Lainaa uudelle yritykselle

Uuden yrityksen rahoituksen hankkiminen voi tuntua haastavalta, mutta vaihtoehtoja on silti useita.

Yrityslainapalvelut
21 min luku

Rahoitusvaihtoehdot uudelle yritykselle

Uuden yrityksen perustaminen vaatii usein rahoitusta, jotta liiketoiminta saadaan käyntiin ja kasvamaan. Rahoituksen hankkiminen uudelle yritykselle voi olla haastavaa, mutta onneksi on olemassa monia erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, joista yrittäjät voivat valita. Tässä osiossa käsitellään kolmea keskeistä rahoitusmuotoa: omistajien sijoitukset, lähipiirin lainat ja sijoitukset sekä yrittäjän henkilökohtaiset lainat.

1.

4.2 / 5

Lainaa jopa 10000000€

2.

3.9 / 5

Lainaa jopa 3000000€

3.

3.8 / 5

Lainaa jopa 100000€

4.

3.4 / 5

Lainaa jopa 350000€

5.

3.3 / 5

Lainaa jopa 250000€

6.

3.1 / 5

Lainaa jopa 10000€

7.

3 / 5

Lainaa jopa 200000€

Omistajien sijoitukset

Yksi tapa rahoittaa uusi yritys on omistajien oma sijoitus. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen perustaja tai perustajat laittavat omaa rahaa yritykseen. Omistajan sijoitus voi tulla esimerkiksi säästöistä, myymällä omaisuutta tai varaamalla osan palkasta yrityksen kassaan. Omistajien sijoitukset ovat yleensä ensimmäinen vaihtoehto rahoituksen hankkimiseksi, sillä ne osoittavat sitoutumista liiketoimintaan ja vakuuttavat muita mahdollisia rahoittajia siitä, että yrittäjä on valmis ottamaan riskiä ja investoimaan omaa rahaa yritykseen. Ennenkö haet lainaa uudelle yritykselle, kannattaa pohtia pystyisitkö itse sijoittamaan rahat ilman lainaamista.

Lähipiirin lainat ja sijoitukset

Toinen vaihtoehto rahoituksen hankkimiseksi ovat lähipiirin lainat ja sijoitukset. Lähipiiriin kuuluvat esimerkiksi perheenjäsenet, sukulaiset, ystävät ja tuttavat. Lähipiiriltä saatava rahoitus voi olla joko lahjoja, lainoja tai osakassijoituksia yritykseen. Lainat tulee dokumentoida kirjallisesti ja niiden ehdoista, kuten takaisinmaksuajoista ja koroista, tulee sopia selkeästi. Osakassijoituksissa taas lähipiiri saa vastineeksi omistusosuuden yrityksestä.

Lähipiirin rahoitus on usein helpompi ja nopeampi tapa saada rahoitusta verrattuna ulkopuolisiin rahoittajiin, sillä läheiset ihmiset tuntevat yrittäjän ja luottavat hänen kykyihinsä. Kuitenkin on tärkeää huomioida, että lähipiiriltä saatava rahoitus voi vaikuttaa henkilökohtaisiin suhteisiin, erityisesti jos yritys ei menesty odotusten mukaan. Joka tapauksessa kannattaa mahdollisuuksien mukaan kysellä lainaa uudelle yritykselle myös lähipiiristä.

Yrittäjän henkilökohtaiset lainat

Kolmas rahoitusvaihtoehto kun tarvitaan lainaa uudelle yritykselle, ovat yrittäjän ottamat henkilökohtaiset lainat. Yrittäjä voi hakea esimerkiksi kulutusluottoa tai pankkilainaa, joka on tarkoitettu yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen. Tällöin yrittäjä ottaa lainan omiin nimiinsä ja vastaa siitä henkilökohtaisesti.

Henkilökohtaisten lainojen etuna on se, että niiden hakeminen on usein nopeampaa kuin erilaisten yrityslainojen saaminen uudelle yritykselle. Lisäksi yrittäjä ei joudu luovuttamaan osuutta yrityksestään rahoittajalle. Haittapuolena on kuitenkin se, että yrittäjän oma taloudellinen tilanne ja luottotiedot vaikuttavat lainansaantiin ja mahdollisiin lainaehtoihin. Lisäksi yrittäjän oma talous ja yrityksen talous sekoittuvat helpommin, mikä voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi verojen ja muiden velvoitteiden hoitamisessa.

Uuden yrityksen rahoituksen hankkiminen vaatii huolellista suunnittelua ja perehtymistä eri vaihtoehtoihin. On tärkeää löytää itselle sopivin rahoitusmuoto ja tehdä realistisia arvioita yrityksen taloudellisista tarpeista ja mahdollisuuksista, ennenkö hakee lainaa uudelle yritykselle.

Yrityslainat uusille yrityksille

Yrityslainat ovat yksi keskeinen rahoitusmuoto uusille yrityksille, ja niitä on monenlaisia tarpeisiin ja tilanteisiin sopivia. Tässä osiossa käsitellään yrityslainaa uudelle yritykselle sekä siihen liittyvää prosessia ja vaatimuksia.

Uuden yrityksen rahoitus

Starttirahat ja alkuvaiheen lainat

Starttirahat ja alkuvaiheen lainat on suunniteltu auttamaan uusia yrityksiä saamaan toimintansa käyntiin. Näiden lainojen avulla yrittäjät voivat kattaa esimerkiksi investointeja, markkinointikustannuksia tai muita alkuun liittyviä menoja. Starttirahoituksen saaminen voi edellyttää liiketoimintasuunnitelman esittämistä, jossa osoitetaan yrityksen kannattavuus ja kasvumahdollisuudet.

Käyttöpääomalainat

Käyttöpääomalainat ovat tarkoitettu kattamaan yrityksen päivittäisiä kuluja, kuten palkkoja, vuokria ja materiaaleja. Nämä lainat ovat usein lyhytaikaisempia kuin investointilainat, ja niiden korot voivat olla korkeampia johtuen suuremmasta riskistä rahoittajan näkökulmasta. Käyttöpääomalainojen hakeminen edellyttää yleensä selkeää kuvaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja kyvystä maksaa laina takaisin.

Investointilainat

Investointilainoilla yritykset voivat kattaa suurempia hankintoja, kuten laitteita, kiinteistöjä tai muita pitkäaikaisia investointeja. Investointilainat ovat usein pidempiaikaisia kuin käyttöpääomalainat, ja niiden korot voivat olla matalampia johtuen vakuuksien käytöstä ja paremmasta takaisinmaksukyvystä. Investointilainan saaminen vaatii yleensä vakuuksien esittämistä sekä liiketoimintasuunnitelman ja taloudellisten ennusteiden laatimista. Lainaa yrityskauppaa varten on myös investointiin suunnattu laina.

Vakuudelliset ja vakuudettomat yrityslainat

Vakuudelliset yrityslainat edellyttävät jonkinlaista vakuutta, kuten kiinteistöjä, laitteita tai arvopapereita, joiden arvo on yhteydessä lainasummaan. Vakuudellisten lainojen etuna on usein matalammat korot ja pidemmät maksuajat verrattuna vakuudettomiin lainoihin. Vakuudettomat yrityslainat eivät vaadi vakuuksia, mutta niiden korot voivat olla korkeampia ja maksuajat lyhyempiä johtuen suuremmasta riskistä rahoittajan näkökulmasta. Vakuudettomien lainojen saaminen edellyttää usein hyvää luottokelpoisuutta sekä vakuuttavaa liiketoimintasuunnitelmaa. On yleensä järkevämpää hakea vakuudetonta lainaa uudelle yritykselle, sillä vakuuksien antaminen voi aloitusvaiheessa olla haastavaa.

Rahoituslaitosten tarjoamat lainavaihtoehdot

Rahoituslaitokset ovat tärkeitä kumppaneita uuden yrityksen rahoituksen hankkimisessa varsinkin kun etsii lainaa uudelle yritykselle netistä. Monet eri rahoituslaitokset, kuten pankit, rahoitusyhtiöt ja vertaislainapalvelut tarjoavat monipuolisia lainavaihtoehtoja, jotka voivat auttaa sinua saamaan tarvitsemasi rahoituksen yrityksesi perustamiseen ja kasvuun. Tässä osiossa käsitellään näitä erilaisia vaihtoehtoja yksityiskohtaisesti.

Pankkien tarjoamat lainat

Pankit ovat perinteisiä rahoituslaitoksia, jotka tarjoavat useita lainatyyppejä uusille yrityksille. Pankkilainojen saaminen voi olla haastavaa uudelle yritykselle ilman vakuuksia tai takauksia, mutta ne ovat usein edullisia ja joustavia ratkaisuja pitkällä aikavälillä. Pankkilainoja ovat esimerkiksi:

  • Käyttöpääomalainat: Nämä lainat on tarkoitettu lyhytaikaiseen rahoitukseen ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi ostojen tekemiseen, asiakkaiden laskujen maksamiseen tai muihin päivittäisiin yritystoiminnan kuluihin.
  • Investointilainat: Investointilainoja voidaan käyttää suurempien hankintojen, kuten koneiden, laitteiden tai kiinteistöjen ostamiseen. Nämä lainat ovat yleensä pidempiaikaisia ja niillä on usein alhaisempi korko kuin käyttöpääomalainoilla.
  • Vakuudelliset ja vakuudettomat yrityslainat: Vakuudelliset lainat vaativat jonkinlaisen vakuuden, kuten kiinteistön tai yrityksen omaisuuden, joka takaa lainan maksun. Vakuudettomissa lainoissa ei ole tällaista vaatimusta, mutta ne saattavat olla vaikeampia saada ja niiden korot voivat olla korkeampia.

Rahoitusyhtiöiden tarjoamat lainat

Rahoitusyhtiöt ovat erikoistuneet rahoituspalveluita tarjoavia laitoksia, jotka voivat myös tarjota lainoja uusille yrityksille. Rahoitusyhtiöiden etuna on usein se, että ne voivat rahoittaa erityyppisiä hankkeita ja yrityksiä sekä tarjota räätälöityjä rahoitusratkaisuja. Rahoitusyhtiöiden lainavaihtoehtoihin kuuluvat muun muassa:

  • Leasingrahoitus: Leasingrahoituksella yritys voi hankkia käyttöönsä tarvitsemansa laitteet ja koneet ilman, että sen tarvitsee ostaa niitä omaksi. Tämä voi olla hyödyllinen vaihtoehto erityisesti kalliiden laitteiden hankintaan.
  • Factoring-rahoitus: Factoring on rahoitusmuoto, jossa yritys myy saatavansa eli asiakkailtaan saamansa laskut rahoitusyhtiölle. Tällä tavoin yritys saa nopeasti rahaa käyttöönsä ja välttyy luottotappioilta.
  • Takaukset ja vakuudet: Rahoitusyhtiöt voivat myös antaa takauksia ja vakuuksia muiden rahoitustarjoajien myöntämille lainoille, mikä helpottaa lainansaantia uusilta yrityksiltä.

Vertaislainapalvelut ja joukkorahoitus

Vertaislainapalvelut ja joukkorahoitus ovat moderneja rahoitusmuotoja, jotka perustuvat suoraan sijoittajien ja lainanhakijoiden väliseen yhteistyöhön. Näissä palveluissa yksityishenkilöt tai institutionaaliset sijoittajat voivat lainata rahaa suoraan yrityksille tai yrittäjille ilman perinteisen rahoituslaitoksen välikäsivarren roolia. Vertaislainapalvelujen ja joukkorahoituksen etuna on usein nopeampi ja joustavampi lainanhakuprosessi sekä mahdollisuus hankkia rahoitusta myös erikoisempia projekteja varten.

  • Vertaislainat: Vertaislainapalveluissa yksityishenkilöt ja institutionaaliset sijoittajat voivat sijoittaa rahaa suoraan yrityksiin tai yrittäjiin, jotka etsivät rahoitusta. Lainanhakija määrittelee itse lainansa koron ja ehdot, ja sijoittajat valitsevat, mihin kohteisiin he haluavat sijoittaa.
  • Joukkorahoitus: Joukkorahoitus on rahoitusmuoto, jossa yritys kerää rahaa suurelta joukolta ihmisiä pieninä summia kerrallaan. Joukkorahoituksen avulla voi hankkia pääomaa esimerkiksi uuden tuotteen lanseeraukseen, projektin toteuttamiseen tai muuhun tarpeeseen. Joukkorahoitusta voi olla monenlaista, kuten ennakkoon tilattavien tuotteiden myynti, osakepohjainen joukkorahoitus tai lainapohjainen joukkorahoitus.

Apurahat, avustukset ja tuet uusille yrityksille

Uuden yrityksen perustaminen voi olla haastavaa, erityisesti rahoituksen löytämisen osalta. Onneksi on olemassa useita apurahoja, avustuksia ja tukia, joiden avulla voit saada lisärahoitusta yrityksesi kasvun ja kehittymisen tueksi. Tässä osiossa käymme läpi joitain keskeisiä rahoitusmahdollisuuksia uusille yrityksille.

Yrittäjän starttiraha

Yrittäjän starttiraha on yksi tunnetuimmista rahoitusmuodoista aloittaville yrittäjille Suomessa. Se on valtion myöntämä tuki, jonka tarkoituksena on auttaa uusia yrittäjiä aloittamaan liiketoimintansa sekä edistää työllisyyttä ja taloudellista kasvua. Starttirahaa voidaan hakea esimerkiksi TE-toimistolta tai ELY-keskuksesta. Rahan saamiseksi sinun tulee laatia liiketoimintasuunnitelma ja täyttää tietyt ehdot, kuten olla kokoaikainen yrittäjä ja olla rekisteröitynyt ennakkoperintärekisteriin.

Innovaatiorahoitus

Innovaatiorahoitus on tarkoitettu uusille yrityksille, jotka kehittävät innovatiivisia tuotteita, palveluita tai liiketoimintamalleja. Tällaisia rahoituslähteitä voivat olla esimerkiksi Business Finlandin tarjoamat rahoitusohjelmat, kuten Tempo- ja tutkimusrahoitus. Näiden ohjelmien avulla voit saada rahaa tuotekehitykseen, markkinointiin ja muihin liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin toimiin. Hakemuksen tekeminen edellyttää myös tässä tapauksessa liiketoimintasuunnitelman laatimista sekä yrityksen innovaatio- ja kasvupotentiaalin osoittamista.

Lue lisää innovaatiorahoituksesta: https://tem.fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiorahoitus

ELY-keskusten tarjoamat avustukset ja tuet

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) tarjoavat useita erilaisia avustuksia ja tukia uusille yrityksille. Näitä ovat esimerkiksi:

Yrityksen kehittämisavustus: Tuki on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa, kehittyä ja parantaa kilpailukykyään. Avustusta voi hakea mm. investointeihin, koulutukseen, markkinointiin ja kansainvälistymiseen liittyviin hankkeisiin.

Energia-avustus: Tuki on suunnattu yrityksille, jotka haluavat parantaa energiatehokkuuttaan tai siirtyä uusiutuvan energian käyttöön. Avustusta voi hakea esimerkiksi energiakatselmukseen, investointeihin ja energiansäästötoimenpiteisiin.

Maaseudun kehittämisrahoitus: Tuki on tarkoitettu maaseutuyrittäjille, jotka haluavat kehittää ja laajentaa liiketoimintaansa. Rahoitusta voi hakea esimerkiksi investointeihin, koulutukseen, työllistämiseen ja monipuolistamishankkeisiin.

Rahoituksen hakeminen ELY-keskuksista edellyttää myös liiketoimintasuunnitelman laatimista sekä projektisuunnitelman esittämistä. Hakuprosessi voi olla melko kilpailtu, joten huolellinen valmistautuminen ja hyvän hakemuksen tekeminen on tärkeää.

Näiden lisäksi on olemassa muita julkisia rahoituslähteitä sekä yksityisiä säätiöitä ja rahastoja, jotka voivat tarjota apurahoja tai avustuksia uusille yrityksille tietyillä toimialoilla tai erityisissä kehittämishankkeissa. Kannattaa siis selvittää tarkasti, mitä rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla juuri sinun yrityksellesi ja hakea niitä aktiivisesti.

Eri yritysmuotojen rahoitusvaihtoehdot

Eri yritysmuodoilla on omat rahoitusmahdollisuutensa ja haasteensa. Tässä kappaleessa käsitellään toiminimen, osakeyhtiön sekä kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön rahoitusvaihtoehtoja.

Toiminimen rahoitusmahdollisuudet

Toiminimi on yksinkertainen yritysmuoto, jossa yrittäjä vastaa yrityksen veloista henkilökohtaisesti. Toiminimelle on tyypillistä, että sen perustamiskustannukset ovat alhaiset, mutta tästä johtuen sen rahoitusmahdollisuudet voivat olla rajallisemmat kuin muilla yritysmuodoilla, vaikkakin lainaa toiminimelle onnistuu myös netistä.

Omistajan sijoitukset: Toiminimen rahoituksen pääasiallinen lähde on usein yrittäjän oma sijoitus. Yrittäjä voi sijoittaa yritykseen omaa pääomaansa tai hankkia lainaa henkilökohtaisesti.

Yrittäjän henkilökohtaiset lainat: Toiminimi ei voi ottaa lainaa yrittäjälle suoraan, mutta yrittäjä voi hakea henkilökohtaista lainaa ja käyttää saadut varat yrityksen toimintaan. Tällöin yrittäjän tulisi huomioida, että hän vastaa lainasta henkilökohtaisesti.

Starttiraha: Toiminimelle voidaan myöntää starttirahaa, joka on tarkoitettu uuden yrityksen alkuvaiheen rahoitukseen. Starttiraha on veronalaista tuloa yrittäjälle ja sen saaminen edellyttää hyväksyttyä liiketoimintasuunnitelmaa.

Lainaa uudelle toiminimelle on yleensä mahdollista vain yrittäjälainan muodossa.

Osakeyhtiön rahoitusmahdollisuudet

Osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö, jolla on oma pääoma ja joka vastaa veloistaan vain sijoitetun pääoman määrään asti. Osakeyhtiöllä on laajemmat rahoitusmahdollisuudet kuin toiminimellä, vaikka hakisitkin lainaa uudelle osakeyhtiölle.

Osakkeiden myynti: Osakeyhtiö voi hankkia rahoitusta myymällä omistajille tai ulkopuolisille sijoittajille osakkeita, jotka edustavat osuutta yrityksen omistuksesta.

Lainat: Osakeyhtiö voi hakea vakuudellisia tai vakuudettomia lainoja rahoituslaitoksilta tai muilta yrityksiltä. Lainojen saanti riippuu usein yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja liiketoimintasuunnitelmasta. Hae lainaa osakeyhtiölle täällä.

Joukkorahoitus: Osakeyhtiö voi hankkia rahoitusta joukkorahoituspalveluiden kautta, jossa useat yksityishenkilöt tai yritykset sijoittavat pieniä summia yrityksen toimintaan. Joukkorahoituksen muotoja ovat esimerkiksi lainapohjainen, osakepohjainen ja ennakkotilauspohjainen joukkorahoitus.

Apurahat ja tuet: Osakeyhtiö voi hakea julkisia avustuksia ja tukia esimerkiksi innovaatioprojekteihin, kansainvälistymiseen tai investointeihin. Näitä rahoituslähteitä ovat esimerkiksi ELY-keskusten tarjoamat avustukset ja EU-rahoitus.

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön rahoitusmahdollisuudet

Kommandiittiyhtiössä ja avoimessa yhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yrityksen veloista henkilökohtaisesti. Tämän vuoksi niiden rahoitusmahdollisuudet voivat olla rajallisemmat kuin osakeyhtiöllä, mutta laina uudelle kommandiittiyhtiöllekin pitäisi olla mahdollista saada.

Yhtiömiesten sijoitukset: Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön pääasiallinen rahoituslähde on yleensä yhtiömiesten omat sijoitukset. Vastuunalaiset yhtiömiehet voivat sijoittaa yritykseen omaa pääomaansa tai hankkia lainaa henkilökohtaisesti.

Yrittäjän henkilökohtaiset lainat: Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet voivat hakea henkilökohtaista lainaa ja käyttää saadut varat yrityksen toimintaan. Tällöin heidän tulisi huomioida, että he vastaavat lainasta henkilökohtaisesti.

Starttiraha: Kommandiittiyhtiölle ja avoimelle yhtiölle voidaan myöntää starttirahaa, joka on tarkoitettu uuden yrityksen alkuvaiheen rahoitukseen. Starttiraha on veronalaista tuloa vastuunalaisille yhtiömiehille ja sen saaminen edellyttää hyväksyttyä liiketoimintasuunnitelmaa.

Lainat: Kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö voivat hakea vakuudellisia tai vakuudettomia lainoja rahoituslaitoksilta tai muilta yrityksiltä. Lainojen saanti riippuu usein yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja liiketoimintasuunnitelmasta.

Joukkorahoitus: Myös kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt voivat hankkia rahoitusta joukkorahoituspalveluiden kautta. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto, jos yrityksellä on innovatiivinen liikeidea tai vahva asiakaskunta.

Lainanhakuprosessi uudelle yritykselle

Lainanhakuprosessi voi olla monimutkainen ja aikaa vievä, mutta se on välttämätön askel uuden yrityksen rahoituksen saamiseksi. Tässä osiossa käsitellään lainanhakuprosessin eri vaiheita, kuten lainahakemuksen valmistelua, liiketoimintasuunnitelman ja taloudellisten ennusteiden laatimista sekä lainaneuvotteluja ja sopimuksen solmimista.

1. Lainahakemuksen valmistelu

Ennen kuin haet lainaa uudelle yrityksellesi, sinun tulee valmistella huolellisesti lainahakemus. Lainahakemuksessa tulee esittää yrityksen perustiedot, kuten yritysmuoto, toimiala, Y-tunnus ja yhteystiedot. Lisäksi hakemuksessa tulee kuvata yrityksen liiketoimintaidea, markkinatilanne ja kilpailijat sekä arvioitu rahoitustarve ja käyttötarkoitus.

Hakemuksessa kannattaa myös korostaa yrityksen vahvuuksia ja kasvumahdollisuuksia sekä yrittäjän omaa osaamista ja kokemusta alalta. Tämä auttaa rahoituslaitosta arvioimaan yrityksen kykyä selviytyä velvoitteistaan ja saavuttaa tavoitteensa.

2. Liiketoimintasuunnitelman ja taloudellisten ennusteiden laatiminen

Liiketoimintasuunnitelma on keskeinen osa lainaa uudelle yritykselle hakiessasi, sillä se kertoo rahoituslaitokselle yrityksen tavoitteista, strategioista ja resursseista. Liiketoimintasuunnitelmassa tulee kuvata muun muassa yrityksen tuotteet tai palvelut, asiakas- ja markkinasegmentit, myynti- ja markkinointikanavat sekä toimitusketju. Lisäksi suunnitelmassa tulee esittää konkreettiset tavoitteet ja mittarit niiden seurantaan.

Taloudelliset ennusteet ovat myös tärkeä osa lainanhakuprosessia, sillä ne antavat rahoituslaitokselle käsityksen yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja kannattavuudesta. Taloudellisiin ennusteisiin kuuluvat muun muassa tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma sekä tunnuslukujen analyysi. Ennusteissa tulee ottaa huomioon liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät sekä niiden vaikutus yrityksen talouteen.

3. Lainaneuvottelut ja sopimuksen solmiminen

Kun olet valmistellut lainahakemuksen ja liiketoimintasuunnitelman, on aika ottaa yhteyttä rahoituslaitoksiin ja aloittaa neuvottelut lainasta. Neuvotteluissa tulee esitellä yrityksen liiketoimintaidea ja perustella miksi yritys tarvitsee lainaa sekä miten se aikoo käyttää rahoituksen. Lisäksi sinun tulee esittää taloudelliset ennusteet ja kertoa, miten aiot varmistaa yrityksen kannattavuuden ja velkojen takaisinmaksun – tämä on erityisen tärkee, kun hakee lainaa uudelle yritykselle.

Neuvottelujen aikana saatetaan vaatia lisätietoja tai selvityksiä, joten ole valmis vastaamaan niihin nopeasti ja asiantuntevasti. Kun olette päässeet sopuun lainan ehdoista, kuten lainan määrästä, maksuaikataulusta, koroista ja vakuuksista, voitte solmia lainasopimuksen. Muista lukea sopimus huolellisesti läpi ennen allekirjoittamista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lainanhakuprosessi uudelle yritykselle vaatii huolellista valmistautumista ja ammattimaista esiintymistä. Hakemuksen valmistelu, liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja neuvottelutaitojen käyttö ovat keskeisiä tekijöitä menestyksekkään rahoituksen saamiseksi.

Rahoituksen hakeminen kansainvälisiltä markkinoilta

Kun uusi yritys etsii rahoitusta toimintansa käynnistämiseen tai kasvattamiseen, kansainväliset rahoitusmarkkinat voivat tarjota monia mahdollisuuksia. Tässä osiossa käsitellään erilaisia tapoja hakea rahoitusta kansainvälisiltä markkinoilta, kuten kansainvälisten rahoituslaitosten kautta, EU-rahoituksen ja -tukien avulla sekä hyödyntämällä kansainvälisiä joukkorahoituspalveluita.

Kansainväliset rahoituslaitokset

Kansainväliset rahoituslaitokset, kuten Maailmanpankki, Euroopan investointipankki (EIP) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD), tarjoavat usein lainoja, takauksia ja pääomasijoituksia uusille yrityksille tietyillä toimialoilla tai alueilla. Näiden laitosten tavoitteena on edistää taloudellista kehitystä, työllisyyttä ja innovaatioita maailmanlaajuisesti.

Hakijayrityksen tulee täyttää näiden laitosten asettamat vaatimukset, jotka voivat liittyä esimerkiksi yrityksen kokoon, toimialaan, maantieteelliseen sijaintiin tai kestävän kehityksen tavoitteisiin saadakseen lainaa uudelle yritykselle. Hakuprosessi voi olla vaativa ja aikaa vievä, mutta onnistunut hakemus voi tarjota yritykselle merkittävää rahoitusta ja mahdollisesti myös asiantuntijaneuvontaa ja verkostoitumismahdollisuuksia.

EU-rahoitus ja -tuet

Uudet yritykset voivat hakea rahoitusta ja tukea myös Euroopan unionin erilaisista rahoitusohjelmista. EU tarjoaa monia erilaisia rahoitusvälineitä, kuten lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja avustuksia, jotka ovat suunnattu erityisesti pk-yrityksille ja innovatiivisille start-up-yrityksille.

Esimerkkejä EU:n rahoitusohjelmista ovat Euroopan investointiohjelma (EFSI) sekä Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Nämä ohjelmat keskittyvät erityisesti tiettyihin teemoihin, kuten digitaaliseen talouteen, kestävään energiaan, biotalouteen tai ympäristöön liittyviin hankkeisiin.

Hakeminen EU-rahoitukseen voi olla monimutkaista ja kilpailua rahoituksesta on paljon. Onkin suositeltavaa tutustua huolellisesti eri rahoitusohjelmiin ja niiden vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä.

Kansainväliset joukkorahoituspalvelut

Joukkorahoitus on yhä suositumpi tapa hankkia rahoitusta uusille yrityksille, ja kansainväliset joukkorahoituspalvelut tarjoavat mahdollisuuden tavoittaa laajempi sijoittajakunta ympäri maailmaa ja se voi joskus olla parempi vaihtoehto, kuina hakea lainaa uudelle yritykselle.

Joukkorahoituksen muotoja ovat muun muassa lainapohjainen joukkorahoitus (crowdlending), osakepohjainen joukkorahoitus (equity crowdfunding) ja palkkiopohjainen joukkorahoitus (reward-based crowdfunding).

Kansainvälisiä joukkorahoituspalveluita hyödyntämällä yritys voi kerätä rahoitusta sekä kotimaasta että ulkomailta, mikä voi olla erityisen hyödyllistä yrityksille, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille. Tunnettuja kansainvälisiä joukkorahoituspalveluita ovat esimerkiksi Kickstarter, Indiegogo ja Seedrs.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että joukkorahoituksen hakeminen vaatii yritykseltä aktiivista markkinointia ja viestintää, jotta potentiaaliset sijoittajat kiinnostuvat hankkeesta. Lisäksi eri maiden lainsäädännölliset vaatimukset ja verotuskäytännöt tulee ottaa huomioon ennen kansainvälisen joukkorahoituskampanjan aloittamista.

Usein kysytyt kysymykset

Miten uusi yritys voi saada lainaa?

Uusi yritys voi saada lainaa useilta eri rahoituslähteiltä, kuten pankkilainat, julkiset rahoitusinstrumentit, yksityiset sijoittajat ja joukkorahoitus. Aloittaaksesi, sinun tulee laatia liiketoimintasuunnitelma ja taloudelliset ennusteet, jotka osoittavat yrityksesi kyvyn tuottaa voittoa ja maksaa takaisin laina.

Mitkä ovat erilaisia rahoitusvaihtoehtoja uudelle yritykselle?

Rahoitusvaihtoehtoja uudelle yritykselle ovat esimerkiksi pankkilainat, julkiset rahoitusinstrumentit (kuten Business Finland tai ELY-keskus), yrityslainojen tarjoajat, riskirahastot, enkelisijoittajat sekä joukkorahoituspalvelut.

Tarvitseeko uuden yrityksen antaa vakuuksia lainan saamiseksi?

Vakuuksien tarve riippuu rahoituksen määrästä ja rahoittajan vaatimuksista. Joissakin tapauksissa saatetaan vaatia henkilökohtaisia tai yrityksen vakuuksia, kun taas toisissa tapauksissa laina voidaan myöntää ilman vakuuksia. Tarkista rahoittajan vaatimukset ennen kuin haet lainaa uudelle yritykselle.

Millaiset korot ja maksut liittyvät lainaan uudelle yritykselle?

Korot ja maksut vaihtelevat rahoituslaitoksesta ja lainatyypistä riippuen. Pankkilainojen korot voivat olla kiinteitä tai vaihtuvia, ja ne määräytyvät usein markkinakorkojen, luottoriskin ja laina-ajan perusteella. Muita mahdollisia kuluja ovat järjestelypalkkiot, tilinhoitomaksut ja mahdolliset nostoprovisiot.

Miten pitkä on lainan takaisinmaksuaika uudelle yritykselle?

Lainan takaisinmaksuaika riippuu rahoituslaitoksesta ja lainan tarkoituksesta. Tyypillinen takaisinmaksuaika voi olla 1-10 vuotta, mutta se voi olla myös lyhyempi tai pidempi erikoistilanteissa. Tarkista rahoittajan ehdot ennen hakemuksen tekemistä.

Onko starttiraha hyvä vaihtoehto uudelle yritykselle?

Starttiraha on hyvä vaihtoehto uudelle yritykselle, jos yrittäjä siirtyy päätoimiseksi yrittäjäksi ja tarvitsee tukea toimeentuloon yrityksen alkuvaiheessa. Starttirahaa myöntävät TE-palvelut ja sen tarkoitus on turvata yrittäjän toimeentulo ensimmäisen vuoden ajan.

Voiko uusi yritys saada lainaa ilman liiketoimintasuunnitelmaa?

Liiketoimintasuunnitelma on usein vaatimus rahoituksen saamiseksi, koska se osoittaa yrityksen potentiaalin, markkinoita ja kilpailutilannetta sekä taloudellisia tavoitteita. Joissakin tapauksissa rahoitusta voi saada ilman liiketoimintasuunnitelmaa, mutta suosittelemme laatimaan sellaisen ennen rahoituksen hakemista.

Miten nopeasti uusi yritys voi saada lainapäätöksen?

Lainapäätöksen saamisen nopeus riippuu rahoituslaitoksesta ja hakemuksen käsittelyajasta. Pankkilainojen käsittelyaika voi olla muutamasta päivästä muutamaan viikkoon, kun taas joukkorahoitus- tai enkelisijoituspäätökset voivat kestää pidempään. Tee hakemus hyvissä ajoin ja varaudu mahdollisiin viiveisiin.

Mitä tietoja uuden yrityksen tulee antaa rahoittajalle lainaa hakiessaan?

Uuden yrityksen tulee toimittaa rahoittajalle liiketoimintasuunnitelma, taloudelliset ennusteet, yrittäjän henkilökohtaiset tiedot sekä mahdolliset vakuudet. Rahoittaja voi vaatia myös muita asiakirjoja tai lisätietoja hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Miten uusi yritys voi parantaa mahdollisuuksiaan saada lainaa?

Uusi yritys voi parantaa lainansaantimahdollisuuksia laatimalla vakuuttavan liiketoimintasuunnitelman, osoittamalla kykynsä maksaa takaisin laina, tarjoamalla vakuuksia tai henkilökohtaisia takauksia, sekä ylläpitämällä hyvää luottokelpoisuutta. Lisäksi kannattaa tutustua eri rahoitusvaihtoehtoihin ja valita sellainen, joka sopii parhaiten yrityksen tilanteeseen.

Jaa tämä artikkeli
Kerro kokemuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *