Yrityksen perustaminen Viroon

Yrityslainapalvelut
23 min luku

Yrityksen perustaminen Viroon: Alustava tieto

Monet yrittäjät suuntaavat katseensa Viroon, kun suunnittelevat yrityksen perustamista ulkomaille. Viron talouselämä on dynaaminen ja sen yritysrakenteet ovat joustavia, minkä lisäksi maan verojärjestelmä on houkutteleva.

1.

4.2 / 5

Lainaa jopa 10000000€

2.

3.9 / 5

Lainaa jopa 3000000€

3.

3.8 / 5

Lainaa jopa 100000€

4.

3.4 / 5

Lainaa jopa 350000€

5.

3.3 / 5

Lainaa jopa 250000€

6.

3.1 / 5

Lainaa jopa 10000€

7.

3 / 5

Lainaa jopa 200000€

Viron yritysmuodot

Ensimmäinen askel yrityksen perustamisessa Virossa on sopivan yritysmuodon valinta. Yleisimmät yritysmuodot Virossa ovat osakeyhtiö (AS), yksityinen osakeyhtiö (OÜ) ja toiminimi (FIE). Yritysmuodon valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten yrityksen koko, toimiala ja omistusrakenne.

Yrityksen perustamisprosessi

Yrityksen perustaminen Virossa on suhteellisen yksinkertainen prosessi. Yrityksen perustamisprosessiin kuuluu yrityksen nimen valinta, perustamisasiakirjojen laatiminen, pääomavaatimusten täyttäminen sekä yrityksen rekisteröinti kaupparekisteriin.

Verotus Virossa

Viro on tunnettu houkuttelevasta verojärjestelmästään. Yrityksen tulosta ei peritä veroa, ellei sitä jaeta osinkoina. Tämä tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kasvattaa pääomaansa ilman verotaakkaa.

Yrityslaina Virosta

Yrityksen perustamiseen liittyvät alkuinvestoinnit voidaan rahoittaa yrityslainalla. Virosta löytyy useita rahoituslaitoksia, jotka tarjoavat yrityslainoja kilpailukykyisillä ehdoilla.

Miksi Viro on houkutteleva paikka yrityksen perustamiselle?

Viro on viime vuosina noussut yhdeksi suosituimmista maista yrityksen perustamiselle. Tämä ei ole sattumaa, vaan seurausta monista tekijöistä, jotka tekevät Virosta houkuttelevan ympäristön yritystoiminnalle.

Edullinen ja yksinkertainen verotus

Yksi merkittävimmistä tekijöistä on Virossa noudatettava yritysverotuksen malli. Viro on ainoa Euroopan maa, jossa yrityksen ei tarvitse maksaa veroa voitoista, jos ne jätetään yritykseen uudelleeninvestointia varten. Tämä tekee Virossa toimimisesta erityisen houkuttelevaa kasvu- ja kehitysvaiheessa oleville yrityksille.

Nopea ja helppo yrityksen perustaminen

Viro on tunnettu byrokratian puutteestaan yrityksen perustamisprosessissa. Yrityksen voi perustaa Virossa verkkopalvelun kautta vain muutamassa päivässä, ja prosessi on äärimmäisen yksinkertainen verrattuna moniin muihin maihin.

Digitaalinen ympäristö

Viro on digitaalisen kehityksen edelläkävijä, ja se näkyy myös yritystoiminnassa. Maassa on tarjolla monia digitaalisia palveluita, jotka helpottavat yrityksen toimintaa, kuten sähköinen allekirjoitus ja verkkopankkipalvelut.

Hyvä sijainti ja liikenneyhteydet

Viron sijainti Baltian maana tarjoaa yrityksille hyvät liikenneyhteydet sekä länteen että itään. Lisäksi maan lähellä sijaitsevat suuret markkinat, kuten Venäjä, tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa.

Koulutettu työvoima

Virossa on korkeasti koulutettu työvoima, ja maassa on erityisesti paljon osaajia teknologian ja IT-alan tehtäviin. Tämä tekee maasta houkuttelevan paikan erityisesti teknologia-alan yrityksille.

Edellä mainitut tekijät yhdessä luovat Virosta houkuttelevan ympäristön yrityksen perustamiselle. Maan edullinen ja yksinkertainen verotus, digitaalinen ympäristö ja koulutettu työvoima tekevät yritystoiminnan aloittamisesta Virossa houkuttelevan vaihtoehdon monille yrittäjille.

Yritysmuodot Virossa: Yksityinen elinkeinonharjoittaja, osakeyhtiö ja osuuskunta

Viron yrityskenttä tarjoaa monia mahdollisuuksia yrittäjille, ja yksi tärkeimmistä päätöksistä yritystä perustettaessa on yritysmuodon valinta. Tässä osiossa käsittelemme pääasiallisesti kolmea yleisintä yritysmuotoa Virossa: yksityistä elinkeinonharjoittajaa, osakeyhtiötä ja osuuskuntaa.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on yksinkertaisin ja joustavin yritysmuoto Virossa. Se on ihanteellinen valinta yksinäiselle yrittäjälle, joka haluaa aloittaa yritystoiminnan mahdollisimman vähäisillä byrokraattisilla esteillä. Tällöin yrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista ja velvoitteista. Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen Virossa voi olla myös hyvä vaihtoehto, jos tarvitset lainaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on yleisin yritysmuoto Virossa. Se tarjoaa suojan henkilökohtaiselle omaisuudelle, koska yrityksen velat ja vastuut rajoittuvat yrityksen omaisuuteen. Osakeyhtiöllä on myös paremmat mahdollisuudet hakea lainaa pk-yrityksille ja sen kasvumahdollisuudet ovat laajemmat kuin yksityisen elinkeinonharjoittajan yrityksellä.

Osuuskunta

Osuuskunta on yritysmuoto, jossa yrityksen jäsenet omistavat ja hallitsevat yritystä yhdessä. Osuuskunnat ovat yleisiä esimerkiksi maataloudessa ja asumisessa. Osuuskunta voi olla hyvä valinta, jos haluat perustaa yrityksen yhdessä muiden kanssa ja jakaa yrityksen voitot tasan jäsenten kesken.

Yritysmuodon valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten yrityksen toimiala, kasvutavoitteet ja rahoitustarpeet. On tärkeää huomata, että yritysmuoto vaikuttaa myös mahdollisuuksiin hakea rahoitusta, kuten lainaa toiminimelle. Sen vuoksi on suositeltavaa tehdä huolellinen suunnitelma ja tutustua eri yritysmuotoihin ennen yrityksen perustamista Virossa.

Yrityksen perustamisprosessi Virossa: Rekisteröinti ja luvat

Yrityksen perustaminen Viroon on suhteellisen suoraviivaista, ja se tarjoaa useita etuja, kuten alhaiset perustamiskustannukset ja verot. Tässä osiossa käsittelemme yrityksen rekisteröinti- ja lupaprosessia Virossa.

Yrityksen rekisteröinti Virossa

Yrityksen perustamisprosessi alkaa yrityksen nimen valinnalla. Yrityksen nimen tulee olla ainutlaatuinen ja se tarkistetaan Viron yritysrekisteristä. Tämän jälkeen yrityksen perustajat allekirjoittavat perustamissopimuksen ja laativat yhtiöjärjestyksen.

Seuraavaksi yritys on rekisteröitävä Viron yritysrekisteriin. Rekisteröinti voidaan tehdä sähköisesti Viron e-residency -ohjelman kautta tai paikan päällä notariaatissa. Rekisteröintiprosessiin kuuluu yrityksen tietojen, kuten toimialan, osoitteen ja omistajatiedot, ilmoittaminen.

Luvat ja ilmoitukset

Rekisteröinnin jälkeen yrityksen tulee hakea tarvittavat luvat ja ilmoitukset. Tarvittavat luvat riippuvat yrityksen toimialasta. Esimerkiksi ravintolatoimintaan tarvitaan useita lupia, kuten alkoholin myyntilupa ja terveydensuojeluviraston lupa.

Yrityksen tulee myös tehdä ilmoitus Viron veroviranomaisille ja aloittaa kirjanpito. Verotukseen liittyvät ilmoitukset on tehtävä säännöllisesti ja ne voidaan tehdä sähköisesti Viron verohallinnon verkkosivuilla.

Kokonaisuudessaan yrityksen perustamisprosessi Virossa on nopea ja yksinkertainen, mutta se vaatii huolellista suunnittelua ja valmistautumista. On tärkeää ottaa huomioon kaikki tarvittavat luvat ja ilmoitukset, jotta yrityksen toiminta voidaan aloittaa sujuvasti.

Yrityksen perustamiskustannukset Virossa

Yrityksen perustaminen Virossa on monille suomalaisille yrityksille houkutteleva vaihtoehto, sillä se tarjoaa useita etuja. Kuitenkin, kuten kaikessa yritystoiminnassa, myös yrityksen perustamiseen Virossa liittyy kustannuksia, joista on tärkeää olla tietoinen ennen päätöksen tekemistä.

Perustamismaksut

Ensimmäinen kustannus, joka tulee vastaan yritystä perustettaessa Virossa, on yrityksen rekisteröintimaksu. Tämä maksu menee Viron kaupparekisterille ja sen suuruus on tällä hetkellä noin 190 euroa. Tämän lisäksi tulee vielä notariaatin kustannukset, jotka vaihtelevat tapauksesta riippuen.

Toiminnan aloittaminen

Yrityksen perustamisen jälkeen seuraavat kustannukset liittyvät yrityksen toiminnan aloittamiseen. Nämä kustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen yrityksen toimialasta ja siitä, kuinka paljon yritys investoi esimerkiksi laitteisiin, tiloihin ja henkilöstöön. Toiminnan aloittamiseen liittyviä kustannuksia voivat olla esimerkiksi toimitilavuokrat, laiteinvestoinnit sekä markkinointi- ja mainoskustannukset.

Ylläpitokustannukset

Kun yritystoiminta on saatu käyntiin, tulevat vastaan yrityksen ylläpitokustannukset. Näitä ovat esimerkiksi kirjanpidon, tilintarkastuksen, vakuutusten ja muiden pakollisten kulujen kustannukset. Myös mahdolliset palkkakulut on hyvä ottaa huomioon.

Yrityksen perustaminen Virossa voi olla taloudellisesti järkevä päätös, mutta on tärkeää muistaa, että se vaatii myös investointeja. Yrityslaina netistä voi olla yksi ratkaisu kattamaan yrityksen perustamiskustannukset Virossa.

Yrityksen verotus Virossa: Mitä sinun tulee tietää?

Yrityksen perustamisen jälkeen yksi tärkeimmistä asioista on ymmärtää maan verotusjärjestelmä. Viron verotusjärjestelmä on suhteellisen yksinkertainen ja sitä pidetään yhtenä Euroopan kilpailukykyisimmistä. Seuraavassa käymme läpi keskeiset seikat, jotka sinun tulee tietää Viron yritysverotuksesta.

Yhteisövero

Viron yritykset maksavat yhteisöveroa vain jaettavista voitoista. Tämä tarkoittaa, että yrityksen tuloja verotetaan vain silloin, kun niitä jaetaan osinkoina. Yhteisöveron määrä on kiinteä 20%.

Arvonlisävero

Arvonlisävero eli ALV on Virossa 20%. Yritykset, joiden liikevaihto on alle 40 000 euroa vuodessa, eivät ole ALV-velvollisia. Lisäksi on olemassa joitakin tavaroita ja palveluita, joista peritään alennettua ALV:ta tai jotka ovat kokonaan vapautettuja ALV:sta.

Työnantajamaksut

Työnantajat maksavat Virossa sosiaaliturvamaksua, joka on 33% työntekijän bruttopalkasta. Lisäksi työnantajat maksavat 0,8% tapaturmavakuutusmaksua.

Yrityksen perustaminen ja verotus Virossa voivat kuulostaa monimutkaisilta, mutta oikean neuvonnan ja suunnittelun avulla prosessi voi olla sujuva. On tärkeää huomata, että yrityksen taloudellinen suunnittelu ja verotus ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi, yrityslainojen jälleenrahoittaminen voi olla hyvä strategia yrityksen kasvun tukemiseksi ja verotuksen optimoimiseksi.

Yrityksen perustaminen Virossa voi tarjota monia etuja, mutta on tärkeää ymmärtää maan verotusjärjestelmä ja suunnitella yrityksen talous huolellisesti. Yrityslainojen uudelleenrahoittaminen voi olla yksi tärkeä osa tätä suunnittelua.

Yrityksen rahoitus Virossa: Paikalliset ja kansainväliset vaihtoehdot

Viron yritysmaailma tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet yrityksen rahoitukseen. Paikallisen ja kansainvälisen rahoituksen valikoima on laaja, ja se sisältää eri tyyppisiä lainavaihtoehtoja.

Paikalliset rahoitusvaihtoehdot

Viro tarjoaa useita paikallisia rahoitusvaihtoehtoja, jotka sopivat erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Nämä vaihtoehdot sisältävät pankkilainat, joukkovelkakirjalainat ja pääomasijoitukset. Viron pankit tarjoavat kilpailukykyisiä korkotasoja ja joustavia lainaehdotuksia, mikä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon yrityksen rahoitukseen.

Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää yrityslimiittiin, joka on joustava rahoitusratkaisu ja soveltuu erinomaisesti yrityksen käyttöpääoman hallintaan. Yrityslimiitti tarjoaa yritykselle mahdollisuuden nostaa rahaa tarpeen mukaan ja maksaa korot vain nostetusta summasta.

Kansainväliset rahoitusvaihtoehdot

Kansainväliset rahoitusvaihtoehdot ovat myös saatavilla Virossa. Näitä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi kansainväliset pankkilainat, joukkorahoitus ja kansainväliset pääomasijoittajat. Kansainväliset rahoituslaitokset voivat tarjota suurempia lainasummia ja pidempiä maksuaikoja kuin paikalliset pankit, mikä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon suurille yrityksille tai yrityksille, jotka suunnittelevat laajentumista ulkomaille.

On kuitenkin tärkeää, että yritykset tekevät huolellisen yritysluottojen vertailun ennen lainasopimuksen tekemistä. Vertailu auttaa yritystä löytämään parhaiten sopivan rahoitusvaihtoehdon, joka vastaa sen tarpeita ja tavoitteita.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Viro tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet yrityksen rahoitukseen. Sekä paikalliset että kansainväliset rahoitusvaihtoehdot tarjoavat erilaisia ratkaisuja, jotka sopivat eri tyyppisille yrityksille ja niiden tarpeisiin.

Yrityksen perustamisen haasteet Virossa: Kielimuuri ja kulttuurierot

Yrityksen perustaminen Viroon voi olla houkutteleva vaihtoehto monille yrittäjille. Kuitenkin, kuten kaikissa kansainvälisissä yritystoiminnoissa, on olemassa tiettyjä haasteita, jotka voivat vaikeuttaa yrityksen perustamista ja sen toimintaa. Erityisesti kielimuuri ja kulttuurierot voivat olla suuria haasteita.

Kielimuuri

Viron kieli voi olla suuri haaste yrityksen perustamiselle Virossa. Vaikka englanti on yleisesti puhuttu kieli erityisesti liike-elämässä, on tärkeää ymmärtää ja osata viroa, jotta voidaan sujuvasti kommunikoida paikallisten viranomaisten, työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Viron kielen taito on myös olennainen osa yrityksen toiminnan sujuvuutta ja sen laillista toimintaa Virossa.

Kulttuurierot

Kulttuuriset erot Suomen ja Viron välillä voivat myös olla haaste yrityksen perustamiselle Virossa. Vaikka molemmat maat sijaitsevat Baltian alueella ja jakavat monia yhteisiä piirteitä, on olemassa merkittäviä eroja liiketoimintakulttuurissa, sosiaalisissa normeissa ja arvoissa. Ymmärtämällä näitä eroja ja sopeutumalla niihin, yritys voi menestyä ja kasvaa Virossa.

Yrityksen perustaminen ulkomaille on aina haastavaa, mutta nämä haasteet voidaan voittaa asianmukaisella suunnittelulla, valmistautumisella ja koulutuksella. Yrityslainapalvelut.fi on olemassa auttaakseen sinua näissä haasteissa ja tarjoamaan sinulle tarvittavat tiedot ja resurssit yrityksen perustamiseen Virossa.

Yrityksen perustaminen Viroon: Hyödyt ja haitat

Viron taloudellinen ympäristö on houkutellut monia suomalaisia yrittäjiä perustamaan yrityksen naapurimaahan. Yrityksen perustamisessa Viroon on sekä etuja että haittoja, jotka on tärkeää ottaa huomioon ennen päätöksentekoa.

Hyödyt
 • Alhaiset verot: Viro on tunnettu alhaisista yritysveroista. Erityisesti uusien yritysten on mahdollista hyötyä suotuisasta verotusympäristöstä.
 • Helppo ja nopea perustamisprosessi: Yrityksen perustaminen Viroon on suhteellisen nopeaa ja helppoa, ja se voidaan usein tehdä kokonaan verkossa.
 • EU-jäsenyys: Virossa toimiva yritys hyötyy EU-jäsenyydestä, joka tuo mukanaan vapaan pääsyn Euroopan sisämarkkinoille.
Haitat
 1. Kielimuuri: Vaikka englannin kieli on yleisesti käytössä Virossa, voi kielimuuri olla haasteellinen erityisesti asiakaspalvelussa ja viranomaisasioinnissa.
 2. Markkinoiden koko: Viro on väestöltään pieni maa, mikä voi rajoittaa yrityksen kasvupotentiaalia.
 3. Kulttuurierot: Vaikka Viro on kulttuurisesti lähellä Suomea, on silti olemassa eroja, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi asiakaspalveluun tai johtamiskäytäntöihin.

Yrityksen perustaminen Viroon voi olla houkutteleva vaihtoehto monille yrittäjille. On kuitenkin tärkeää, että päätös perustuu kattavaan tietoon sekä hyödyistä että haitoista.

Yrityksen perustamisen jälkeen: Toiminnan ylläpito ja kasvattaminen Virossa

Yrityksen perustamisen jälkeen on aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen, eli toiminnan ylläpitoon ja kasvattamiseen Virossa. Tämä vaihe vaatii huolellista suunnittelua ja oikeanlaista strategiaa. Viron dynaaminen liiketoimintaympäristö tarjoaa monia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita.

Toiminnan ylläpito

Toiminnan ylläpito Virossa vaatii jatkuvaa seurantaa ja päivittämistä. Yrityksen tulee varmistaa, että se noudattaa kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien kirjanpitolait ja verotus. Lisäksi on tärkeää pitää yllä hyviä suhteita paikallisiin kumppaneihin ja asiakkaisiin.

Kasvustrategiat

Yrityksen kasvattaminen Virossa vaatii selkeää kasvustrategiaa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uusien markkinoiden etsimistä, tuotevalikoiman laajentamista tai liiketoimintaprosessien tehostamista. Kasvustrategian valinnassa on tärkeää ottaa huomioon yrityksen omat vahvuudet ja heikkoudet sekä Viron markkinoiden erityispiirteet.

 • Markkinointi ja myynti: Tehokas markkinointi ja myynti ovat avainasemassa yrityksen kasvussa. On tärkeää ymmärtää paikallisia kuluttajatottumuksia ja -mieltymyksiä, ja mukauttaa markkinointistrategiaa sen mukaisesti.
 • Tuotekehitys: Tuotekehitys on yksi tapa kasvattaa yritystä. Uusien tuotteiden tai palveluiden kehittäminen voi auttaa tavoittamaan uusia asiakkaita ja lisäämään liikevaihtoa.
 • Yhteistyökumppanit: Yhteistyökumppanien etsiminen voi olla tehokas tapa kasvattaa yritystä. Kumppanuudet voivat auttaa laajentamaan yrityksen toimintaa ja tavoittamaan uusia markkinoita.

Yrityksen perustamisen jälkeen toiminnan ylläpito ja kasvattaminen Virossa on jatkuva prosessi. On tärkeää olla valmis muuttamaan suunnitelmaa ja strategiaa tarvittaessa, ja pysyä ajan tasalla Viron liiketoimintaympäristön muutoksista.

Yrityksen perustamisen tukipalvelut Virossa: Mitä apua on saatavilla?

Viron yritystoiminnan tukipalvelut tarjoavat monipuolista tukea yrityksen perustamisprosessissa. Tukipalvelut auttavat yrittäjää erityisesti yrityksen perustamisvaiheessa, mutta myös yritystoiminnan laajentamisessa ja kehittämisessä.

Yritysten perustamisneuvonta

Viron yritysten perustamisneuvonnan palvelut tarjoavat yrittäjille tietoa ja tukea yrityksen perustamisprosessin eri vaiheissa. Neuvonta voi kattaa esimerkiksi yritysmuodon valinnan, liiketoimintasuunnitelman laatimisen ja rahoituksen järjestämisen. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä, kun yrittäjä suunnittelee yrittäjän eläkkeensä määräytymistä.

Rahoitustuki

Viron valtion tarjoamat rahoitustuet ovat tärkeä osa yrityksen perustamisen tukipalveluita. Nämä tuet voivat auttaa yritystä saamaan tarvittavan alkupääoman ja vauhdittaa liiketoiminnan käynnistymistä. Yrityksen perustaminen vaatii usein yrityslainaa, ja Viron tukipalvelut voivat auttaa tässä prosessissa.

Koulutus- ja kehittämispalvelut

Viron yrityspalvelut tarjoavat myös koulutusta ja kehittämispalveluita yrityksen perustajille. Koulutukset voivat kattaa esimerkiksi yritystoiminnan perusteet, markkinointistrategian kehittämisen tai henkilöstöhallinnon. Kehittämispalvelut voivat puolestaan auttaa yritystä laajentamaan toimintaansa ja parantamaan kilpailukykyään.

Verotus- ja laskentapalvelut

Yrityksen perustaminen Virossa edellyttää myös tietoa maan verotusjärjestelmästä. Verotus- ja laskentapalvelut tarjoavat tietoa ja tukea esimerkiksi arvonlisäverotukseen, tuloverotukseen ja kilometrikorvauksiin liittyvissä asioissa.

Viron yrityksen perustamisen tukipalvelut ovat monipuolisia ja tarjoavat tukea yrityksen perustamisprosessin eri vaiheissa. Niiden avulla yrittäjä voi saada tarvittavan tiedon ja tuen yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen Virossa.

Yrityslainapalvelut.fi:n rooli yrityksen perustamisessa Viroon

Yrityslainapalvelut.fi on keskeisessä roolissa yrityksen perustamisessa Viroon. Palvelumme tarjoaa kattavasti tietoa ja tukea yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa, kuten rahoituksen järjestämisessä, toiminnan suunnittelussa ja yritysmuodon valinnassa.

Rahoituksen järjestäminen

Yrityslainapalvelut.fi tarjoaa apua rahoituksen järjestämisessä Viroon perustettavalle yritykselle. Palvelumme kautta voit hakea yrityslainaa, joka auttaa kattamaan yrityksen perustamiskustannukset sekä mahdollistaa yritystoiminnan käynnistämisen Viron markkinoilla.

Toiminnan suunnittelu

Yrityslainapalvelut.fi tarjoaa myös tukea yrityksen toiminnan suunnittelussa. Palvelumme kautta saat neuvoja esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, markkinatutkimuksen tekemiseen ja yrityksen kasvustrategian suunnitteluun.

Yritysmuodon valinta

Yrityslainapalvelut.fi auttaa myös yritysmuodon valinnassa. Viroon perustettavan yrityksen yritysmuoto voi olla esimerkiksi osakeyhtiö, toiminimi tai kommandiittiyhtiö. Yritysmuodon valinta vaikuttaa moniin yrityksen toimintaan liittyviin seikkoihin, kuten verotukseen, vastuukysymyksiin ja rahoitusmahdollisuuksiin.

Yrityslainapalvelut.fi:n rooli yrityksen perustamisessa Viroon on siis monipuolinen. Palvelumme auttaa sinua löytämään parhaat rahoitusvaihtoehdot, suunnittelemaan yritystoimintaasi ja valitsemaan yritysmuodon, joka parhaiten tukee yrityksesi tavoitteita ja toimintaa.

Kirjoittajan kokemuksia yrityksen perustamisesta Virossa

Perustamani yrityksen siirtäminen Viroon oli merkittävä askel yrittäjäurallani. Olen aina nähnyt Virossa toimimisen mahdollisuutena, jota kannattaa tutkia. Tässä yhteydessä haluan jakaa omakohtaisia kokemuksiani ja vinkkejäni, jotka toivottavasti auttavat sinua yrityksesi perustamisprosessissa Virossa.

Ensimmäinen neuvo, jonka haluan antaa, on että tutustu huolellisesti Viron yrityslainsäädäntöön ja verotuskäytäntöihin. Ne eroavat merkittävästi Suomen vastaavista, ja niiden ymmärtäminen on avainasemassa yrityksen toiminnan sujuvuuden kannalta.

Muistan, kun aloitin oman yritykseni perustamisprosessin Virossa, kuinka tärkeää oli löytää luotettava ja asiantunteva paikallinen kumppani. Heidän avullaan pystyin välttämään useita sudenkuoppia ja säästämään merkittävästi aikaa ja vaivaa.

Perustamisvaiheessa on myös syytä ottaa huomioon, että Viron digitaalinen infrastruktuuri on huippuluokkaa. Esimerkiksi e-residency -ohjelma mahdollistaa yrityksen perustamisen ja hallinnoinnin etänä. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos et asu Virossa pysyvästi.

On myös tärkeää muistaa, että vaikka Viro tarjoaa monia etuja yritystoiminnalle, kuten alhaisen yritysverotuksen ja joustavan hallinnoinnin, yrityksen menestys riippuu lopulta aina yrittäjän omasta panoksesta ja liikeideasta.

Yrityksen perustaminen Virossa on ollut itselleni mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus. Toivon, että jaetut kokemukseni ja vinkkini auttavat sinua yrityksesi perustamisprosessissa Virossa. Onnea matkaan!

Yrityksen perustaminen Viroon: Hyvät puolet ja huonot puolet

Hyvät puolet

 • Helpot ja nopeat yrityksen perustamisprosessit
 • Matalat yritysverot
 • EU:n jäsenmaa, joka tekee kaupankäynnin helpoksi
 • Hyvät liikenneyhteydet Suomeen
 • Kielitaitoinen ja koulutettu työvoima
 • Vahva digitaalinen infrastruktuuri

Huonot puolet

 • Erilaiset liiketoimintakulttuurit ja -normit
 • Kieli voi olla esteenä, jos ei osaa viroa tai englantia
 • Väestön ikääntyminen ja työvoiman saatavuus tietyillä aloilla
 • Asiantuntijapalveluiden kysyntä ylittää tarjonnan

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tulee ottaa huomioon, kun perustaa yrityksen Viroon?

Yrityksen perustamiseen Virossa liittyy useita seikkoja, jotka on otettava huomioon. Ensinnäkin, sinun tulee valita yritysmuoto, joka voi olla esimerkiksi osakeyhtiö (OÜ), julkinen osakeyhtiö (AS) tai toiminimi. Toiseksi, sinun on laadittava yrityksen perustamisasiakirjat ja rekisteröitävä yritys Viron kaupparekisteriin. Tähän tarvitset Viron henkilötunnuksen ja e-Residency -kortin, joka mahdollistaa yrityksen perustamisen ja hallinnoinnin sähköisesti. Kolmanneksi, tulee huomioida verotus. Viron yritysverotus eroaa Suomen verotuksesta. Virossa yrityksen tuloista maksetaan veroa vasta, kun voittoa jaetaan omistajille. Neljänneksi, sinun on avattava yritystili virolaisessa pankissa. Tämäkin onnistuu sähköisesti e-Residency -kortin avulla. Viidenneksi, sinun on huolehdittava kirjanpidosta. Kirjanpito on mahdollista ulkoistaa esimerkiksi virolaiselle tilitoimistolle. Kuudenneksi, tulee ottaa huomioon yritystoiminnan laillisuus. Toiminnan tulee olla Viron lakien ja määräysten mukaista. Seitsemänneksi, on tärkeää muistaa, että yrityksen perustamiseen ja ylläpitoon liittyy kustannuksia, kuten rekisteröintimaksut, kirjanpidon kustannukset sekä mahdolliset toimitilavuokrat. Lopuksi, on hyvä muistaa, että yrityksen perustaminen vie aikaa ja vaatii huolellista suunnittelua.

Mikä on prosessi yrityksen perustamiselle Virossa?

Yrityksen perustaminen Virossa vaatii useita askeleita. Ensimmäinen askel on liiketoimintasuunnitelman laatiminen, jossa määritellään yrityksen toimiala, tavoitteet ja rahoitus. Seuraavaksi on valittava yritysmuoto, joka voi olla esimerkiksi osakeyhtiö (AS) tai yksityinen osakeyhtiö (OÜ). Yrityksen perustamiseen tarvitaan myös rekisteröintiosoite Virossa. Jos perustajalla ei ole osoitetta Virossa, hän voi käyttää virtuaalitoimiston palveluita. Seuraavaksi perustetaan yritys Viron kaupparekisterissä. Tämä voidaan tehdä joko sähköisesti e-asutuskortin avulla tai henkilökohtaisesti Viron kaupparekisterin toimistossa. Sähköinen perustaminen on nopeampi ja edullisempi vaihtoehto. Kaupparekisterissä tarvitaan seuraavat tiedot: yrityksen nimi, toimiala, osoite, osakepääoman määrä ja jakautuminen, hallituksen jäsenten nimet ja osoitteet sekä tilintarkastajan nimi ja osoite, jos yrityksellä on tilintarkastaja. Kun yritys on perustettu kaupparekisterissä, seuraava askel on avata yrityksen pankkitili. Pankkitilin avaaminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä pankissa. Lopuksi yrityksen on rekisteröidyttävä Viron verohallinnossa ja tarvittaessa myös Viron sosiaalivakuutusrahastossa. Koko prosessi yrityksen perustamisesta Virossa kestää noin 1-2 viikkoa, mutta sähköinen perustaminen voi nopeuttaa prosessia merkittävästi.

Miten yrityksen perustaminen Viroon eroaa yrityksen perustamisesta Suomessa?

Yrityksen perustaminen Viroon poikkeaa Suomessa perustamisesta monin tavoin. Ensinnäkin, Viron yrityksen perustaminen on nopeampaa ja usein edullisempaa kuin Suomessa. Lisäksi Viro tarjoaa yrityksille edullisen verotuksen, sillä siellä ei peritä voitonjakoveroa, jos voittoja ei jaeta. Tämä tarkoittaa, että yrityksen voitot voidaan sijoittaa takaisin yritykseen ilman ylimääräisiä kuluja. Viron sähköinen yritysrekisteröinti mahdollistaa yrityksen perustamisen etänä, mikä tekee prosessista entistä helpomman. Suomessa yrityksen perustaminen vaatii usein fyysisen läsnäolon ja prosessi on monimutkaisempi. Lisäksi Viro tarjoaa kansainvälisille yrittäjille EU:n sisämarkkinoiden edut, mutta ilman Suomen korkeampia elinkustannuksia.

Mikä on Virossa toimivan yrityksen verotus?

Viron yritysverotus on houkutteleva, sillä voitot ovat verottomia niin kauan kuin ne jäävät yritykseen. Eli niin kauan kuin yritys ei jaa voittojaan osinkoina, se ei maksa niistä veroa. Kun yritys jakaa voittonsa osinkoina, osingot verotetaan 20 prosentin suuruisella verolla. Lisäksi Virossa ei ole voitonjakoa koskevaa lähdeveroa, minkä vuoksi Viro on suosittu paikka perustaa yritys.

Mitä lainsäädännöllisiä vaatimuksia on yrityksen perustamisessa Viroon?

Yrityksen perustamiseksi Viroon tarvitaan useita lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Ensinnäkin, yrityksen perustamiseksi tarvitaan vähintään yksi osakas ja yksi hallituksen jäsen, jotka voivat olla samat henkilöt. Yrityksen perustamisasiakirjojen on oltava virolaisen notarin vahvistamia. Yrityksen perustamisprosessiin kuuluu myös yrityksen nimen valitseminen ja tarkistaminen, että se on ainutlaatuinen Virossa. Yrityksen on myös rekisteröidyttävä Viron kaupparekisteriin ja maksettava rekisteröintimaksu. Lisäksi yrityksen on laadittava säännöt, jotka määrittelevät yrityksen toiminnan ja hallinnon. Yrityksen on myös noudatettava Viron vero- ja kirjanpitolakeja. Jos yritys aikoo harjoittaa tiettyjä toimintoja, kuten rahoitus-, vakuutus- tai kiinteistöpalveluja, se saattaa tarvita erityisen luvan.

Mitä mahdollisuuksia ja haasteita yrityksen perustaminen Viroon tarjoaa?

Yrityksen perustaminen Viroon tarjoaa monia mahdollisuuksia. Yksi suurimmista eduista on matala yritysverotus. Viro ei peri yritysveroa, jos voittoja ei jaeta osinkoina, mikä voi tarjota merkittävää säästöä verrattuna Suomen verotukseen. Lisäksi yrityksen perustaminen on nopeaa ja helppoa, ja se voidaan tehdä kokonaan sähköisesti. Viro on myös osa EU:ta, joten yrityksellä on pääsy laajaan markkina-alueeseen.Haasteita voi kuitenkin myös olla. Vaikka yrityksen perustaminen on helppoa, sen ylläpitäminen ja hallinnointi voi vaatia paikallista asiantuntemusta, sillä lainsäädäntö ja byrokratia voivat erota Suomesta. Lisäksi yrityksen perustamiseen liittyy aina riskejä, ja markkinat voivat olla Virossa kilpaillumpia kuin Suomessa. Viimeisenä mainittakoon, että yrityksen perustamisessa ulkomaille liittyy aina myös kulttuurisia haasteita, jotka voivat vaikuttaa yrityksen menestykseen.

Jaa tämä artikkeli
Kerro kokemuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *