Kredita

Kredita kilpailuttaa yrityslainasi - täytä hakemus ja saat useita tarjouksia eri yrityslainaa myöntäviltä rahoituslaitoksilta.

11 min luku
Arvosana
3.9
Kredita
3000€ - 3000000€
1kk - 60kk
(3.9/5)
Tyyppi
Yrityslaina
Vaaditut tulot
Korko
Tapauskohtainen%
Tulojen tarkistus
Puhelinnumero
09 315 316 10
Kuinka nopeasti
1-2 vrk
Sähköposti
asiakaspalvelu@kredita.fi
Y-tunnus
3352012-5

Johdanto

Kredita on rahoituspalvelu, joka tarjoaa yrityslainoja erikokoisille ja eri toimialoilla toimiville yrityksille. Tämän arvostelun tarkoituksena on tarjota tietoa Kreditan lainapalveluista ja auttaa yrityksiä sekä niiden johdolle/omistajille ymmärtämään, miten he voivat hyödyntää Kreditan tarjoamia rahoitusratkaisuja.

Rahoituspalvelut

Lainatyypit

Kredita tarjoaa erilaisia rahoitusvaihtoehtoja yrityksille ja niiden johdolle/omistajille, jotta he voivat saada sopivan lainaratkaisun liiketoimintansa tarpeisiin. Yrityslainapalveluiden valikoimaan kuuluvat muun muassa:

 • Investointilaina: Tämä on tarkoitettu yrityksen laajentumiseen tai uusien projektien rahoittamiseen. Investointilainalla voidaan kattaa esimerkiksi uuden toimipisteen avaamiseen liittyvät kulut, koneiden tai laitteiden hankinta tai muiden pitkäaikaisten investointien toteuttaminen.
 • Toiminnan rahoitus: Tällä lainalla yritys voi turvata päivittäisen toimintansa rahoituksen ja kassavirran hallinnan. Toiminnan rahoitus voi auttaa esimerkiksi silloin, kun yritys odottaa saatavia asiakkailta tai haluaa maksaa laskujaan ajallaan.
 • Yrityskauppa- ja fuusiorahoitus: Yrityskauppa- ja fuusiorahoitus on suunniteltu auttamaan yrityksiä rahoittamaan yritysostoja tai fuusioita. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun yritys haluaa laajentaa toimintaansa hankkimalla kilpailijan tai täydentämään palveluvalikoimaansa ostamalla toisen alan yrityksen.
 • Kausiluotto: Kausiluotto on joustava rahoitusvaihtoehto, joka sopii erityisesti kausivaihtelusta kärsiville yrityksille. Se auttaa tasaamaan kassavirran vaihteluja esimerkiksi sesonkien aikana, kun tulot ja menot voivat vaihdella suuresti.

Ehdot

Kredita tarjoaa räätälöityjä lainaratkaisuja yrityksille, ja lainojen ehdot määritellään tapauskohtaisesti. Ehdot voivat vaihdella muun muassa lainasumman, takaisinmaksuajan ja vakuuksien perusteella. Yleensä ottaen Kreditan lainoissa voidaan löytää seuraavia ehtoja:

 • Lainasumma: Lainasummat voivat olla hyvin erilaisia riippuen yrityksen tarpeista ja luottokelpoisuudesta. Kredita pyrkii tarjoamaan joustavia ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidensa tarpeisiin.
 • Takaisinmaksuaika: Lainojen takaisinmaksuajat voivat vaihdella lyhytaikaisista (esim. 1-2 vuotta) pitkäaikaisiin (jopa 10 vuotta) riippuen lainatyypistä ja yrityksen kyvystä maksaa laina takaisin. Kredita pyrkii löytämään optimaalisen takaisinmaksuajan asiakkaan tarpeisiin ja taloudelliseen tilanteeseen perustuen.
 • Vakuudet ja takaajat: Yrityslainojen vakuudet voivat olla esimerkiksi kiinteistöjä, laitteita tai muita arvokkaita omaisuuseriä. Joissakin tapauksissa voi olla mahdollista saada lainaa ilman vakuuksia tai takaajia, mutta se voi vaikuttaa korkoon ja muihin ehtoihin.

Hakuprosessi

Kun yrityksesi on valinnut Kreditan yrityslainapalvelun ja olette perehtyneet tarjolla oleviin lainaehtoihin, seuraava askel on käynnistää hakuprosessi. Tässä osiossa käsitellään lainahakemuksen tekemistä ja Kreditan asiakaspalvelua.

Lainahakemuksen tekeminen

Kreditan lainahakemusprosessi on suunniteltu olemaan mahdollisimman yksinkertainen ja nopea, jotta yritykset voivat saada tarvitsemansa rahoituksen ilman viivytyksiä. Hakuprosessi alkaa täyttämällä lainahakemuslomake Kreditan verkkosivustolla. Lomakkeessa kysytään perustietoja yrityksestäsi, kuten yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala ja perustamisvuosi. Lisäksi sinun tulee ilmoittaa haettavan lainan määrä ja käyttötarkoitus.

Hakemuksen täyttämisen jälkeen Kredita käsittelee sen ja arvioi yrityksesi rahoitustarpeet sekä luottokelpoisuuden. Tähän voi sisältyä tarkastelu yrityksen taloudellisesta historiasta, nykyisestä tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Tämä auttaa Kreditaa päättämään, millaisella lainalla ja ehdoilla he voivat auttaa yritystäsi parhaiten.

Asiakaspalvelu

Kreditan asiakaspalvelu on tärkeä osa hakuprosessia, sillä se tarjoaa tukea ja neuvontaa yrityksille koko lainanhakuprosessin ajan. Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostitse tai puhelimitse, jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua lainahakemuksen täyttämisessä tai muissa asioissa. Kreditan asiantuntijat voivat antaa neuvoja esimerkiksi sopivan lainamäärän valinnassa, maksuaikataulujen suunnittelussa ja mahdollisten vakuuksien arvioinnissa.

Hyvä asiakaspalvelu on tärkeää myös hakemuksen jättämisen jälkeen. Kun saat Kreditalta rahoitustarjouksen, voit keskustella heidän kanssaan tarjouksen yksityiskohdista ja tehdä tarvittaessa muutoksia ennen sopimuksen allekirjoittamista. Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita laina-ajan aikana, voit aina kääntyä Kreditan asiakaspalvelun puoleen saadaksesi apua ja ohjeita.

Kustannukset

Korko

Kredita tarjoaa yrityslainoja kilpailukykyisillä koroilla, jotka määrittyvät lainanhakijan yrityksen riskiprofiilin ja lainan ehtojen perusteella. Yleensä korot vaihtelevat välillä [esimerkiksi 4-12 %], mutta ne voivat olla yksilöllisiä jokaiselle hakijalle. On tärkeää huomata, että korko voi olla kiinteä tai vaihtuva, ja sen määräytymiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten luottoluokitus, laina-aika ja mahdolliset vakuudet.

Mahdolliset lisäkulut

Kredita pyrkii pitämään lainanhoitokulut mahdollisimman alhaisina ja läpinäkyvinä asiakkaille. Mahdollisia lisäkuluja voivat olla esimerkiksi avausmaksu, joka kattaa lainahakemuksen käsittelyn ja arvioinnin, sekä kuukausittainen tilinhoitomaksu. Näiden kulujen suuruus riippuu useista tekijöistä, kuten lainasummasta ja -ajasta. Joissakin tapauksissa voi myös olla muita maksuja, kuten ylimääräisten lyhennyserien tai ennenaikaisten takaisinmaksujen käsittelymaksuja. Kredita informoi näistä mahdollisista kuluista lainatarjouksen yhteydessä, jotta yritykset voivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen ennen lainan hyväksymistä.

Maksuaikataulujen noudattamisen tärkeys korostuu, sillä myöhästyneistä maksuista voi seurata lisämaksuja ja vaikutuksia yrityksen luottokelpoisuuteen. Kredita haluaa kuitenkin auttaa yrityksiä vaikeissa tilanteissa, joten on suositeltavaa olla yhteydessä asiakaspalveluun, jos maksuvaikeuksia ilmenee.

Vaatimukset

Kredita asettaa tietyt vaatimukset yrityksille ja niiden johdolle/omistajille, jotka haluavat hakea yrityslainaa. Näiden vaatimusten tarkoituksena on varmistaa, että lainanhakija on luotettava ja kykenee maksamaan lainan takaisin sovitussa ajassa. Seuraavassa käsitellään Kreditan asettamia vaatimuksia luottokelpoisuuden, vakuuksien ja takaajien osalta.

Luottokelpoisuus

Yrityksen ja sen johdon/omistajien luottokelpoisuus on tärkeä tekijä Kreditan arvioinnissa. Luottokelpoisuutta mitataan muun muassa yrityksen taloudellisten tunnuslukujen, maksuhistorian ja muiden rahoituslaitosten antamien luottoarvioiden perusteella. Kredita saattaa myös tarkastella yrityksen toimialaa ja markkinatilannetta arvioidessaan luottokelpoisuutta. Hyvä luottokelpoisuus on edellytys sille, että yritys voi saada lainaa Kreditasta.

Vakuudet ja takaajat

Kredita voi vaatia yrityslainalle vakuuksia tai takaajia riippuen lainasummasta, takaisinmaksuajasta ja yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Vakuudet voivat olla esimerkiksi kiinteistöjä, yrityksen irtaimistoa tai arvopapereita. Takaajana voi toimia joko yksityishenkilö tai yritys, joka sitoutuu vastaamaan lainasta, mikäli lainanhakija ei pysty hoitamaan velvoitteitaan. Kreditan vaatimat vakuudet ja takaajat vaihtelevat tapauskohtaisesti, mutta niiden tarkoituksena on aina varmistaa lainan takaisinmaksu.

Yrityksen ja sen johdon/omistajien on tärkeää olla tietoisia Kreditan asettamista vaatimuksista ennen lainahakemuksen tekemistä. Näin he voivat varautua tarvittaviin dokumentteihin ja selvityksiin sekä arvioida omia mahdollisuuksiaan saada lainaa. Hyvä valmistautuminen ja realistinen käsitys yrityksen luottokelpoisuudesta auttavat sujuvoittamaan hakuprosessia ja parantamaan mahdollisuuksia saada rahoitusta Kreditasta.

Asiakaskokemukset

Asiakaskokemukset ovat tärkeitä tekijöitä, kun yritykset ja niiden johto/omistajat harkitsevat rahoituspalveluiden käyttöä. Seuraavaksi käsittelemme Kreditan asiakkaiden kokemuksia palvelujen tyytyväisyyden ja luotettavuuden näkökulmasta.

Tyytyväisyys palveluihin

Kreditan asiakkaat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä tarjottuihin yrityslainapalveluihin. Monet asiakkaat arvostavat erityisesti nopeaa ja joustavaa hakuprosessia sekä selkeitä lainaehtoja, jotka helpottavat päätöksentekoa. Lisäksi asiakkaat ovat kiitelleet Kreditan ammattimaista ja asiantuntevaa henkilökuntaa, joka on auttanut heitä löytämään sopivan rahoitusratkaisun yrityksensä tarpeisiin.

Luotettavuus

Kredita on tunnettu luotettavana rahoituspalveluntarjoajana, joka pitää asiakaslupauksensa ja noudattaa sovittuja ehtoja. Yrityksen asiakkaat voivat luottaa siihen, että saamansa lainatarjous vastaa heidän odotuksiaan eikä sisällä piilokuluja tai epäselviä ehtoja. Kreditan avoimuus ja rehellisyys auttavat rakentamaan luottamusta asiakkaiden keskuudessa ja varmistavat, että yrityksen maine pysyy vahvana.

On kuitenkin hyvä huomata, että jokaisen yrityksen kokemukset voivat vaihdella, ja siksi on tärkeää tutkia eri lähteistä saatavia asiakaskokemuksia ennen päätöksentekoa. Tämän lisäksi suosittelemme yrityksen johdolle/omistajille keskustelemaan muiden samankaltaisten yritysten kanssa, jotka ovat käyttäneet Kreditan palveluita saadakseen parhaan mahdollisen kuvan siitä, mitä voidaan odottaa yhteistyöltä Kreditan kanssa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Kredita ja miten se voi auttaa yritystäni saamaan lainaa?

Kredita on yrityslainapalvelu, joka tarjoaa rahoitusratkaisuja yrityksille eri tilanteissa. Kreditan avulla voit hakea lainaa verkossa, vertailla eri lainantarjoajien ehtoja ja löytää parhaiten sopivan rahoitusvaihtoehdon yrityksellesi. Kredita tekee yhteistyötä useiden luotettavien rahoittajien kanssa, jotta yrityksesi saa mahdollisimman edullisen ja joustavan lainaratkaisun.

Millaisia lainavaihtoehtoja Kredita tarjoaa yritykselleni?

Kredita tarjoaa monipuolisia lainavaihtoehtoja erilaisille yrityksille. Lainavaihtoehdot voivat sisältää esimerkiksi yrityslainojen lisäksi käyttöpääomalainaa, investointilainaa, factoring-palveluita tai muita rahoitusmuotoja. Kredita auttaa löytämään juuri sinun yrityksellesi sopivan rahoitusratkaisun sen hetkisiin tarpeisiin.

Mitkä ovat Kreditan lainahakemuksen kriteerit?

Kredita haluaa tarjota rahoitusta mahdollisimman monelle yritykselle. Yleiset kriteerit lainanhakijoille ovat esimerkiksi se, että yrityksen tulee olla Suomessa rekisteröity ja sillä tulee olla voimassa oleva Y-tunnus. Lisäksi yrityksen tulee olla toiminut vähintään yhden tilikauden ja sillä tulee olla riittävä liikevaihto lainan takaisinmaksuun.

Miten Kredita eroaa perinteisistä pankkilainoista?

Kredita on moderni ja joustava yrityslainapalvelu, joka eroaa perinteisistä pankkilainoista muun muassa nopeudellaan ja helppokäyttöisyydellään. Kreditan kautta haet lainaa verkossa ilman takaajia tai vakuuksia, ja saat usein päätöksen samana päivänä. Kredita tekee yhteistyötä myös muiden rahoittajien kanssa, joten voit löytää parhaan rahoitusvaihtoehdon juuri sinun yrityksellesi.

Voinko neuvotella Kreditan kanssa lainatarjouksen ehdoista?

Kyllä, Kredita haluaa tarjota juuri sinun yrityksellesi sopivan rahoitusratkaisun, joten voit keskustella Kreditan asiantuntijoiden kanssa lainatarjouksen ehdoista ja pyytää tarvittaessa muutoksia. Kredita on joustava kumppani yrityslainojen hakemisessa ja auttaa mielellään löytämään parhaan ratkaisun yrityksesi tarpeisiin.

Yhteenveto

Kredita tarjoaa yrityslainapalveluita erikokoisille ja eri toimialoilla toimiville yrityksille, joiden tarkoituksena on auttaa niitä rahoittamaan kasvuaan, investointejaan tai muita tarpeitaan. Tässä osiossa käymme läpi Kreditan tarjoamien yrityslainapalveluiden vahvuudet ja heikkoudet, sekä annamme suosituksia siitä, kenelle nämä palvelut sopivat parhaiten.

Vahvuudet:

 • Joustavat lainatyypit: Kredita tarjoaa useita erilaisia lainavaihtoehtoja yrityksille, mikä mahdollistaa räätälöidyn ratkaisun kunkin yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin.
 • Hakuprosessi: Kreditan hakuprosessi on helppo ja nopea, mikä säästää aikaa ja vaivaa verrattuna perinteisiin pankkilainoihin.
 • Asiakaspalvelu: Kredita panostaa asiakaspalveluunsa, joka auttaa yrityksiä löytämään parhaan rahoitusvaihtoehdon ja neuvoo lainanhakuprosessissa.

Heikkoudet:

 • Korko: Kreditan korkotaso voi olla korkeampi kuin perinteisissä pankkilainoissa, mikä voi aiheuttaa lisäkustannuksia yrityksille.
 • Vaatimukset: Kredita asettaa tietyt luottokelpoisuusvaatimukset lainanhakijoille, mikä voi rajoittaa palvelun saatavuutta kaikille yrityksille.

Kenelle sopii?
Kreditan yrityslainapalvelut sopivat erityisen hyvin sellaisille yrityksille, jotka etsivät joustavaa ja nopeasti saatavilla olevaa rahoitusvaihtoehtoa. Palvelu on ihanteellinen esimerkiksi kasvuyrityksille, jotka tarvitsevat rahoitusta laajentumiseen tai investointeihin, sekä pk-yrityksille, joilla ei ole mahdollisuutta saada perinteistä pankkilainaa.

Suositukset:

 • Tutustu Kreditan lainavaihtoehtoihin huolellisesti ja vertaile niitä muihin markkinoilla oleviin yrityslainapalveluihin löytääksesi parhaiten omaan tilanteeseesi sopivan vaihtoehdon.
 • Varmista, että yritykselläsi on riittävä maksukyky ja luottokelpoisuus ennen lainahakemuksen tekemistä.
 • Ota yhteyttä Kreditan asiakaspalveluun, jos tarvitset apua lainavaihtoehtojen valinnassa tai hakuprosessissa.

Kredita tarjoaa monipuolisia yrityslainapalveluita, joiden avulla yritykset voivat rahoittaa kasvuaan ja investointejaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että Kreditan palvelut sopivat parhaiten yrityksille, jotka arvostavat joustavuutta ja nopeaa lainanhakuprosessia.

Arvosana
3.9
Yhteensä 3.9 / 5
Jaa tämä artikkeli
Kerro kokemuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *