kerääminen. Tämä sisältää muun muassa:

 • Tilinpäätökset
 • Tuloslaskelmat
 • Taseet
 • Verotustiedot

Nämä tiedot ovat välttämättömiä, jotta lainanantaja voi arvioida yrityksen maksukyvyn ja taloudellisen tilanteen.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä osa yritysluoton hakemusta. Se antaa lainanantajalle selkeän kuvan yrityksen toiminnasta, tavoitteista ja strategioista. Suunnitelman tulisi sisältää:

 • Yrityksen yleiskuvaus
 • Markkina-analyysi
 • Markkinointisuunnitelma
 • Rahoitussuunnitelma

Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma voi merkittävästi parantaa mahdollisuuksiasi saada yritysluottoa.

Henkilökohtaiset taloustiedot

Monet lainanantajat vaativat myös yrityksen omistajien henkilökohtaisia taloustietoja. Näihin kuuluvat esimerkiksi:

 • Henkilökohtaiset verotustiedot
 • Luottotiedot
 • Velkaluettelot

Nämä tiedot auttavat lainanantajaa arvioimaan kokonaisriskin ja varmistamaan, että omistajilla on riittävä taloudellinen tausta.

Muut tarvittavat dokumentit

Yritysluottoa haettaessa voi olla tarpeen toimittaa myös muita dokumentteja, kuten:

 • Yrityksen perustamisasiakirjat
 • Osakassopimukset
 • Mahdolliset aiemmat lainasopimukset

Varmista, että kaikki dokumentit ovat ajan tasalla ja oikein täytettyjä.

Hakemuksen valmistelu ja dokumenttien kerääminen on tärkeä vaihe yritysluoton hakemisessa. Jos harkitset lainaa yrityskauppaa varten, on erityisen tärkeää, että kaikki dokumentit ovat kunnossa ja hakemus on huolellisesti laadittu. Myös kulutusluotto yritykselle voi olla hyvä vaihtoehto, mikäli tarvitset joustavuutta ja nopeaa rahoitusta. Jos olet hammaslääkärialan yrittäjä, saatat olla kiinnostunut erityisesti yrityslainasta hammaslääkärialan yritykselle, joka on räätälöity alan erityistarpeisiin.

Luottokelpoisuuden parantaminen

Paranna taloudellisia tunnuslukuja

Yritysluottoa hakiessa on tärkeää, että taloudelliset tunnusluvut ovat kunnossa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi liikevaihdon kasvattamista, kulujen vähentämistä ja kannattavuuden parantamista. Hyvät taloudelliset tunnusluvut antavat luotonantajalle luottamusta yrityksen kykyyn selviytyä lainan takaisinmaksusta.

Vahvista kassavirtaa

Vakaa ja ennustettava kassavirta on yksi tärkeimmistä tekijöistä, kun luotonantajat arvioivat yrityksen luottokelpoisuutta. Kassavirran vahvistaminen voi tarkoittaa esimerkiksi myyntisaamisten tehokkaampaa hallintaa tai kustannusten optimointia. Tavoitteena on osoittaa, että yrityksellä on riittävästi rahavirtaa kattamaan lainan takaisinmaksu.

Pidä kirjanpito ajan tasalla

Ajantasainen ja tarkka kirjanpito on välttämätöntä, kun hakea yrityslainaa. Luotonantajat haluavat nähdä selkeän kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta, ja tämä voidaan osoittaa vain ajantasaisen kirjanpidon avulla. Varmista, että kaikki taloudelliset raportit ja tilinpäätökset ovat ajan tasalla ja helposti saatavilla.

Paranna luottotietoja

Yrityksen luottotietojen tarkistaminen ja mahdollisten virheiden korjaaminen voi parantaa luottokelpoisuutta. Mahdollisten maksuhäiriömerkintöjen selvittäminen ja niiden välttäminen tulevaisuudessa on tärkeää. Luottotietojen parantaminen antaa luotonantajille luottamusta yrityksen taloudelliseen vakauteen.

Hallitse velkaa tehokkaasti

Liiallinen velka voi heikentää yrityksen luottokelpoisuutta. On tärkeää hallita olemassa olevia velkoja tehokkaasti ja maksaa ne ajallaan. Tämä osoittaa luotonantajille, että yritys pystyy hoitamaan lainavelvoitteensa ja on luotettava lainansaaja.

Esitä realistinen liiketoimintasuunnitelma

Hyvin laadittu ja realistinen liiketoimintasuunnitelma voi parantaa yrityksen luottokelpoisuutta. Suunnitelman tulisi sisältää selkeät tavoitteet, strategiat ja ennusteet. Tämä osoittaa luotonantajille, että yrityksellä on selkeä käsitys tulevaisuudestaan ja kyky toteuttaa suunnitelmansa.

Hanki takaajia tai vakuuksia

Luottokelpoisuutta voi parantaa hankkimalla takaajia tai asettamalla vakuuksia lainan vakuudeksi. Tämä vähentää luotonantajan riskiä ja voi parantaa mahdollisuuksia saada yrityslainaa. Takaajat ja vakuudet ovat erityisen hyödyllisiä, jos luottotiedot eivät ole täydelliset.

Neuvottelut ja sopimusehdot

Valmistaudu neuvotteluihin

Neuvottelut ovat keskeinen osa yritysluoton hakuprosessia. Ennen kuin aloitat neuvottelut, varmista, että olet kerännyt kaikki tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Tämä auttaa sinua esittämään asiasi vakuuttavasti ja lisäämään mahdollisuuksiasi saada edulliset ehdot.

Ymmärrä sopimusehdot

Yrityslainan sopimusehdot voivat vaihdella huomattavasti eri tarjoajien välillä. On tärkeää ymmärtää jokaisen ehdon merkitys ja vaikutus yrityksesi talouteen. Kiinnitä erityistä huomiota korkoihin, maksuaikatauluihin ja mahdollisiin lisämaksuihin.

Korkoehdot

Korkoehdot ovat yksi tärkeimmistä sopimusehdoista. Korko voi olla kiinteä tai vaihtuva, ja on tärkeää tietää, miten se lasketaan ja kuinka se vaikuttaa kuukausittaisiin maksuihin. Vertaile eri korkoehtoja ja valitse sellainen, joka sopii parhaiten yrityksesi taloudelliseen tilanteeseen.

Maksuaikataulu

Maksuaikataulu määrittelee, kuinka usein ja milloin maksut on suoritettava. Yleensä maksuaikataulu on kuukausittainen, mutta se voi olla myös esimerkiksi neljännesvuosittainen. Varmista, että maksuaikataulu on realistinen ja sopii yrityksesi kassavirtaan.

Lisämaksut ja kulut

Monet yritysluotot sisältävät erilaisia lisämaksuja ja kuluja, kuten järjestelypalkkioita, tilinhoitomaksuja ja mahdollisia myöhästymissakkoja. Lue ehdot huolellisesti ja varmista, että olet tietoinen kaikista mahdollisista lisäkuluista.

Neuvotteluvinkkejä

Neuvottelut voivat olla haastavia, mutta hyvällä valmistautumisella voit parantaa asemaasi. Tässä muutamia vinkkejä:

 • Vertailu: Tee vertailua eri tarjoajien välillä löytääksesi parhaat ehdot.
 • Neuvotteluvara: Älä hyväksy ensimmäistä tarjousta, vaan pyri neuvottelemaan paremmat ehdot.
 • Asiantuntijan apu: Harkitse asiantuntijan käyttämistä, jos et ole varma, mitkä ehdot ovat edullisimmat.

Jos harkitset pitkäaikaisempaa rahoitusratkaisua, tutustu myös pitkäaikainen yrityslaina -vaihtoehtoihin. Näin voit saada lisää joustavuutta ja paremmat ehdot yrityksesi tarpeisiin.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tietoja yrityksestä tarvitaan yritysluottohakemusta varten?

Yritysluottohakemusta varten tarvitaan yleensä seuraavat tiedot: yrityksen perustiedot kuten nimi, y-tunnus ja yhteystiedot, toimiala, yrityksen taloudelliset tiedot kuten liikevaihto, tuloslaskelma ja tase, tiedot yrityksen omistajista ja vastuuhenkilöistä, lainan käyttötarkoitus sekä mahdolliset vakuudet. Lisäksi saatetaan pyytää yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja ennusteet tulevaisuuden kassavirroista.

Millaisia vakuuksia yritysluoton saamiseksi tarvitaan?

Yritysluoton saamiseksi tarvitaan yleensä vakuuksia, jotka voivat olla esimerkiksi kiinteistöjä, koneita, laitteita tai varastoja. Myös henkilökohtaiset takaukset yrityksen omistajilta voivat toimia vakuutena. Riippuen lainanantajasta ja lainan määrästä, vakuusvaatimukset voivat vaihdella.

Kuinka nopeasti yritysluoton hakuprosessi etenee ja milloin rahat ovat käytettävissä?

Yritysluoton hakuprosessi voi edetä erittäin nopeasti, usein muutamassa tunnissa. Useimmat lainantarjoajat pystyvät tekemään päätöksen hakemuksesta saman päivän aikana. Kun hakemus on hyväksytty, rahat voivat olla tililläsi jopa seuraavana pankkipäivänä.

Mitkä tekijät vaikuttavat yritysluoton korkoon ja kustannuksiin?

Yritysluoton korkoon ja kustannuksiin vaikuttavat ensisijaisesti yrityksen taloudellinen tilanne, luottokelpoisuus ja maksuhistoria. Lisäksi lainan määrä, laina-aika ja mahdolliset vakuudet voivat vaikuttaa korkoon. Myös markkinatilanne ja yleinen korkotaso ovat merkittäviä tekijöitä. Luotonantajan riskinarvio ja kilpailutilanne voivat myös vaikuttaa lainan ehtoihin ja kustannuksiin.

Millaisia yritysluoton maksuehtoja ja takaisinmaksuaikoja on tarjolla?

Yritysluottojen maksuehdot ja takaisinmaksuajat vaihtelevat lainanantajasta riippuen. Usein maksuehdot voivat olla joustavia, ja ne voidaan räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaan. Tavallisesti takaisinmaksuaika voi olla muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin. Lainanantajat tarjoavat tyypillisesti kiinteitä kuukausieriä, mutta joissakin tapauksissa myös lyhennysvapaita kuukausia tai kausittaista maksua. On tärkeää neuvotella lainanantajan kanssa ja tutustua tarkasti tarjottuihin ehtoihin ennen sopimuksen tekemistä.

Jaa tämä artikkeli
Kerro kokemuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *